Komunikat sadowniczy BCS z dnia 18.07.2012 – szkodniki

W dniu 18.07.2012 roku wydano komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami.

Śliwa

W Polsce centralnej rozpoczął się lot motyli letniej generacji (II pokolenia) owocówki śliwkóweczki. Zabieg zwalczający należy wykonać pod koniec tego tygodnia lub w przyszłym np. Calypso 480 SC.. Przypominamy, że letnie pokolenie owocówki śliwkóweczki jest liczniejsze i bardziej płodne niż pokolenie zimujące. Na późnych odmianach w wielu sadach będzie zachodziła potrzeba ponownego opryskiwania (po ok. 2 tygodniach). Należy uwzględnić termin zbioru owoców danej odmiany i karencję stosowanych insektycydów.    Trwa również intensywny loty motyli zwójki koróweczki. W zagrożonych sadach (kwaterach) należy wykonać zabieg zwalczający i po 2 tygodniach opryskiwanie wykonać ponownie.    W sadach kontrolować należy obecność i liczebność szpecieli oraz przędziorków. Jeśli wystąpią licznie, zwalczać dostępnymi środkami, przestrzegając karencji.

sliwa

Grusza

W niektórych sadach gruszowych licznie występują szpeciele oraz przędziorki. Populacja miodówek jest w tym czasie ograniczana przez wrogów naturalnych i nie zaleca się chemicznego jej zwalczania.

grusza

Jabłoń

Owocówka jabłkóweczka i zwójkówki liściowe – informacje o terminie zwalczania podane zostaną w następnym komunikacie.   W wielu sadach obserwuje się wzrost liczebności przędziorków i szpecieli. Jeśli ich liczebność przekracza próg zagrożenia, konieczne   jest wykonanie zabiegu zwalczającego. W tym okresie występują w sadach wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, dlatego też może być potrzeba równoczesnego zastosowania dwóch akarycydów. Do opryskiwania wybierać należy akarycydy z innych grup chemicznych niż stosowano wiosną. Koniecznie należy przestrzegać karencji.    Obserwuje się niewielką liczebność mszycy jabłoniowej. W większości sadów nie ma potrzeby jej zwalczania. Bawełnica korówka dotychczas występuje tylko sporadycznie i nie ma konieczności jej zwalczania.

jablon

Porzeczki

Na plantacjach porzeczki po zbiorze notuje się przędziorka chmielowca oraz uszkodzone liście. Konieczne jest stosowanie dostępnych akarycydów, by maksymalnie zniszczyć szkodnika, ograniczyć liczbę samic schodzących na zimowanie. Dzięki temu niższa będzie liczebność szkodnika wiosną, kiedy są większe problemy z dostępnymi akarycydami. Tam gdzie nie zwalczano pryszczarka porzeczkowca pędowego bezpośrednio po zbiorze, warto sprawdzić pędy i jeśli pryszczarek jest obecny, zwalczać go dostępnymi środkami owadobójczymi np. Calypso 480 SC. (rejestracja w porzeczce czarnej).

porzeczki

Malina owocująca na pędach drugorocznych

Na malinie owocującej na pędach drugorocznych po zbiorze sprawdzić obecność mszyc, pryszczarka namalinka łodygowego i przędziorków. Zwalczać je na zagrożonych plantacjach. Na odmianie Glen Ample obserwuje się szpeciela przebarwiacza malinowego, należy go zwalczać po zbiorze owoców, dostępnym akarycydem. Na krzewach zasiedlonych przez szpeciela stwierdzono nowego wirusa!!!

malina

Malina owocująca na pędach jednorocznych

Na malinie owocującej na pędach jednorocznych jesienią obserwuje się przędziorka chmielowca i pryszczarka namalinka łodygowego, ale niestety nie ma możliwości ich zwalczania.

Truskawka

Na wielu plantacjach truskawki obserwuje się roztocza truskawkowca. Na zagrożonych plantacjach, po zbiorze musi on być zwalczany dostępnymi akarycydami. Tam, gdzie są chrząszcze opuchlaków, trzeba je także zwalczać dozwolonymi środkami.

truskawka