Komunikat sadowniczy BCS z dnia 14.05.2013 – choroby i szkodniki

W dniu 14.05.2013 wydano komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed chorobami i szkodnikami.

Jabłonie

Fazy rozwojowe: Małopolska – opadanie płatków. Mazowsze – pełnia kwitnienia. Jabłonie, szczególnie pod koniec kwitnienia należy zabezpieczać przed szarą pleśnią. W tym celu wskazane jest wykorzystanie preparatów anilinopirymidynowych, najlepiej z dodatkiem preparatu kontaktowego. Od końca kwitnienia mamy bardzo dobry moment na zastosowanie preparatu FLINT PLUS 64 WG w dawce 1.85 kg/ha. Preparat zastosowany we wskazanym okresie zabezpieczy sady przed parchem jabłoni oraz mączniakiem prawdziwym jabłoni. Flint Plus 64 WG to znakomite połączenie trifloksystrobiny (Zato) oraz kaptanu.

Śliwy

Około 2-3 tygodnie po kwitnieniu drzewa należy zabezpieczyć przed brunatną zgnilizną drzew pestkowych. W tym celu polecam sprawdzony HORIZON 250 EW w dawce 0,75 l/ha. Proszę pamiętać, że w trakcie i do 2-3 godzin po wykonanym zabiegu temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 12 ºC. Po kwitnieniu zalecam wykonanie zabiegu zwalczającego owocnice. W tym celu polecam CALYPSO 480 SC, który jednocześnie zwalcza mszyce. W sadach śliwowych wskazane jest również monitorowanie obecności przędziorków i pordzewiaczy. Jeżeli szkodniki te stanowią zagrożenie, wówczas wskazane jest zastosowanie ENVIDORu 240 SC.

W czasie kwitnienia nie należy wykonywać żadnych zabiegów preparatami owadobójczymi i roztoczobójczymi.  W każdym przypadku zastosowania środka ochrony roślin proszę przestrzegać okresów PREWENCJI dla pszczół, które zawsze podawane są na etykietach preparatów.

Porzeczka

Na plantacjach, gdzie zagrożeniem jest zwójka różóweczka, może być potrzebne zwalczanie  (podczas wylęgania się gąsienic). Możliwe jest zastosowanie tylko dozwolonego na porzeczkę preparatu o krótkiej prewencji jakim jest Calypso 480 SC, którego zakres stosowania został znacznie rozszerzony od dnia 04.04.2013 na uprawy małoobszarowe w tym porzeczki i maliny. Calypso jednocześnie zwalcza zwójki, pryszczarki i mszyce. Do zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego, można zastosować zarejestrowane preparaty przed pełnią i po pełni kwitnienia, zgodnie z etykietą. Zabiegi te będą jednocześnie zwalczać przędziorka chmielowca.  Na krzewach można znaleźć samice zimujące (karminowej barwy), głównie na dolnej stronie liści w dolnej części krzewów i jaja szkodnika.

Truskawka

Na truskawce wkrótce trzeba będzie zwalczać kwieciaka malinowca   np. preparatem Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha

Malina

Wkrótce może być potrzebne zwalczanie pryszczarka namalinka łodygowego  i kistnika malinowca. W Integrowanej Produkcji dozwolony jest Calypso 480 SC dzięki rozszerzonej rejestracji od dnia 04.04.2013.