Komunikat sadowniczy BCS z dnia 08.05.2012 – szkodniki

Dobiega końca kwitnienie sadów. Jest to bardzo ważny moment na przeprowadzenie lustracji na obecność i liczebność szkodników oraz ich zwalczanie!

Jabłoń

W niektórych sadach licznie występują mszyce: jabłoniowa i jabłoniowo-babkowa. Do ich zwalczania można użyć preparat Calypso 480 SC. Zabieg tym środkiem doskonale zwalczy także owocnicę jabłkową.

owocnica jabłkowa i mszyca jabłoniowo-babkowa
Objawy uszkodzeń owocnicy jabłkowej (A), mszycy jabłoniowo – babkowej (B).

Wielu sadowników nie uzyskało dobrych wyników zwalczania przędziorków zabiegiem wykonanym przed kwitnieniem. Obecnie w sadach jest dużo osobników dorosłych, ale również jaj letnich przędziorka owocowca. W takiej sytuacji najlepiej zastosować akarycyd zwalczający osobniki dorosłe, a za 2-3 tygodnie ponownie wykonać zabieg preparatem bardzo dobrze zwalczającym jaja letnie i młode larwy (Envidor 240 SC).

Śliwa

W sadach śliwowych należy wykonać zabieg zwalczający owocnice śliwowe (można zastosować np. Calypso 480 SC). Wykonujemy także lustracje na obecność przędziorków i szpecieli. Jeśli ich liczebność przekroczy próg szkodliwości wykonać zabieg preparatem Envidor 240 SC (zgodnie z nowa etykietą rejestracyjną).

Grusza

W sadach gruszowych wykonać lustrację na obecność i liczebność miodówki gruszowej plamistej. Po stwierdzeniu obecności larw wykonać zabieg zwalczający zarejestrowanym do tego celu preparatem np. Movento 100 SC. Preparat ten będzie jednocześnie zwalczał pryszczarka gruszowca.

miodówka na gruszy
Miodówka na gruszy.

Należy również zwrócić uwagę na obecność i liczebność przędziorków. Jeśli zaistnieje potrzeba zwalczać preparatem zarejestrowanym do tego celu preparatem.
W najbliższym czasie rozpocznie się lot motyli owocówek (jabłkóweczki i śliwkóweczki). Pierwsze osobniki już zarejestrowano. Należy więc zawiesić w sadzie pułapki feromonowe dla tych gatunków.

Porzeczka

Na wielu plantacjach porzeczki obserwuje się liczne uszkodzenia pędów przez mszyce. Po zakończeniu kwitnienia konieczne jest zwalczanie zarejestrowanym preparatem. Na plantacjach obserwuje się także pierwsze uszkodzenia powodowane przez pryszczarka porzeczkowiaka liściowego, który może być ograniczony jednocześnie z mszycami. Należy także zwrócić uwagę na obecność pąków kwiatowych uszkodzonych przez pryszczarka porzeczkowiaka kwiatowego. Na zagrożonych plantacjach zwalczanie można będzie wykonać wiosną przyszłego roku. Warto zwrócić uwagę na obecność pędów uszkodzonych przez pryszczarka porzeczkowa pędowego w poprzednim roku. Będziemy obserwować dynamikę składania jaj przez muchówki szkodnika i w odpowiednim czasie wyślemy informację o terminie zwalczania!