Komunikat sadowniczy z dnia 12.05.14 – Ochrona przed parchem po kwitnieniu

Ostatni weekend przyniósł obfite opady deszczu (10-40 mm) na wschodzie i południu kraju. Sytuacja ta doprowadziła do silnych wysiewów oraz infekcji.

W tych regionach należy wykonać zabieg interwencyjny, szczególnie tam gdzie nie było dobrej ochrony zapobiegawczej oraz tam gdzie preparaty zostały zmyte przez opady 30-40 mm. W pozostałych regionach wystarczy, a wręcz niezbędna jest kontynuacja programu zapobiegawczego ze względu na zapowiadane kolejne deszczowe dni. Wciąż mamy duże zagrożenie ze strony zarodników workowych, które mogą zainfekować zarówno liście jak i młode zawiązki owoców.

Przebieg infekcji na wschodzie i południu kraju:

12.05.14 parch

Zalecenia ochrony:

W regionach, gdzie wystąpiły infekcje (Podlasie, Lubelszczyzna, Sandomierz, Nowy Sącz) jeśli temperatura nie przekracza 15, to należy wykonać zabieg który przerwie infekcję oraz zabezpieczy na kolejne dni.

Discus 500WG 0,2 kg/ha  Lub Zato 50WG 0,15 kg/ha

+

Merpan 80WG/Malvin 80WG/Captan 80WG
Aplosar 80 WG,
Armicarb
Delan 700 WG
(pełne dawki)

albo gotowe mieszaniny Flint Plus 64WG lub Tercel 16WG

jeśli wystąpią warunki sprzyjające do stosowania preparatów układowych, to należy wykonać zabieg interwencyjny

Shavit 72 WG 2 kg/ha

        lub

Difo 250EC/Score 250EC 0,2 l/ha

+

Merpan 80WG/Malvin 80WG/Captan 80WG
Aplosar 80 WG,
Armicarb
Delan 700 WG
(pełne dawki)

W pozostałych regionach kontynuować ochronę zapobiegawczą, wykorzystując środki strobilurynowe, które są trudno zmywalne, dobrze chronią zawiązki oraz dodatkowo ograniczają mączniaka

Discus 500WG 0,2 kg/ha /  Zato 50WG 0,15 kg/ha

+

Merpan 80WG/Malvin 80WG/Captan 80WG
Aplosar 80 WG,
Armicarb
Delan 700 WG
(pełne dawki)

albo gotowe mieszaniny Flint Plus 64WG lub Tercel 16WG