Komunikat jagodowy BCS z dnia 3.06.2015 – choroby grzybowe i szkodniki

W poniższym komunikacie opisano aktualne zagrożenia na plantacji porzeczki, maliny i truskawki. Zaproponowano sposoby zwalczania groźnych chorób.

Porzeczki – szara pleśń

W zależności od przebiegu regionu Polski, zagrożenie szarą pleśnią jest różne. W rejonie lubelskim wciąż utrzymuje się duża presja. Sygnalizacja wskazuje nawet 59% zagrożenie. Odmiennie natomiast sytuacja wygląda w Polsce centralnej, gdzie warunki pogodowe nie sprzyjają rozwojowi choroby, a model chorobowy wskazuje zaledwie 10% zagrożenia.

Porzeczki – przędziorki

Na liściach porzeczki można zaobserwować liczne jaja i młode stadia przędziorka chmielowca. Niestety, ekspansji szkodnika sprzyjają wysokie temperatury. Po lustracji plantacji (próg zagrożenia to średnio 3 formy ruchome przędziorka na l liściu z 200 losowo wybranych liści) należy rozważyć wykonanie zabiegu zwalczającego, stosując np. Envidor 240 SC. Preparat ograniczy także populację wielkopąkowca porzeczkowego.

mszyca porzeczka
mszyca na porzeczce odmiany 'Random’

Zabieg z użyciem Calypso 480 SC, wykonany 3 tygodnie po kwitnieniu i powtórzony następnie po 2-3 tygodniach w okresie intensywnego lotu motyli zabezpieczy nasza uprawę przed przeziernikiem porzeczkowcem. Jego pierwsze osobniki odłowiły się już bowiem w pułapkach feromonowych. W najbliższych dniach można się spodziewać masowego wylotu tego szkodnika. Progiem zagrożenia dla szkodnika jest 15 odłowionych motyli w pułapce. Zawieszone pułapki w ilości 1-2 sztuki na 2-3 hektary plantacji należy kontrolować co 3-4 dni, co pozwoli nam na monitoring i ewentualne stwierdzenie obecności agrofaga na plantacji. Tylko na podstawie monitoringu możemy dość precyzyjnie określić termin zwalczania szkodnika. Preparat Calypso 480 SC zwalczy również młode gąsienice zwójki różóweczki i mszyce. Przypominam, że Calypso 480 SC w roślinie działała układowo, zwalczając szkodnika kontaktowo i żołądkowo.

Porzeczka – chwasty

Na plantacjach rozpoczyna się intensywny wzrost chwastów. Zabieg glyfosatem wskazane jest wykonać jak najszybciej, by chwasty nie stanowiły konkurencji dla rośliny uprawnej. Zwracam jednak uwagę, że w przypadku stosowania glifosatu, wskazane jest używanie belki z osłonami.

Malina – szara pleśń

Na plantacjach odmian letnich, podczas kwitnienia należy kontynuować ochronę przed szarą pleśnią. Na ten moment spada zagrożenie infekcjami ze strony Botrytis cinerea. W tych warunkach można zatem wykonać zabieg preparatem o działaniu zapobiegawczym.

Malina – zamieranie pędów

Należy mieć na uwadze także ochronę przeciwko zamieraniu pędów maliny, powodowanemu przez kompleks grzybów: Didymella applanata, Botrytis cinerea, Leptosphaeria coniothyrium, Elsinoë veneta i wykonywać zabiegi co 10-14 dni. Na odmianie ‘Glen Ample’ znajdującej się przed kwitnieniem można wykonać drugi zabieg stosując Zato 50 WG.

Malina – rdza

Na plantacjach niektórych odmian jesiennych oraz na odmianach letnich można zaobserwować coraz więcej obiawów rdzy maliny. Należy przeprowadzać lustracje plantacji zwracając uwagę na dolne liście przy gruncie. Po zauważeniu pierwszych objawów na górnej stronie blaszki liściowej wykonać zabieg Zato 50 WG (0,2 kg/ha) dwukrotnie co 7-10 dni. Program można uzupełnić o zabiegi nawozami siarkowymi w stężeniu 0,3%.

Malina – pryszczarek namaliniak

Od połowy maja w pułapkach feromonowych obserwuje się odławianie samców pryszczarka namaliniaka łodygowego. Na odmianach letnich na których znajdują się młode odrosty korzeniowe oraz na plantacjach odmian jesiennych należy wykonać zabieg owadobójczy i następnie powtórzyć go po 7-10 dniach. Zabiegi zwalczające kwieciaka i kistnika wykonywane w tym czasie będą zwalczały także i tego szkodnika.

Malina – uszkodzenia przymrozkowe

Plantacje odmiany Glen Ample bardzo powoli regenerują uszkodzenia pąków kwiatowych po zimie 2014/2015. Warto na tych plantacjach kontynuować zabiegi preparatami biostymulującymi.

Malina – choroby wirusowe

Na plantacjach odmian Polka oraz Laszka można spotkać się z coraz bardziej nasilające się objawy zawirusowania. Jeśli są to młode plantacje i pojedyncze rośliny należy je usunąć z plantacji oraz zwrócić uwagę na zwalczanie kolonii mszyc. Przypominam, że mszyce są wektorami chorób wirusowych.

Truskawka – choroby grzybowe

szara pleśń truskawka
Honeoye spod włókniny – początki pleśnienia z dnia 27.05.2015

Na plantacjach w pełni kwitnienia lub kończących kwitnienie należy kontynuować ochronę przed szarą pleśnią. W tej chwili spada zagrożenie infekcjami Botrytis cinerea. Jeżeli z powodu wcześniejszych opadów nie było możliwości wykonania zabiegów we wcześniejszych terminach, należy wykonać zabiegi preparatami interwencyjnymi np.: Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha.

W dalszym ciągu spotyka się objawy mączniaka prawdziwego truskawki na odmianach wrażliwych jak Honeoye. Ponadto na chwilę obecną, według symulacji modelu chorobowego wzrosło zagrożenie tym patogenem. Gwałtowny wzrost zagrożenia infekcji mączniaka prawdziwego widoczny jest na wykresie poniżej:

gwałtowny wzrost zagrożenia mączniakiem truskawki

mączniak truskawka
Truskawka odmiana 'Matis’ – mączniak z dnia 27.05.2015

Fungicyd Luna Sensation 500 SC w dawce 0,8 l/ha zwalcza w uprawie truskawki szereg patogenów. Dotyczy to zarówno szarej pleśni jak i antraknozy, mączniaka, białej plamistości liści truskawki i ograniczania skórzastej zgnilizny.

 

 

 

Truskawka – kwieciak malinowiec

Pod koniec kwitnienia na plantacjach można także stwierdzić obecność kwieciaka malinowca. Widać oznaki jego żerowania na liściach oraz podcięte kwiatostany. Należy zwrócić uwagę na tego szkodnika na późniejszych odmianach i w razie konieczności wykonać kolejny zabieg. Próg zagrożenia wynosi 2 chrząszcze na 200 kwiatostanów. Zabieg z użyciem prepararu Decis Mega 50 EW w dawce 0,25 l/ha wykonywać wyłącznie po oblocie pszczół w temperaturze poniżej 20°C.

Komunikaty dotyczące porzeczek przygotowywane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Producentów Czarnej Porzeczki.

 

Tomasz Gasparski – Bayer CropScience