Komunikat jagodowy z dnia 11.05.2015 – zwalczanie chorób truskawki

truskawka kwiatyW okresie pełni kwitnienia, przy jednoczesnej dużej presji szarej pleśni, a także po wystąpieniu infekcji kwiatów (po deszczu – jeśli wcześniej nie wykonano zabiegu zapobiegawczego) lepiej jest wybrać fungicydy o podwójnym mechanizmie działania: zapobiegawczym i interwencyjnym.

Szara pleśń w uprawie truskawki

Fungicydy na szarą pleśń o podwójnym mechanizmie działania (niektóre z nich zawierają w swoim składzie po dwie substancje aktywne, co czyni walkę z patogenem bardziej skuteczną).

 • Signum 33 WG – karencja 3 dni, dawka 1,8/ha,
 • Switch 62,5 WG – 1 dzień , dawka 0,8/ha;
 • Pyrus 400 SC (pirymetanil) – 3 dni, dawka 2,5/ha,
 • Frupica 440 EC – 3 dni , dawka 0,7/ha,
 • Luna Sensation 500 SC – 3 dni
 • Prolectus 050 WG – karencja 1 dzień

Po ustabilizowaniu się pogody poleca się fungicydy kontaktowe – zapobiegawcze. Zabezpieczamy tymi fungicydami kolejne rozwijające się kwiaty – przed opadem deszczu (lub tylko na wypadek rosy)

 • Merpan 80 WG (kaptan) 14 dni karencji (stosować do fazy pełni kwitnienia) dawka 1,9 kg/ha
 • Pomarsol Forte 80 WG, Sadoplon 75 WP (nie stosować do ostatniego opryskiwania),  Thiram Granuflo 80 WG – preparaty tiuramowe – 7 dni karencji, dawka 4 kg/ha
 • Iprodione  500 SC, Rovral Aquaflo/Grisu 500 SC dawka 1,8-2,0/ha (iprodion –preparaty dikarboksymidowe) – 2 dni karencji (Grisu – 1 dniowa karencja dla upraw pod osłonami)
 • Teldor 500 SC – hydroksyanilidowy – 1 dzień karencji, dawka 1,5/ha
 • Vaxiplant SL – 1 l/ha to biofungicyd – polisaharyd – laminaryna daje roślinom odporność o charakterze ogólnym czyli jest skierowana przeciwko różnym patogenom!

Prolectus 050 WG

 • Zawiera nową substancję – fenpyrazamina. Działa zapobiegawczo i translaminarnie
 • Dawka 1,2 kg/ha, max 3 x w sezonie.
 • Krótki okres karencji – 1 dzień
 • Rejestracja też na moniliozę moreli, brzoskwini, nektaryn

Ochrona przed szarą pleśnią łącznie z innymi chorobami

·         Signum  33 WG i Luna Sensation 500 SC to fungicydy do jednoczesnego zwalczania szarej pleśni, białej plamistości liści i mączniaka prawdziwego;

·         Switch 62,5 WG i Signum  33 WG zwalczają szarą pleśń i jednocześnie antraknozę.

Zabiegi  agrotechniczne wspomagające ochronę chemiczną

 • przede wszystkim poprawne nawożenie, głównie azotem (zbyt duże dawki powodują silny wzrost wegetatywny, a więc zagęszczenie roślin, utrudniając, a nawet uniemożliwiając, dokładne wykonanie zabiegów ochrony i dodatkowo stwarzając dobre warunki dla rozwoju patogenów)
 • ściółkowanie plantacji  – jeden z ważniejszych zabiegów, który dodatkowo poprawia jakość owoców (są czyste, błyszczące, niezapiaszczone). Szybsze wysychanie owoców oraz brak ich kontaktu z glebą ogranicza ilość porażonych owoców – przez szarą pleśń i skórzastą zgniliznę owoców.
 • zdecydowanie bardziej wskazane jest także nawadnianie kropelkowe plantacji niż deszczowanie.

Vaxiplant SL w uprawie truskawki

Vaxiplant SL ma bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób:

 • szara pleśń
 • mączniak prawdziwy truskawki
 • biała plamistość liści truskawki
 • czerwona plamistość liści truskawki

Warunkiem skuteczności jest zastosowanie preparatu przed infekcją, czyli zapobiegawczo.
Po zastosowaniu preparatu roślina skuteczniej broni się przed atakiem patogenów po około dwóch dniach od zabiegu i ten stan odporności trwa 10-14 dni, dlatego zabieg trzeba powtarzać lub stosować przemiennie z fungicydami. Skuteczność 65-85%.

