Komunikat nawożeniowy z dn. 29.04.2013 r.

Przyroda nadrabia zaległości. Po długiej zimie przez kilka ostatnich dni mieliśmy prawie lato i temperatury 25-28°C. Taka gwałtowna zmiana pogody powoduje gwałtowne przyspieszenie wegetacji, a często system korzeniowy drzew nie jest w stanie zapewnić dostatecznej ilości składników pokarmowych, szczególnie mikroelementów i magnezu.

nawożenie sadu zalecenia doradców

Bardzo ważne jest, aby rozwijające się liście były silne, intensywnie zielone, produkowały dużo asymilatów niezbędnych do odżywienia pąków kwiatowych a następnie kwiatów. Ponadto silne liście zapewniają dobry ciąg transpiracyjny i prawidłowe zaopatrzenie kwiatów w składniki pokarmowe.

Fosfor – źródło energii dla roślin

Z kolei w sobotę nastąpiło gwałtowne ochłodzenie z opadami deszczu. W takiej sytuacji bardzo ważne jest, aby drzewom nie zabrakło fosforu, który oprócz funkcji budulcowych kwiatów jest głównym źródłem energii niezbędnej do wszystkich procesów życiowych w drzewie- synteza chlorofilu, fotosynteza, oddychanie, pobieranie i transport składników pokarmowych w drzewie.

Nawożenie wapniem

Bardzo ważnym składnikiem pokarmowym niezbędnym do budowy wszystkich ścian komórkowych każdej rośliny jest wapń. Jest on potrzebny do budowy nowych liści, pąków, pędów od początku wegetacji. Do budowy części wegetatywnych jabłoń zużywa ok. 120-140 kg Ca/ha a do budowy owoców ok. 3-4kg/ha.

W celu zmniejszenia konkurencji o wapń pomiędzy pędami wegetatywnymi a kwiatami a później owocami należy w okresie różowy pąk, pełnia kwitnienia i opadanie płatków kwiatowych zastosować Metalosate Calcium w dawce 2L/ha. Nawóz ten zawiera wapń skompleksowany unikalnym zestawem aminokwasów roślinnych w pełni kompatybilnych z metabolizmem nawożonych roślin.

Aminokwasy w nawozach Metalosate Calcium ( Fe, Multimineral, Potassium,) są aktywne biologiczne, L skrętne pozyskiwane w procesie fermentacji materiału roślinnego. Aminokwasy zawarte w nawozach Metalosate zapewniają pobranie składników pokarmowych praktycznie w ciągu 3 godzin od zastosowania.
Aminokwasy to związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową i jedną karboksylową. Należą do najważniejszych związków organicznych w żywych organizmach ponieważ z nich zbudowane są białka. Aminokwasy są także składnikiem hormonów i enzymów.

Rośliny są zdolne do samodzielnej syntezy aminokwasów ale proces ten wymaga dużo energii i czasu dlatego też podanie roślinom aminokwasów roślinnych a nie zwierzęcych wraz z deficytowymi składnikami pokarmowymi pozwala zaoszczędzić tą energie jednocześnie dynamizuje tempo ich rozwoju.

Aminokwasy są prekursorami syntezy fitohormonów roślinnych a podanie ich w nawozach stymuluje rośliny do większej produkcji tych substancji wzrostowych. Szczególnie istotne jest podanie w nawozach z aminokwasami :

  • tryptofanu który jest prekursorem auksyn –odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów –
  • glicyny i kwasu glutaminowego, które są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych oraz chlorofilu dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie fotosyntezy.
  • Z kolei prolina podana przed kwitnieniem wpływa na płodność pyłku a lizyna, metionina i kwas glutaminowy pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują wzrost łagiewki pyłkowej.

Wszystkie te aminokwasy – w sumie 24% zawiera Metalosate Calcium.

Proces kompleksowania składników pokarmowych aminokwasami jest procesem wymagającym czasu, odpowiedniej temperatury i nie da się go przeprowadzić w opryskiwaczu.

