Komunikat jagodowy z dnia 16.04.2015 – ochrona truskawek

Biała plamistość liści truskawek

biała plamistość liści truskawki
objawy białej plamistości liści truskawki

To choroba grzybowa, która, podobnie jak szara pleśń występuje powszechnie:

 • zwłaszcza w lata mokre, z bardzo obfitymi opadami deszczu
 • jeśli w poprzednim roku nie ścięto porażonych liści lub
 • jeśli nie wykonano zabiegu zwalczającego w okresie po zbiorach lub
 • jeśli posadzono porażone  chorobą sadzonki
 • Odmiany wrażliwe to Senga Sengana czy np. Bogota

Zabiegi zwalczające na plantacjach odmian wrażliwych należy prowadzić już od początku okresu wegetacji. Na plantacjach odmian wrażliwych -próg zagrożenia  -poniżej 1% porażonych liści. Na plantacjach pozostałych odmian, zabieg przed kwitnieniem konieczny jest przy porażeniu większym niż 5%  i zawsze przed przykryciem plantacji folią lub włókniną. Na plantacjach założonych ze zdrowych sadzonek zwalczanie chemiczne
jest najczęściej zbędne

Polecane fungicydy:

 • Domark 100 EC – 0,6 l/ha
 • Zato 50 WG –  0,25 kg/ha
 • Signum 33 WG – 1,8 kg/ha

Działanie ograniczające białą plamistość liści wykazują także preparaty tiuramowe  – mogą być przydatne przy mniejszej presji choroby i na plantacjach odmian mniej podatnych. Signum  33 WG i Luna Sensation 500 SC  to fungicydy do jednoczesnego zwalczania szarej pleśni, białej plamistości liści i mączniaka prawdziwego, lepiej więc je zastosować w okresie kwitnienia, a więc  jednoczesnego zagrożenia przez szarą pleśń.

Chwasty

chwasty truskawkaW kwietniu wyższe temperatury umożliwiają zastosowanie do walki z chwastami środków dolistnych, takich jak Goltix Compact 90 WG (optymalna temperatura przy opryskiwaniu tymi preparatami wynosi 12-200 C):

 • stosujemy go tuż przed wschodami lub na wschodzące chwasty
 • Preparat jest pobierany nie tylko przez korzenie, ale również liście chwastów
 • Zwalcza wiele jednorocznych chwastów dwuliściennych i niektóre jednoliścienne
 • Nie  jest polecany dla odm. Elsanta
 • Optymalna faza rozwojowa chwastów do stosowania Goltixu Compact 90 WG  liścienie do 2-3 liści właściwych.
 • Dawka 3 kg/ha lub 2 x po 0,6-0,8 kg/ha bez względu na wiek plantacji,  2-gi raz po około 10 dniach.

Kolejny herbicyd, wymagający wyższych tempeperatur to: Beetup Trio zawierający 3 substancje aktywne:

 • środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów, zwalcza roczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne (najlepiej w fazie liścieni)
 • Herbicyd ten poleca się stosować trzykrotnie w miarę pojawiania się siewek chwastów, co 7-14 dni – bezpośrednio po wschodach chwastów, do początku kwitnienia

W okresie kwitnienia, dojrzewania owoców i zbioru nie wolno stosować herbicydów. W przypadku plantacji nowo posadzonych pierwszy zabieg tym preparatem można wykonać przeciętnie około tygodnia po sadzeniu. Dawki dzielone 3 x po 1,5 l/ha lub 2x po 2,0 l/ha – bezpośrednio po wschodach chwastów i po 7-14 dniach. Ważne jest ścisłe przestrzeganie dyscypliny zabiegów i częste lustracje plantacji (w okresie wiosennym chwasty rosną bardzo szybko, a po przejściu optymalnej fazy 2-3 liści właściwych zabieg nie będzie już tak skuteczny.

Graminicydy – Chwasty jednoliścienne:

Dolistnie działają również graminicydy – do zwalczanie chwastów jednoliściennych. Graminicydy wymagają wyższych temperatur i odpowiedniej fazy rozwojowej chwastów. Optymalna faza rozwojowa chwastów, dająca gwarancje dobrej skuteczności działania  to: dla chwastów prosowatych 2 liście – krzewienie się, z kolei dla perzu – stadium 4-6 liści (około 15 cm wysokości). Są to preparaty selektywne dla truskawki – mogą być stosowane bez osłon.

 • Agil S 100 EC – graminicyd powschodowy na perz i roczne jednoliścienne od fazy 2-ch liścieni do krzewienia, z kolei – perz właściwy – opryskujemy w fazie 4-6 liści. Dawki 0,5‑1,5 l/ha lub dawki dzielone: 2×0,6  l/ha (co 10 – 14 dni).
 • Selekt Super 120 EC – dawka 0,8 l/ha na chwasty prosowate – do 2,0 l/ha- na perz,   stosujemy 1 x w sezonie

W kwietniu można również  stosować herbicydy doglebowe (jeśli nie były stosowane wcześniej), omówione w poprzednim komunikacie. Stosując ten sam herbicyd doglebowy wiosną trzeba pamiętać, że łączne dawki nie powinny przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dla danego herbicydu.

W sytuacji, gdy na plantacji dominuje jeden czy kilka chwastów dobrze jest skorzystać z tabeli „Wrażliwość chwastów na herbicydy”, która mieści się w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych, aby wybrać herbicyd najbardziej skuteczny na danej plantacji.

Chwasty wieloletnie np. skrzyp polny czy mniszek pospolity wymagają zwalczenia przed posadzeniem roślin, na rosnącej plantacji ich zwalczanie chemiczne nie jest efektywne.

Stosowanie herbicydów w okresie kwitnienia i dojrzewania owoców jest zabronione. Po raz kolejny będzie można je  zastosować dopiero po zbiorach owoców.

 

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta