Komunikat sadowniczy BCS z dnia 04.05.2012 – szkodniki

Dnia 4.05.2012 roku został wydany komunikat dotyczący ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami.

Jabłoń

Zwójkówki liściowe: W najbliższych dniach tego tygodnia należy wykonać wiosenny zabieg zwalczający gąsienice różnych gatunków zwójkówek liściowych, które już żerują w rozwijających się rozetkach liściowych i liściowo-kwiatowych. Trwa także wylęganie się gąsienic zwójki różóweczki z zimujących złóż jaj. W Polsce Centralnej wydaje się to być optymalny termin zwalczania tej grupy szkodników tak pod względem ich rozwoju jak i warunków pogodowych (pod warunkiem, że zapowiadana prognoza pogody się sprawdzi). Zabiegi najlepiej wykonywać w ciągu dnia przy odpowiednich warunkach termicznych. W bardzo wielu sadach liczba żerujących gąsienic jest bardzo duża. Jeżeli do zwalczania zwójkówek będą stosowane     specyficzne środki działające tylko na gąsienice, konieczne jest zwalczanie mszyc typowym aficydem.
Przędziorki: W sadach, w których nie zastosowano środków olejowych, konieczne jest wykonanie     lustracji na obecność przędziorków na liściach. Jeżeli stwierdzi się przekroczenie progu zagrożenia (3 formy ruchome na 1 liść) wykonać zabieg zwalczający. Przy dużej liczebności szkodnika może być konieczne użycie dwu akarycydów, aby skutecznie zwalczyć wszystkie stadia rozwojowe. Stosować akarycydy, które używano w sadzie najrzadziej

Grusza

Miodówki: W zagrożonych sadach zabieg wykonać bezpośrednio przed kwitnieniem.

Porzeczka

Na plantacjach, na których w ubiegłym roku było duże zagrożenie przez zwójkę różóweczkę, wykonać zwalczanie (rozpoczął się wylęg gąsienic) przed kwitnieniem. Możliwe jest zastosowanie tylko dozwolonego na porzeczkę preparatu o krótkiej prewencji. Zwracajmy uwagę na obecność przędziorków, obecnie można znaleźć samice zimujące (karminowej barwy), głównie na dolnej stronie liści w dolnej części krzewów.

Jednocześnie, chcemy zwrócić uwagę, by dokładnie sprawdzać aktualne etykiety środków ochrony roślin gdyż podobnie jak w ubiegłych latach, zmienia się zakres rejestracji wielu środków, zmieniły się okresy prewencji i karencji, oraz terminy możliwych zastosowań niektórych preparatów owadobójczych i roztoczobójczych.