Komunikat sadowniczy BCS z dnia 23.04.2013 – choroby i szkodniki

W Polsce mamy kilkudniowe zróżnicowanie w rozwoju wegetatywnym jabłoni. Najbardziej zaawansowane w rozwoju są sady na Dolnym Śląsku i w cieplejszych regionach Małopolski. W sadach rozpoczyna się dynamiczny rozwój drzew. W niektórych rejonach sadowniczych jesteśmy już po pierwszych wysiewach zarodników workowych. Rozpoczyna się najważniejszy okres ochronny przed parchem jabłoni. Należy systematycznie wykonywać zabiegi zapobiegawcze przeciwko parchowi. W zależności od przebiegu pogody, zabiegi zapobiegawcze powinno się wykonywać co 5-7 dni. Należy przy tym uwzględnić intensywność ewentualnych opadów. Aktualnie do ochrony można wykorzystać ANTRACOL 70 WG w dawce 2,25 kg/ha. Antracol 70 WG poza faktem zabezpieczenia sadów przed parchem jabłoni, w swoim składzie ma również cynk, który za zadanie ma zwiększenie odporności rośliny na czynniki stresowe, jakimi są między innymi duże wahania temperatur i przymrozki. W sadach w których stwierdza się dużą ilość jaj zimowych przędziorków zalecam do fazy zielonego pąka wykonanie zabiegu preparatem olejowym. Sady gruszowe należy lustrować pod względem obecności miodówki gruszowej.