Komunikat jagodowy BCS z dnia 5.05.2015 – ochrona roślin podczas kwitnienia

W komunikacie przedstawiono aktualne zagrożenia na plantacjach jagodowych podczas kwitnienia.

Truskawka

Kwitnienie to bardzo ważny okres w uprawie truskawek. W tym czasie należy zapewnić roślinom odpowiednie zaopatrzenie w pierwiastki takie jak bor, magnez, potas i wapń, które decydują o jakości zbieranych owoców.

szara pleśń
szara pleśń na owocach truskawki

Czas kwitnienia truskawek to przede wszystkim początek chemicznej walki z szarą pleśnią. W zależności od długości okresu kwitnienia oraz przebiegu warunków atmosferycznych zabiegi ochrony roślin należy przeprowadzać co 5-7 dni. Program ochrony truskawki należy oprzeć o preparaty należące do różnych grup chemicznych (o różnym mechanizmie działania na patogena). Zwracam uwagę m.in. na preparaty: Luna Sensation 500 SC, Pomarsol Forte 80 WG i Teldor 500 SC. Jeżeli na początku kwitnienia nie ma dużego zagrożenia ze strony szarej pleśni, wówczas na pierwszy zabieg można zastosować preparaty oparte na tiuramie np.Pomarsol Forte 80 WG. Wtedy, na pełnię kwitnienia wskazane jest zastosować dobry preparat kompaktowy, o bardzo wysokim poziomie skuteczności w zwalczaniu nie tylko szarej pleśni, ale również chorób liści – białej plamistości liści oraz mączniaka prawdziwego.

Luna Sensation 500 SC – nowy preparat dla truskawki

To idealny czas na preparat Luna Sensation 500 SC, stosowany w dawce 0,8 l/ha. Czasami jednak początek kwitnienia z uwagi na przebieg pogody może być sprzyjający wystąpieniu szarej pleśni. Dlatego też warto rozważyć inną kombinację zabiegów, stosując preparat Luna Sensation 500 SC na pierwszy zabieg. Zwracam też uwagę na fakt, iż fungicyd Luna Sensation 500 SC uzyskał rozszerzenie etykiety o choroby antraknoza i skórzasta zgnilizna owoców. Preparat ten można stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, najlepiej przemiennie z innymi fungicydami, o odmiennym sposobie działania.

Truskawka – choroby liści

biała plamistość liści truskawek
biała plamistość liści truskawek

Plantacje, które jeszcze nie wchodzą w okres kwitnienia należy zabezpieczać przed chorobami liści. Zastosowanie preparatu Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha zabezpieczymy teraz truskawki przed chorobami takimi jak biała plamistość liści truskawki, czy też mączniak prawdziwy truskawki.

 

Zato 50 WG – rozszerzenie rejestracji

Przed 17 kwietnia 2015, fungicyd Zato 50 WG mógł być stosowany wyłącznie do zwalczania chorób w uprawach jabłoni, truskawek, agrestu i porzeczek. Informujemy, że zgodnie z decyzją MRiRW nr R-267/2015d z dnia 17.04.2015, fungicyd Zato 50 WG uzyskał rozszerzenie zakresu stosowania w następujących uprawach małoobszarowych: grusza, wiśnia, czereśnia, śliwa, malina, borówka wysoka, marchew. Na etykiecie został również uzupełniony zapis o możliwości stosowania przeciwko chorobom przechowalniczym w ochronie jabłoni. W wymienionych w etykiecie uprawach obowiązuje 14-dniowy okres od ostatniego zabiegu do zbioru, wyjątkiem jest truskawka, gdzie nie ma wyznaczonego okresu karencji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Zato 50 WG jest pierwszym i jak na razie jedynym zarejestrowanym fungicydem do zwalczania rdzy maliny.

