Komunikat sadowniczy BCS z dnia 11.06.2013 – szkodniki i choroby

Jabłonie

Na odmianach podatnych na mączniaka obserwuje się liczne plamy z objawami wtórnymi mączniaka prawdziwego jabłoni. Aktualnie mamy bardzo dobry moment na zastosowanie preparatu FLINT PLUS 64 WG, który doskonale zabezpieczy sady przed tym patogenem. Skuteczna ochrona przed mączniakiem prawdziwym jabłoni do system zabiegów stosowanych w odstępach co 14 dni. Do ochrony oprócz trifloksystrobiny (strobiluryna) można wykorzystać także preparaty układowe (IBE).     Zarodniki workowe grzyba Venturia inaequalis (sprawca parcha jabłoni)  praktycznie wysiały się już w 100%. Podczas ostatnich opadów obserwowano zaledwie po kilka pojedynczych zarodników w 1m3 w ciągu 1 godziny. Zagrożenie właściwie minimalne. Ale aktywne plamy powodują, iż dochodzi już do wtórnych infekcji. W sadach wolnych od parcha prowadzić należy program zapobiegawczy o wydłużonym odstępie między zabiegami. W tym celu można zastosować FLINT PLUS 64 WG lub typowe preparaty o działaniu zapobiegawczym np. POMARSOL FORTE 80 WG. W sadach z plamami parchowymi zalecam program wyniszczający (dla osób, które tego jeszcze nie zrobiły !!!). Trwają loty owocówki jabłkóweczki oraz zwójki siatkóweczki. Termin zwalczania należy uzależnić od rodzaju stosowanego preparatu. Wskazane jest rozstawianie pułapek feromonowych do odłowu owocówek i zwójkówek, które pomagają precyzyjnie ustalić odpowiedni termin ich zwalczania, gdyż loty motyli i składanie jaj mogą być w różnych terminach w poszczególnych regionach sadowniczych.

Grusze

Należy obserwować populację miodówki. W wielu sadach gruszowych obserwuje się masowo złożone jaja miodówki. Więcej informacji w następnych komunikatach.

Śliwy

W większości regionów w których uprawia się śliwy nie możemy się spodziewać dobrych plonów. Zawiązanie jest raczej na słabym poziomie. Aktualnie należy zabezpieczać zawiązki śliwek przed pierwszym pokoleniem owocówki śliwkóweczki. Obserwuje się fazę „czarnej główki” jak również intensywne loty motyli. Do ochrony można wykorzystać CALYPSO 480 SC w dawce 0,2 l/ha. W sadach śliwowych, w których obserwuje się pordzewiacze oraz przędziorki, można zastosować celem ich zwalczania (i ile nie był jeszcze w tym roku stosowany) preparat ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha na 750 litrów wody. Jeżeli drzewa są wyższe niż 4m należy zwiększyć dawkę Envidor-u i ilości wody.

Wiśnie i czereśnie

Przeglądać żółte pułapki lepowe i feromonowe do odłowu nasionnicy trześniówki. Do ochrony polecam CALYPSO 480 SC, zabezpieczający drzewa także przed mszycami. Karencja wynosi 14 dni. Stosować w uprawie max. 2 razy w sezonie.

Maliny

Na plantacjach można zaobserwować kistnika malinowca, mszyce i pryszczarka namalinka łodygowego. Do zwalczania pierwszych dwóch szkodników można wykorzystać CALYPSO 480. Kwitnące maliny (dwuletnie) należy zabezpieczać przed szarą pleśnią. W tym celu należy zastosować jeden z zarejestrowanych preparatów.

Truskawki

Trwają już zbiory. W niektórych regionach zbiory dopiero co się rozpoczynają, a w niektórych idą „pełną parą” Jednak z uwagi na ostatnie 2 tygodnie deszczowej pogody daje się zaobserwować problem z jakością owoców, zwłaszcza w stosunku do szarej pleśni. Można między zbiorami zastosować dodatkowe zabiegi preparatami o krótkim okresie karencji. Po uprzednim zerwaniu zdrowych owoców i usunięciu z plantacji owocującej owoców z objawami szarej pleśni warto zastosować TELDOR 500 SC w dawce 1,5 l/ha. Teldor charakteryzuje się odpornością na zmywanie i bardzo krótkim – bo zaledwie jednodniowym okresem karencji.

Porzeczka czarna

Na plantacjach należy rozlokować pułapki feromonowe do monitoringu przeziernika porzeczkowca. Jeśli nastąpią odłowy należy zastosować Calypso 480 SC, które jednocześnie zwalcza przeziernika, pryszczarki i mszyce