Komunikat jagodowy z dnia 8.06.2015 – ochrona porzeczki

Poniższy komunikat jagodowy opisuje aktualne zagrożenia na plantacji porzeczki. Przedstawiono zagrożenia oraz możliwości zwalczania przeziernika porzeczkowca, przędziorka chmielowca i amerykańskiego mączniaka agrestu.

przeziernik porzeczkowiecPrzeziernik porzeczkowiec

Od kilku dni trwają intensywne loty przeziernika, na wielu pułapkach stwierdzono po kilkadziesiąt sztuk motyli.

Morfologia i biologia przeziernika porzeczkowca

Zimują gąsienice w rdzeniu pędów porzeczki i agrestu. Środek pędu jest czarny, rdzeń wyjedzony i wypełniony gruzełkowatymi odchodami żerujących gąsienic. Wiosną  gąsienice kończą żerowanie, przygotowują otwór wylotowy i przepoczwarczają się w pędach.

Od końca maja/początku czerwca do końca lipca, a nawet do sierpnia, pojawiają się motyle, niebiesko-czarne, długości około 12 mm, z przezroczystymi skrzydłami, rozpiętości 17-21 mm.  Na segmencie odwłoka występują żółte, poprzeczne paski (u samicy 3 a u samca 4 paski).  Odwłok zakończony jest pęczkiem czarnych włosków. Samice składają jaja pojedynczo, w pobliżu pąków na pędy jednoroczne, a wylęgłe gąsienice wgryzają się do pędu i można je znaleźć w  najmłodszych pędach od późnego lata do wiosny. Są one białoróżowe z brązowawą głową, pod koniec rozwoju dorastają do 30 mm. Pędy uszkodzone przez gąsienice są osłabione, więdną, zasychają i wyłamują się. W sezonie rozwija się jedno pokolenie szkodnika

Szkodnik może  zniszczyć kilka, a nawet kilkadziesiąt procent jednorocznych pędów, co powoduje, że, w kolejnym roku plon jest mniejszy niż z krzewów zdrowych a ponadto owoce są drobniejsze.

Obecność gąsienic w sadzonkach jest przyczyną dyskwalifikacji materiału szkółkarskiego.

Lustracje i próg zagrożenia dla przeziernika porzeczkowca

Pierwsza ocena zagrożenia powinna być przeprowadzona w okresie jesienno-zimowym lub w okresie prześwietlania krzewów. Z 200 krzewów wycina się  u podstawy po jednym jednorocznym pędzie, każdy przecina wzdłuż w celu stwierdzenia obecności uszkodzeń lub gąsienic szkodnika. Próg zagrożenia to 10 uszkodzonych pędów z wyjedzonym rdzeniem lub gąsienicą.

Kolejne  lustracje wykonuje się w czerwcu i lipcu. Polegają one na systematycznym monitoringu pułapek feromonowych. Średnio 15 odłowionych motyli na jedną pułapkę to próg zagrożenia w tym okresie obserwacji.

Zwalczanie przeziernika porzeczkowca

Pierwszy zabieg zwalczający należy wykonać w okresie intensywnego lotu motyli (maksimum lotów), składania jaj  i wylęgu gąsienic- powtórzyć go po około 2 tygodniach. Mogą być niezbędne 2-3 zabiegi zwalczające. Dzięki pułapkom można wyznaczyć terminy najbardziej intensywnych lotów i  określić  optymalne terminy zabiegów, zanim samice złożą jaja na pędach.

Zalecane preparaty: Calypso 480 SC lub Mospilan 20 SP – oba w dawce 0,2l/ha.

Zabieg zwalcza jednocześnie pryszczarka porzeczkowca pędowego i mszyce.

Zabiegi agrotechniczne: Sadzić tylko rośliny z kwalifikowanych wolnych od szkodnika szkółek, unikać zakładania plantacji w pobliżu zasiedlonych plantacji, wycinać i palić osłabione pędy z gąsienicami, zanim wylecą z nich motyle

przędziorek chmielowiecPrzędziorek chmielowiec

Upalna pogoda bardzo sprzyja szybkiemu namnażaniu się szkodników, na wielu plantacjach można spotkać przędziorki w różnym nasileniu. Jeśli szkodniki nie będą zauważone odpowiednio wcześniej, ich zwalczanie będzie trudne, ponadto przędziorki mogą znacznie uszkodzić liście – te matowieją, żółkną, stają się brązowe, z czasem zasychają i następuje przedwczesna defoliacja,

Próg zagrożenia dla przędziorka chmielowca

Lustracje plantacji prowadzimy regularnie co 2 tygodnie, próg zagrożenia to 5 form ruchomych średnio przypadających na 1 liść, po przejrzeniu średnio 200 liści (najlepiej lustrować te najstarsze liście u podstawy pędów)

Zwalczanie przędziorka chmielowca

Jeśli wcześniej  w okresie kwitnienia porzeczek stosowany był dwukrotnie akarycyd Ortus 05 SC do walki z wielkopąkowcem, a problem przędziorków nadal występuje, należy zrezygnować z tego akarycydu, gdyż może być stosowany maksymalnie 2 x w sezonie

Jeśli jednak  nie przekroczono tego dopuszczalnego limitu poleca się: Ortus 05 SC – 1,5/ha + Flipper (zwilżacz), ma 21 dni karencji lub  dodatkowo Envidor 240 SC – 0,4 /ha – można go zastosować 1 x w sezonie (karencja 14 dni)

Amerykański mączniak agrestu

W związku z upalną pogodą, która sprzyja chorobie, konieczne jest prowadzenie systematycznej ochrony na plantacjach odmian podatnych (np. ‘Ben Lomond’, ‘Ben Nevis’, ‘Ceres’).

Zabiegi rozpoczęte wcześniej, należy kontynuować do zbiorów, przeciętnie co 10-14 dni, z zachowaniem okresu karencji.

Polecane fungicydy:

  • Nimrod 250 EC – dawka 1,5l/ha, 14 dni karencji,
  • Zato 50 WG – dawka 0,2 l/ha (14 dni karencji),
  • difenoconazol Score 250 EC 0,2 l/ha (21 dni karencji) (dotyczy zezwolenia 39/2002)

Wg nowej etykiety Score 250 EC –stracił rejestrację w zakresie zwalczania mączniaka jabłoni, drobnej plamistość liści drzew pestkowych oraz chorób agrestu i porzeczek

 

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta