Komunikat jagodowy BCS z dnia 28.04.2014 – choroby i chwasty

Porzeczka

Jeżeli nie wykonaliśmy jeszcze zabiegu chroniącego przed patogenami powodującymi mączniaka, rdzę wejmutkowo- porzeczkową, antraknozę (opadzinę liści) oraz białą plamistość liści, zalecamy zabieg preparatem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha.

Agrest

Wskazany jest zabieg fungicydem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha w celu zabezpieczenia roślin przed amerykańskim mączniakiem agrestu i antraknozą.

Truskawka

W rejonie północnego Mazowsza istnieje podwyższone ryzyko infekcji przez grzyby powodujące szarą pleśń na roślinach już wchodzących w fazę kwitnienia. Dotyczy to szczególnie plantacji z uprawą przyspieszoną. Spodziewane opady w najbliższych dniach upoważniają do wykonaniu zabiegu ochronnego. Zalecamy zabieg środkiem Pomarsol Forte 80 WG w dawce 4 kg/ha
W okolicach Grójca i Warki, zagrożenie porażeniem roślin przez szara pleśń jest obecnie średnie.
Pamiętajmy o ochronie odmian wrażliwych na choroby liści – czyli mączniak prawdziwy i biała plamistość liści. Zaleca się wykonać przed kwitnieniem zabieg preparatem Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha. 

Malina

Na plantacjach odmian letnich, gdy jednoroczne pędy osiągną wysokość 10-15 cm należy je usunąć wykonując zabieg herbicydem Basta 150 SL w dawce 6l/ha. Usuwając pędy ogranicza się występowanie pryszczarka namalinka łodygowego oraz ogranicza zachwaszczenie plantacji
Na plantacjach odmian letnich i powtarzających należy zawiesić pułapki feromonowe odławiające pryszczarka namalinka łodygowego.

Jakub Hensel – Bayer CropScience