Komunikat jagodowy BCS z dnia 13.04.2015 – choroby i szkodniki

W komunikacie opisano aktualne zagrożenia dla plantacji malin, agrestu, porzeczek i truskawki.

Malina

przeziernik malinowiec - galas
przeziernik malinowiec – galas

Na plantacjach malin należy przeprowadzać obserwację pędów. Po stwierdzeniu na pędach galasowatych narośli w ich dolnej części oraz na szyjce korzeniowej, zalecane jest ich wycinanie i palenie. Ograniczy to aktywność agrofagów takich jak pryszczarek malinowiec, galasówka maliniak i przeziernik malinowiec.

przeziernik malinowiec - gąsiennica
przeziernik malinowiec – gąsiennica

Szkodliwość tych agrofagów polega na deformacji roślin, co negatywnie wpływa na wzrost i plonowanie roślin.

Od wczesnej wegetacji wskazane jest również przeprowadzanie lustracji szczególnie pod kątem chorób takich jak mączniak prawdziwy maliny, rdza maliny, zgnilizny korzeni maliny.

 

Agrest, Porzeczka

agrest Invicta
Agrest ‘Invicta’ – rozwój roślin na dzień 13.04.2015 (Brzezna).

Proponuję wykonywać lustrację na obecność amerykańskiego mączniaka agrestu. Przypominam, że grzyb ten poraża najsilniej agrest, a także niektóre odmiany czarnej porzeczki. Od wczesnej wiosny na młodych rozwijających się, wierzchołkowych liściach i pędach pojawiają się białe, pylące plamy. Dlatego bardzo ważnym zabiegiem jest ograniczenie źródła infekcji poprzez wycinanie i usuwanie porażonych pędów z plantacji. Ten prosty zabieg zwiększa skuteczność późniejszej ochrony chemicznej wykonywanej na plantacjach.

 

porzeczka czarna Tisel
Porzeczka czarna ‘Tisel’ – rozwój rośliny na dzień 13.04.2015 (Brzezna

Na ten moment można zaobserwować na pąkach wierzchołkowych żerowanie krzywika porzeczkowiaczka. Czerwone gąsienice wyjadają wnętrze pąków zostawiając gruzełkowate odchody, przenosząc się potem w rejon rozet liściowo-kwiatowych. Szkodnik ten może uszkadzać nawet do kilkudziesięciu procent pąków. Skuteczne niszczenie agrofaga warunkuje dokładne pokrycie cieczą roboczą całych pędów opryskiwanych roślin.

 

 

 

mszyca porzeczkowo-czyściecowa
Mszyca porzeczkowo- czyściecowa w porzeczkach – objawy żerowania

Na plantacjach porzeczki czarnej pojawiają się już przędziorki. Wskazana jest zatem lustracja plantacji na ich obecność. W tym celu należy sprawdzić 200 sztuk losowo wybranych liści na pędach porzeczki przy ziemi. Próg szkodliwości wynosi 2 stadia ruchome przędziorka na 1 liść. Lustrację należy przeprowadzać systematycznie, nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

Zwracam również uwagę na mszyce w porzeczkach czerwonych. Tu najgroźniejsza jest mszyca porzeczkowo-czyściecowa. Bywa, że zwalczanie konieczne jest nawet przed kwitnieniem. Proponuję zastosować DECIS MEGA 050 EW.

Uwaga! Komunikaty dotyczące porzeczek przygotowywane są we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Producentów Czarnej Porzeczki.

Truskawka

biała plamistość liści truskawki
Biała plamistość liści truskawek – charakterystyczne jasne plamy z ciemną obwódką

Na plantacjach przykrytych agrowłókniną należy rozpocząć lustrację na obecność chorób liści.
W pierwszej kolejności zwracam uwagę na białą plamistość liści truskawki. Po zaobserwowaniu pierwszych plam wskazany będzie zabieg zabezpieczający preparatem. W tym celu można będzie zastosować ZATO 50 WG w dawce 0,25 kg/ha.

W uprawie truskawki na chwilę obecną należy zwrócić uwagę na zachwaszczenie. Stosowanie herbicydów w uprawie truskawki wskazane jest  tylko przed rozpoczęciem kwitnienia truskawek lub po zbiorze owoców. Do dyspozycji plantatorzy mają środki doglebowe np. napropamid, który zabezpieczy plantację przed niepożądanymi chwastami jednorocznymi jedno- i niektórymi dwuliściennymi do 3 miesięcy oraz herbicydy dolistne, które stosuje się na kiełkujące już chwasty. Herbicyd należy dostosować względem rodzaju chwastu (jednoliścienny, dwuliścienny) oraz względem jego fazy rozwojowej.

 

Tomasz Gasparski – Bayer CropScience