Komunikat jagodowy z dnia 19.06.2015 – ochrona porzeczek

W poniższym komunikacie opisano aktualne zagrożenia dla upraw porzeczki.

przeziernik porzeczkowiecPrzeziernik porzeczkowiec

Trwają intensywne loty przeziernika, na wielu pułapkach odnotowuje się po kilkadziesiąt motyli w ciągu tygodnia.

Lustracje i próg zagrożenia dla przeziernika porzeczkowca
Zalecamy systematyczny monitoring pułapek feromonowych. Średnio 15 odłowionych motyli na jedną pułapkę to próg zagrożenia w tym okresie obserwacji.

Zwalczanie przeziernika porzeczkowca
Jeśli loty przeziernika są intensywne i przekraczają próg zagrożenia, powtórzyć zabieg przeciwko szkodnikowi po około 2 tygodniach od poprzedniego. Na niektórych plantacjach mogą być niezbędne 3 zabiegi zwalczające, jeśli w dalszym ciągu będą  licznie odławiały się motyle w pułapkach.

Po upływie 5 tygodni konieczna jest wymiana feromonów w pułapkach.

CALYPSOZalecane preparaty:

  • Calypso 480 SC  (5 dni karencji) –  0,2 l/ha
  • Mospilan 20 SP (14 dni karencji) –  0,2 l/ha
  • Zabieg zwalcza jednocześnie pryszczarka porzeczkowca pędowego i mszyce.

Przędziorek chmielowiec

Ciepła i sucha pogoda sprzyja szybkiemu namnażaniu się szkodników, na wielu plantacjach można spotkać przędziorki w różnym nasileniu, na niektórych – z powodu dużej presji szkodników jest ogromne ryzyko przedwczesnej defoliacji liści.

Zachęcamy do przeprowadzenia dokładnej lustracji plantacji. Jeśli przędziorki nie będą zauważone odpowiednio wcześniej, ich zwalczanie będzie trudne i mniej skuteczne.

Próg zagrożenia dla przędziorka chmielowca
Lustracje plantacji prowadzamy regularnie co 2 tygodnie, próg zagrożenia to średnio 5 form ruchomych przypadających na 1 liść, po przejrzeniu około 200 liści.

Zwalczanie przędziorka chmielowca
Ortus 05 SC - mJeśli wcześniej  w okresie kwitnienia porzeczek stosowany był  dwukrotnie akarycyd Ortus 05 SC do walki z ENVIDOR opryski na przędziorkawielkopąkowcem, należy zrezygnować z tego środka, gdyż Ortus 05 SC może być stosowany maksymalnie 2 x w sezonie.

Jeśli nie przekroczono dozwolonej ilości zabiegów preparatem Ortus 05 SC – poleca się: Ortus 05 SC w dawce 1,5/ha + Flipper (zwilżacz) – (21 dni karencji) lub dodatkowo Envidor 240 SC – 0,4 /ha -można go zastosować 1 x w sezonie (karencja 14 dni) .

W warunkach dużej presji szkodnika zastosować mieszaninę obu akarycydów (Ortus 05 SC zwalcza formy ruchome przędziorków, z kolei Envidor 240 SC- wylęgające się larwy)

Amerykański mączniak agrestu

W związku z bezdeszczowym okresem, który sprzyja rozwojowi choroby, konieczne jest prowadzenie systematycznej ochrony na plantacjach odmian podatnych (np. „Ben Lomond”, „Ben Nevis”, „Ceres”).

Należy kontynuować zabiegi ochrony – do zbiorów, przeciętnie co 10-14 dni, z zachowaniem okresu karencji.

NimrodPolecane fungicydy:

  • Nimrod 250 EC – dawka 1,5l/ha (14 dni karencji)
  • Zato 50 WG – dawka 0,2 l/ha (14 dni karencji)
  • difenoconazol Score 250 EC 0,2 l/ha (21 dni karencji) – dotyczy zezwolenia 39/2002

Wg nowej etykiety Score 250 EC –stracił rejestrację w zakresie zwalczania mączniaka jabłoni, drobnej plamistość liści drzew pestkowych oraz chorób agrestu i porzeczek

W rejonach z częstymi opadami deszczu konieczna jest kontynuacja ochrony przed antraknozą i rdzą wejmutkowo-porzeczkową

Rdza wejmutkowo – porzeczkowa

Pierwsze objawy rdzy pojawiają się na początku lipca. W ciągu lata nasilenie objawów wzrasta. Na górnej stronie liści rozwijają się chlorotyczne, później brunatne plamki, w miejscu których na dolnej stronie powstają pomarańczowo-rdzawe skupiska rdzy. Silnie porażone liście zasychają i przedwcześnie opadają. Choroba jest mniej szkodliwa niż antraknoza, jednak na plantacjach odmian podatnych może powodować przedwczesną defoliację.

Podatne odmiany: Ben Alder, Ben Connan, Ben Tirran, Ojebyn, Bona

Zwalczanie rdzy wejmutkowo – porzeczkowej
Zabiegi przeciwko tej chorobie powinny być rozpoczęte na podatnych odmianach około połowy czerwca

Opadzina liści porzeczki/antraknoza liści porzeczki

Odmiany : Tisel/Ruben/Tiben/Ores/Gofert czy Polares – wymagają ochrony przeciwko antraknozie liści porzeczki i białej plamistości liści.

Zwalczanie opadziny liści porzeczki / antraknozy liści porzeczki
Kontynuacja ochrony  jest konieczna, poza rejonami, gdzie dotkliwa susza ogranicza rozwój chorób grzybowych.

Koniecznie zwracać uwagę na okres karencji zastosowanych fungicydów.

Vondozeb PenncozebObie choroby są zwalczane z wykorzystaniem tych samych fungicydów:

  • kontaktowe/zapobiegawcze – stosować najlepiej przed opadami deszczu lub w warunkach stabilnej pogody -systematyczne  co około 10-14 dni: Penncozeb 80 WP – dawka 2,0 kg/ha i Vondozeb 75 WG 2kg/ha (oba po 28 dni karencji)
  • zapobiegawcze i interwencyjnie: Zato 50 WG – 0,2/ha (14 dni karencji), Signum 33 WG – 1,8/ha (3 dni karencji); difenokonazol Score 250 EC (stosować zgodnie z etykietą) – 21 dni karencji

 

Barbara Błaszczyńska
Info Karta