Zabiegi preparatami kontaktowymi

 • Ustalając terminy zabiegów preparatami kontaktowymi należy uwzględniać ewentualne ich zmycie przez intensywny opad deszczu. W gospodarstwie wskazane jest więc posiadanie deszczomierza i analizowanie opadów deszczu w okresie kwitnienia roślin.
 • Po opadach przekraczających 20-25 mm, czy ulewach – ponad 16 mm deszczu, zabieg fungicydem kontaktowym powinien być powtórzony, a więc wykonany znacznie wcześniej (czasem nawet już następnego dnia), niż podaje się w schematycznych zaleceniach
 • Preparaty kontaktowe polecamy stosować łącznie ze zwilżaczem PROLONGER. Poprawia on  przyczepność cieczy do rośliny. Chroni przed zmyciem przez opady, a substancja aktywna przez dłuższy czas ma kontakt z rośliną
 • W warunkach dużej presji patogenów warto łączyć zabiegi: fungicyd kontaktowy + nawóz fosforynowy:  Fosfiron Mg – dawka 2-2,5 l/ha (lub poprzez podlewanie roślin 10-20 l/ha)

Zalety stosowania nawozów fosforynowych w programie ochrony truskawki

Fosforyny, które po wykonaniu opryskiwania znajdą się w komórkach rośliny, stwarzają niekorzystne warunki do penetrowania ich przez patogeniczne grzyby, oddziaływają fungistatycznie na patogen (opóźniają rozwój strzępek oraz zarodnikowanie). To powoduje wydzielanie przez patogen „metabolitów stresu”, które są rozpoznawane przez roślinę, a ta:

 • wydziela zwiększone ilości przeciwciał (ciał odpornościowych), co jest reakcją porównywalną z tą zachodzącą w ludzkim organizmie po szczepieniu
 • wzmacnia też fizyczną strukturę błony i ściany komórkowej – Wzrasta grubość ściany komórkowej dzięki czemu stanowią one lepszą fizyczną barierę dla wnikania patogenów.
 • Fosfiron + fungicyd to skuteczność większa niż fungicyd solo – ważne w ekstremalnych warunkach pogody, czy przy uprawie wrażliwych odmian

Mączniak prawdziwy truskawki

Na plantacjach zagrożonych mączniakiem rzekomym (w okresie kwitnienia po ukazaniu się objawów mączniaka rzekomego -powyżej 5% porażonych liści) kontynuować zabiegi ochrony, szczególnie na odmianach wrażliwych:

 • Do walki z chorobą polecane są preparaty  działające zapobiegawczo i wyniszczająco /interwencyjnie:  Nimrod 250 EC (stara etykieta – dawka 1,5-2,5 l/ha a nowa to dawka 1 l/ha), Domark 100 EC dawka – 0,6/ha, Zato 50 WG  dawka 0,25 l/ha (opryskiwanie również w niższych temp.), Signum 33 WG – 1,8 l/ha,  Luna Sensation 500 SC -0,8/ha, Vaxiplant  SL – 1 l/ha.
 • Ważnymi czynnikami ograniczającymi nasilenie choroby jest: nie dopuszczenie do nadmiernego zagęszczenia plantacji i jej zachwaszczenia  oraz właściwe odżywianie -dostosowanie nawożenia azotowego do potrzeb roślin

Biała plamistość liści truskawki

Konieczna kontynuacja ochrony na plantacjach zagrożonych. Fungicydy (poza Nimrodem) – takie jak do zwalczania mączniaka prawdziwego.

Nowość – Scorpion® 325 SC
Zawartość substancji czynnych: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,2%), Difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%).

Zwalczane choroby: Antraknoza truskawki, biała plamistość liści.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3. Karencja 3 dni.

Antraknoza truskawki

Antraknoza truskawki jest chorobą bardzo groźną, która w warunkach sprzyjających rozwojowi sprawcy może mieć gwałtowny przebieg i prowadzić do całkowitego zniszczenia plantacji matecznych truskawki, a na plantacjach owocujących − do znacznych strat w plonie (nawet do 80%) z powodu gnicia owoców. Na nowe plantacje patogen jest przenoszony przede wszystkim z sadzonkami. Lubi pogodę wilgotną i upalną

Odmiany bardzo podatne: Camarosa, Elsanta, Pegasus, Syriusz, Florence, jest też problemem na odmianach powtarzających owocowanie np. Eve 2, Elita,  Aromas, Albion i Diamante.

Zwalczanie:
Najskuteczniejsza jest profilktyka, a więc zakładanie plantacji ze zdrowych sadzonek, unikanie przenawożenia, szczególnie nawozami azotowymi i potasowymi.

Zwalczanie chemiczne
Scorpion® 325 SC, Switch 62,5 WG, chorobę ograniczają również  Luna Sensation 500 SC oraz środki tiuramowe, stosowane przeciwko szarej pleśni.

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta