Komunikat jagodowy z dnia 24.04.2015 – szkodniki truskawek

Przędziorek chmielowiec

przędziorek chmielowiecLarwy i osobniki dorosłe są bardzo małe, długości 0,5 mm, i nie każdy producent jest w stanie je zauważyć, pomocna w diagnozie jest lupa powiększająca 5–8-krotnie. Pierwszym symptomem żerowania licznej populacji przędziorków są jasnożółte przebarwienia powierzchni liści. Uszkodzone rośliny słabiej rosną i owocują, tworzą też mniej rozłogów i sadzonek.

Przędziorek nie wymaga zwalczania na wszystkich plantacjach i w każdym roku, ale szczególnie dokładnie należy monitorować plantacje głównie w okresie ciepłej i suchej pogody. Najważniejszym terminem zwalczania przędziorków jest okres przed początkiem kwitnienia, jeśli jest przekroczony próg zagrożenia

Progi zagrożenia
Przędziorek – 1 tydzień przed kwitnieniem i tuż przed kwitnieniem – 2 stadia ruchome przędziorka na 1 listek liścia złożonego (4 próby po 50 wyrośniętych liści – po 1 liściu z rośliny

ENVIDOR opryski na przędziorkaPolecane akarycydy

  • Ortus 05 SC – 2 l/ha + Flipper lub
  • Envidor 240 SC – 0,4 l/ha – też ogranicza roztocza

Akarycydy te będą jednocześnie ograniczały roztocza truskawkowca.

Roztocz truskawkowiec

roztocz truskawkowiecWahania dotyczące opłacalności produkcji truskawek są przyczyną zakładania plantacji po jak najniższych kosztach, często przy wykorzystaniu tanich sadzonek, pochodzących z przypadkowych plantacji produkcyjnych. A to oznacza ryzyko przeniesienia na plantacje między innymi roztocza. Sadząc rośliny z roztoczem, nigdy nie uzyska się optymalnego ich plonowania. Szkodnik jest bardzo mały, podstępny i skazuje nowe nasadzenie na niepowodzenie.

Samica jest owalna, słomkowożółta, błyszcząca, wielkości około 0,25 mm. Samiec kształtu jajowatego lub romboidalnego, nieco mniejszy 0,15 – 0,2 mm. Jaja są maleńkie, owalne, błyszczące.

Roztocz żeruje na najmłodszych, zwiniętych jeszcze liściach, pąkach i kwiatach, wysysa soki, wywołuje deformacje – blaszka najmłodszych liści się marszczy, ogonki są skrócone, obserwuje się przebarwienie liści  na kolor oliwkowożólty, można stwierdzić również mniejszą liczbę kwiatów w kwiatostanach. Uszkodzone rośliny są skarłowaciałe, owoce na nich drobne, twarde, kwaśne, bez wartości handlowej.

Szkodnik przenoszony jest z sadzonkami, a później przez owady na sąsiadujące rośliny. Namnaża się stopniowo i im starsza plantacja, tym szkody są większe. Z uwagi na małe wymiary, znalezienie roztocza nawet przy pomocy lupy jest kłopotliwe.

Roztocz żerując na najmłodszych organach rośliny, zasiedla wyrastające sadzonki i wraz z nimi przenoszony jest na młode plantacje.

Zimują samice w pąkach truskawek. Żerowanie  rozpoczynają wiosną przy temperaturze 10-12°C, wtedy też składają jaja w fałdy najmłodszych, zwiniętych liści. W miarę wzrostu liścia i rozchylania się roztocz przemieszcza się na młodsze liście. W sezonie wegetacyjnym występuje 3-5 pokoleń. Najwyższa populacja występuje w VII i VIII. Od drugiej połowy sierpnia samice stopniowo schodzą na zimowanie i w naturalny sposób zmniejsza się populacja szkodników. Na plantacjach matecznych redukcja ilości rozłogów.

Lustracje występowania szkodnika wykonuje się od wiosny do sierpnia. Pod binokularem lub dobrą lupą sprawdza się najmłodsze, zwinięte jeszcze liście.

Próg zagrożenia – 1 tydzień i tuż przed kwitnieniem (również po pełni kwitnienia i podczas wzrostu owoców) należy pobrać 4 próby po 25 najmłodszych, zwiniętych jeszcze liści i pod binokularem lub lupą sprawdzić obecność stadiów ruchomych – stwierdzenie nawet pojedynczych roztoczy tuz przed kwitnieniem oznacza konieczność wykonania zabiegu zwalczającego

Zwalczanie

Roztocz nie jest problemem na plantacjach zakładanych ze zdrowych, kwalifikowanych sadzonek, wolnych od szkodnika. Na tych plan­tacjach przez dwa, trzy lata uprawy truskawki nie ma potrzeby zwalczania szkodnika.

Tam, gdzie konieczne jest zwalczanie sto­suje się je przed kwitnieniem (i po zbiorze owoców). Konieczne jest nanoszenie cieczy na najmłodsze liście, gdzie po­między fałdami najmłodszych, zwiniętych jeszcze liści żeruje szkodnik.

Polecane insektycydy przed kwitnieniem zwalczanie przędziorków ortus

  • Ortus 05 SC  – 1,0 – 1,25 l/ha + Flipper
  • Ortus 05 SC będzie jednocześnie zwalczał przędziorka chmielowca

Metody agrotechniczne

  • Najważniejsze jest zakładanie plantacji ze zdrowych sadzonek, pochodzących z kwalifikowanych plantacji matecznych.
  • Unikać zakładania plantacji w pobliżu upraw zasiedlonych przez szkodnika.
  • Skracać uprawę do 2-3 sezonów zbioru.
  • Silnie zniszczone plantacje powinno się zlikwidować.

Ważna jest technika zabiegu

Opryskiwanie przy użyciu tradycyjnej belki polowej jest zupełnie chybione w przypadku zwalczania tego szkodnika. Dobrą penetrację roślin i równomierność naniesienia cieczy w ich wnętrzu zapewni opryskiwacz rzędowy -belka „Fragaria”, która jest  wyposażona w ramki,  każda z nich opryskuje jeden rząd przy użyciu trzech lub czterech rozpylaczy. Dzięki temu rośliny opryskiwane są z góry i z boków. Stosowane dawki cieczy wynoszą od 400 do 600 l/ha. Dobrą penetrację roślin zapewnią też  specjalistyczne opryskiwacze do upraw rzędowych z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP).

 

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta