Komunikat sadowniczy BCS z dnia 05.06.2013 – choroby i szkodniki

Jabłonie

W sadach obserwuje się larwy zwójkówek liściowych. W przypadku stwierdzenia dużej ich liczebności, należy zastosować jeden z preparatów zwalczających tą grupę szkodników. W tym celu można wykorzystać preparaty zawierające substancje aktywne np. indoksakarb, chlorantraniliprol lub metoksyfenozyd.
Parch jabłoni – nadal należy kontynuować program zapobiegawczy z wykorzystaniem preparatów kontaktowych np. POMARSOL FORTE 80 WG. W sadach, w których nastąpiło zmycie preparatu po ustąpieniu opadów, przy temperaturze powyżej 12°C należy wykonać zabiegi interwencyjne. Do preparatów układowych bezwzględnie należy dodać preparat kontaktowy o działaniu zapobiegawczym.  W przypadku wystąpienia nawet pojedynczych plam parcha może dochodzić do wtórnych infekcji.
W sadach jabłoniowych, w których stwierdzono zgniliznę pierścieniową podstawy pnia (podkładki wrażliwe: P14, P59, P60, M-26, MM106) należy wykonać oprysk preparatem ALIETTE 80 WG. W tym celu należy przygotować ciecz roboczą o stężeniu 0,5%. Opryskać należy pień oraz glebę. Na 1 drzewo przeznaczamy od 0,5 do1 litra cieczy roboczej.

Śliwy

Trwają intensywne loty i składanie jaj przez owocówkę śliwkóweczkę. W najbliższym czasie zalecam wykonanie zabiegu np. preparatem CALYPSO 480 SC.