Komunikat sadowniczy BCS z dnia 17.03.2014

Witam po zimowej przerwie. Mamy przedwiośnie sadownicze więc zachęcam Państwa do wykonywania lustracji sadów pod kątem obecności jaj przędziorka owocowca. Tą prostą czynność można wykonywać choćby podczas cięcia zimowego zwracając szczególną uwagę na 2-3 letnie pędy. W sadach gruszowych należy zwrócić uwagę na ewentualne występowanie miodówki gruszowej. Pomocnym narzędziem będzie płachta entomologiczna, ta sama którą wykorzystuje się do stwierdzenia ilości populacji chrząszczy kwieciaka. W celu prawidłowego wykonania lustracji na obecność miodówek, po kilku dniowym ociepleniu należy strząsać po 1 gałęzi z 35 drzew. Próg zagrożenia wynosi co najmniej 15 strząśniętych dorosłych miodówek. Jednak ochrona chemiczna uzasadniona jest po kilku krotnym przekroczeniu tego progu. Co jakiś czas, w ciągu całego okresu wczesnowiosennego, należy zwracać uwagę na ilość składanych jaj przez miodówki.

Przypominam, iż osoby chcące uczestniczyć w systemie Integrowanej Produkcji, powinny składach stosowne zgłoszenia do odpowiednich oddziałów PIORiN. Warto też sprawdzić stan techniczny opryskiwacza i upewnić się, że wszyscy mamy aktualne badania opryskiwacza oraz ważne zaświadczenia z odbytych szkoleń.

Tomasz Gasparski