Nawożenie borem

W okresie kwitnienia należy zapewnić dobre zaopatrzenie w bor, który odpowiada za lotność pyłku, proces kwitnienia i wiązania owoców. Bor nie jest metalem i nie podlega procesowi chelatyzacji. Pobieranie i transport boru przyspieszają alkohole cukrowe – Mannitol i sorbitol zawarte w nawozach Manniplex B i Bolero. Ciekawym rozwiązaniem, jedynym na rynku jest Rheobor zawierający bor w postaci boranu wapnia.

Zalecenia nawożenia sadów

Dlatego też w celu zapewnienia dobrego wzrostu i kwitnienia oraz wiązania owoców polecamy w okresie kwitnienia wykonać następujące zabiegi:

Jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie

Cel zabiegu i termin Nawóz Dawka
Stymulacja rozwoju liści, syntezy chlorofilu, poprawa aktywności fotosyntezy Azofol + siarczan magnezu + Mikrostar complex 5 L/ha + 5kg/ha + 0,5kg/ha
Zapobieganie niedoborom fosforu a w konsekwencji zaburzeniom w syntezie chlorofilu – kiedy temperatura spada <12-13°C Rosaleaf 1, Rosasol 8-50-15, Algex,

Fosfiron Mg

3-4 kg/ha

5L/ha

3L/ha

Pobudzanie rozwoju systemu korzeniowego po zimie –fertygacja nawozami wysokofosforowymi Rosasol 15-30-15

Rosasol 8-50-12

Fosfiron Mg

8-10kg/ha

8 kg/ha

10L/ha

Zapobieganie uszkodzeniom kwiatów w przypadku wystąpienia przymrozków – 24-36 godzin przed spodziewanym przymrozkiem COMPO Frost Protect 1-1,5L/ha
Stymulacja kwitnienia, podziałów komórkowych, zwiększanie odporności na niekorzystne warunki pogodowe Algex,

Agrocean B,

Fertileder,Goemar, Basfoliar Kelp P max

5L/ha

2L/ha

Likwidacja niedoborów boru, poprawa kwitnienia, lotności pyłku i wiązania owoców- w fazie zielony /różowy pąk Bolero,

Manni plex B, Rheobor,

1-2L

2-3L/ha

Likwidacja niedoborów wapnia, stymulacja syntezy auksyn zielony /różowy pąk Metalosate Calcium 2L/ha
Pełnia kwitnienia Metalosate Calcium + Manniplex/Bolero 2L/ha +2L/1L
Stymulacja kwitnienia fizjoaktywatorami z alg morskich Algex, Agrocean B

Basfoliar Kelp P Max, Goemar, Fertileader Leos,

Opadanie płatków kwiatowych Algex, Agrocean B

Basfoliar Kelp P Max, Fertileader

 

 

Sadzenie drzew owocowych

Zapewnić dobry start i ochronę systemu korzeniowego przed chorobami

Poprawa żyzności gleb, struktury gruzełkowatej gleb, poprawa wykorzystania składników pokarmowych. Oprysk pola przed sadzeniem

Moczenie korzeni w roztworze Rosahumusu

Rosahumus 3-6kg/ha

Rosahumus -1% roztwór

 

Poprawa sprawności biologicznej gleb,ochrona systemu korzeniowego przed patogenami w wyniku zwiększonej aktywności bakterii Pseudomonas putidia i Fluoresens, zwiększenie dostępności fosforu i żelaza, Oprysk pola przed lub po sadzeniu drzewek Delsol 1-2L/ha
Nawożenie startowe W momencie sadzenia drzewek

 

Basacote 6M 50g/drzewko

Microstar PMX – 30-50 g /drzewko

Profilaktyka chorób korzeni, zapobieganie infekcjom Agrobacterium Moczenie korzeni w 1% roztworze Chitozanu srebra VIFLO Chitosol silver – 1% roztwór