Kwieciak malinowiec

kwieciak malinowiec
kwieciak malinowiec
podcięta szypułka truskawki przez samicę kwieciaka
podcięta szypułka truskawki przez samicę kwieciaka

Należy rozpocząć lustrację plantacji na obecność kwieciaka malinowca. Jeżeli chrząszcze się pojawią, wskazane będzie wykonanie zabiegu zwalczającego. Można w tym celu użyć preparatu Decis Mega 50 EW. Próg zagrożenia wynosi 2 chrząszcze strząśnięte z 200 kwiatostanów. Przy licznym pojawie chrząszcza zabieg należy powtórzyć po tygodniu. Zabiegi należy wykonywać wieczorem lub w nocy, tak aby nie szkodzić owadom zapylającym.

Agrest

amerykański mączniak agrestu
amerykański mączniak agrestu

Najwięcej problemów w uprawie tego gatunku przysparza amerykański mączniak agrestu. Rozwojowi grzyba sprzyja sucha i ciepła pogoda oraz wrażliwość uprawianej odmiany m.in. ‘Biały Triumf’, ‘Czerwony Triumf’, ‘Rzeszowski’. Grzyb rozprzestrzenia się bardzo szybko za pomocą zarodników konidialnych przenoszonych przez wiatr. Zapobieganie polega na zakładaniu plantacji na terenie przewiewnym, na właściwym prześwietlaniu krzewów, zrównoważonym nawożeniu mineralnym oraz ochronie chemicznej opartej na kilku grupach preparatów. W tym celu warto więc stosować Zato 50 WG, który doskonale poradzi sobie z mączniakiem. Do kolejnych zabiegów, żeby stosować przemienność grup, należy zastosować jeden z zarejestrowanych w uprawie agrestu fungicyd układowy IBE.

Porzeczka

gnicie porzeczki odmiana Ruben
gnicie porzeczki odmiana Ruben w 2014 roku

Większość odmian jest już w pełni kwitnienia. Należy kontynuować program ochrony przeciwko szarej pleśni, gdyż zagrożenie ze strony tej choroby cały czas się utrzymuje. W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby może dochodzić do masowego gnicia owoców. Na plantacjach silnie zagęszczonych porażeniu ulegają także młode, niezdrewniałe pędy, które wyrastają wewnątrz krzewu. Poniżej wykres pokazujący ryzyka ze strony szarej pleśni wyrażony w %, w ostatnich dniach.

ryzyko infekcji szarej pleśni

Antraknoza liści porzeczki

Najbardziej popularne odmiany porzeczki czarnej narażone są na duże porażenie przez antraknozę liści porzeczki (opadzina) oraz białą plamistość liści porzeczki. Ochronę można prowadzić w oparciu o Zato 50 WG, które należy stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie w dawce 0,2 kg/ha. Można również wykorzystać preparaty zawierające mankozeb oraz preparaty z grupy IBE. Stosując fungicydy z grupy IBE pamiętać należy o odpowiednich warunkach atmosferycznych. Powinno się je stosować przy temperaturze minimum 12oC, jednak nie podczas wysokich temperatur i niskiej wilgotności powietrza, gdyż szybkie ich wyschnięcie powoduje ograniczone pobranie substancji aktywnej przez liście. IBE nie powinno się stosować częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Wielkopąkowiec porzeczkowy

Na plantacjach na których obserwowano objawy występowania wielkopąkowca porzeczkowego należy wykonać zabieg do pełni kwitnienia w oparciu o fenpiroksymat. Na koniec kwitnienia wskazane jest zastosować Envidor 240 SC co pozwoli zwalczyć przędziorki i ograniczyć wielkopąkowca.

Inne szkodniki na plantacji porzeczki

Na plantacjach zaczynają pojawiać się szkodniki. Proszę zwrócić uwagę na zwójki i inne szkodniki zjadające liście. Pojawiają się również mszyce, które już niebawem będzie trzeba zwalczać.

 

Tomasz Gasparski – Bayer CropScience

Komunikaty dotyczące porzeczek przygotowywane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Producentów Czarnej Porzeczki.