Komunikat jagodowy BCS z dnia 14.07.2015 – szkodniki malin

W poniższym komunikacie opisano aktualne zagrożenia na plantacji malin. Zaproponowano sposoby zwalczania chorób i szkodników.

Przędziorek chmielowiec

dorosła postać przędziorka chmielowcaNa plantacjach odmian jesiennych obserwuje się bardzo wysokie zagrożenie przędziorkiem chmielowcem. Obserwujemy dużą ilość form ruchomych przędziorków oraz liczne jaja. Zachęcam do wykonywania regularnych lustracji na obecność szkodnika. W tym celu powinno się przejrzeć 3-4 próby po 50 pojedynczych liści z liścia złożonego (łącznie 150-200 liści). Próg zagrożenia to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego.

Po przekroczeniu progu zagrożenia należy niezwłocznie wykonać zabieg zarejestrowanymi preparatami np. ENVIDOR 240 SC w dawce 0,4 l/ha. Na plantacjach malin, Envidor 240 SC można stosować do kwitnienia lub po zbiorach. Proszę pamiętać, że wytwarzana przez przędziorki „pajęczynka” może spowodować słabsze działanie preparatów kontaktowych, gdyż ciecz robocza zatrzymująca się na pajęczynie nie jest w stanie w idealny sposób pokryć cały liść. Dobre pokrycie liścia cieczą użytkową to klucz do sukcesu w zwalczaniu przędziorków preparatami kontaktowymi. Przypominam o rotacji preparatów, a właściwie rotacji poszczególnych grup chemicznych. Envidor można stosować wyłącznie 1 raz w sezonie!

Mszyce

kolonia mszyc na pędzie malinyKolejnym zagrożeniem na plantacjach malin jesiennych są tworzące się kolonie mszyc. Systematycznie lustracje plantacji (co 7-14 dni) pozwalają na terminowy zabieg ochrony. Straty na plantacjach malin w wyniku żerowania mszyc mogą w późniejszym czasie być duże, gdyż mszyce są wektorami chorób wirusowych. Dlatego też, po zaobserwowaniu mszyc należy podjąć decyzję o ich zwalczaniu stosując np. CALYPSO 480 SC. Preparat ten zwalcza również przezierniki.

 

 

objawy zawirusowania maliny odm. 'Polka'
objawy zawirusowania maliny odm. 'Polka’

Problem zawirusowanych sadzonek malin jest coraz większy. Nielegalne i niekwalifikowane „pseudo szkółki” są ich głównym źródłem. Dlatego też zachęcam do zaopatrywania się w sadzonki malin u pewnych i sprawdzonych szkółkarzy! Jeżeli na młodej plantacji zaobserwuje się niepokojące objawy na poszczególnych roślinach, powinno się podejrzane rośliny jak najszybciej usunąć i spalić.

 

 

Plantacja odm. ‘POLANA’ – 2-07.2015

plantacja maliny odm. 'Polana'

Plantacja odm. ‘POKUSA’ – 2-07.2015

plantacja maliny odm. 'pokusa'

Owocująca ‘LASZKA’ – 3-07.2015

malina owocująca 'Laszka'

Proszę pamiętać o zasadach dobrej praktyki rolniczej tj. bezpieczeństwie i higienie pracy podczas stosowania środków ochrony roślin, zasadach mieszania i łącznego stosowania agrochemikaliów. Bardzo ważne jest czytanie etykiet stosowanych środków ochrony z podaną informacją ilości dni karencji (to okres, jaki powinien upłynąć od dnia jego zastosowania do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji) oraz okresu prewencji.

Tomasz Gasparski – Bayer CropScience