Komunikat sadowniczy BCS z dnia 15.10.2013 – zabiegi pozbiorcze w sadach

Po zbiorach, celem zapewnienia dobrego przygotowania drzew do spoczynku oraz wpłynięciem na lepsze odżywienie pąków, drzewom należy dostarczyć azot, bor i cynk w postaci dokarmiania dolistnego. Dodatkowo, co 3-4 lata powinno się wykonywać analizy glebowe, które powinno się wykonywać w okresie jesiennym. Jesienią po otrzymaniu analiz glebowym należy podjąć decyzje o wapnowaniu. Warto zaopatrzyć się certyfikowane wapno z pewnych źródeł, gdyż w obrocie są też tańsze, często zanieczyszczone metalami ciężkimi.

Po zbiorach owoców należy pozbyć się chwastów z rzędów oraz wykosić trawę w międzyrzędziach zwłaszcza w młodych nasadzeniach, gdyż jest to siedlisko wielu gryzoni. W czynne nory rozkładać można zatrute ziarno lub inne trucizny. Trutki można również umieszczać pod umieszczanymi w sadzie belami słomy, pod którymi bardzo często gromadzą się gryzonie.

Po przymrozkach w sadach, w którym stwierdza się plamy parchowe należy wykonać jesienny zabieg mocznikiem (50kg mocznika na 1000 litrów wody). To najlepszy sposób na ograniczenie źródła infekcji  powodowane przez zarodniki Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni, gdyż niskie źródło infekcji to niższa presja chorobowa w sezonie 2014.