Komunikat sadowniczy BCS z dnia 12.04.2012 – szkodniki

W dniu 12.04.2012 roku wydano komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami.

Jabłoń

Kwieciak jabłkowiec – zwalczanie potrzebne w tych sadach, w których w poprzednim sezonie wegetacyjnym obserwowano szkody wyrządzone przez tego szkodnika. Obecność i liczebność szkodnika najlepiej sprawdzić metodą otrząsania. Jeśli z 35 gałęzi (jedno uderzenie w gałąź) strząśnięte zostanie 5 lub więcej chrząszczy kwieciaka, to oznacza, że został przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości i należy wykonać zabieg zwalczający. W zagrożonych sadach opryskiwanie wykonać w najbliższy ciepły, słoneczny i bezwietrzny dzień, stosując zarejestrowane preparaty.
kwieciak jabłkowiec

Uszkodzenia spowodowane przez kwieciaka jabłkowca.

Grusze

W wielu sadach gruszowych wykonano już pierwszy zabieg zwalczający miodówkę gruszową plamistą. Następny zabieg trzeba wykonać na początku białego paka kwiatowego zwracając uwagę na okresy prewencji preparatów dla pszczół. W najbliższych ciepłych dniach konieczne będzie wykonanie opryskiwania przeciwko szpecielom (podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy). Termin zwalczania to faza pękania pąków i faza zielonego pąka kwiatowego. Niestety, obecnie brak jest środków zarejestrowanych do zwalczania szpecieli na gruszy.

Wszystkie gatunki drzew owocowych

Konieczne jest wykonanie lustracji na obecność i liczebność jaj zimowych przędziorka owocowca. W sadach, w których licznie występują jaja zimowe, a w poprzednich latach zwalczanie przędziorków było trudne, warto zastosować preparaty olejowe. Preparaty olejowe najlepiej zastosować tuż przed wylęgiem larw przędziorka owocowca z jaj zimowych (faza wczesnego zielonego pąka kwiatowego) w temperaturze 10-15oC.

Zamówienie pułapek

Należy także pomyśleć o zakupie pułapek lepowych (białych do odławiania owocnic oraz żółtych do odławiania nasionnicy trześniówki) i pułapek feromonowych do prowadzenia monitoringu szkodników w nadchodzącym sezonie. Warto zaopatrzyć się w pułapki feromonowe dla następujących gatunków: owocówki jabłkóweczki (a w sadach śliwowych – owocówki śliwkóweczki) oraz zwójki siatkóweczki, zwójki bukóweczki, wydłubki oczateczki i ew. zwójki różóweczki.

zwójka różóweczka wydłubka oczateczka owocówka jabłkóweczka
Zwójka różóweczka Wydłubka oczateczka Owocówka jabłkóweczka

Porzeczka czarna

Rozpoczęła się migracja szpeciela wielkopąkowca porzeczkowego. Obecnie nie ma zarejestrowanych środków do jego zwalczania.

Krzywik porzeczkowiaczek – Wskazana jest lustracja plantacji na obecność uszkodzeń powodowanych przez krzywika, by na zagrożonych plantacjach porzeczki pomyśleć o zwalczaniu w następnym sezonie.

Zamawianie pułapek – Warto pomyśleć o zamawianiu pułapek do odłowu motyli przeziernika porzeczkowca, zwójki różóweczki, i jeśli możliwe – pryszczarka namalinka łodygowego.