Komunikat jagodowy BCS z dnia 1.07.2015 – truskawka i malina

W poniższym komunikacie opisano aktualne zagrożenia na plantacji malin i truskawek.

Przędziorki  i roztocz w uprawie truskawki

roztocz truskawkowiec
Roztocz truskawkowiec na truskawce

Na plantacjach truskawki nadal obserwujemy bardzo duży problem z przędziorkami. Ten sezon okazał się  sprzyjający rozwojowi tego szkodnika. Po zbiorach warto wykonać zabiegi zwalczające nie tylko przędziorki, ale również roztocza truskawkowca. Zabieg najkorzystniej wykonać jest po skoszeniu liści truskawek, gdy obserwuje się już młode przyrosty. Wtedy penetracja środka jest dobra i ciecz użytkowa dotrze do miejsc, gdzie bytują różne stadia przędziorków i innych roztoczy.

Zwalczanie roztocza truskawkowca i przędziorków

ENVIDOR opryski na przędziorkaDobre pokrycie liści i ogonków liściowych cieczą użytkową, gwarantuje wysoką skuteczność zabiegu. Jest to bardzo istotne przy stosowaniu preparatu Envidor 240 SC w dawce 0,4 l/ha, gdyż preparat ten zaliczany jest do kontaktowych ś.o.r. Ważna jest tu również ilość wody stosowana na 1 ha – im więcej wody tym lepiej. Pozbiorczy zabieg na plantacji truskawek nie tylko ogranicza populację szkodników w bieżącym sezonie, ale również redukuje źródło zagrożenia w kolejnym sezonie. Zwracam uwagę na fakt, iż Envidor 240 SC jest selektywny dla bardzo dużej grupy pożytecznych owadów. Wśród nich można wymienić dorosłe biedronki i ich larwy, jak również złotooki, muchówki z rodziny bzygowatych oraz pasożytnicze błonkówki. Tym samym Envidor 240 SC spełnia wymogi Integrowanej Produkcji.

Przędziorki  i szpeciel przebarwiacz na malinie

przebarwiacz malinowy
Objawy żerowania przebarwiacza malinowego na odmianie 'Glen Ample’

Należy lustrować plantację malin na obecność przędziorków. Do zwalczania przędziorka chmielowca przed kwitnieniem lub po zbiorach można zastosować Envidor 240 SC (rozszerzenie etykiety o niektóre uprawy jagodowe). W sytuacji, kiedy problem przędziorków dotyczy plantacji już kwitnącej, wówczas można wykorzystać preparat zawierający substancję aktywną fenpiroksymat. Poszczególne akarycydy należy stosować wyłącznie 1 raz w sezonie, zgodnie z zaleceniami na etykiecie. W ostatnich latach, szczególnie na odmianie ‘Glen Ample’ zaobserwować można szpeciela – przebarwiacza malinowego. Objawy występowania szkodnika widoczne są w postaci nieregularnych przebarwień na liściach. Obecność szpeciela można stwierdzić pod binokularem, lub stosując szkło powiększające 20x. Zaleca się zwalczanie przebarwiacza, gdyż może on być nosicielem wirusów.

Rdza maliny

rdza na malinieJeżeli na plantacji malin zaobserwuje się rdzę maliny, wówczas proponuję wykonanie zabiegu preparatem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Objawy choroby są dość charakterystyczne, i w pierwszej kolejności widoczne na starszych liściach rośliny, na ich górnej stronie. Preparat Zato 50 WG chroni maliny również przed zamieraniem pędów malin.

 

Zamieranie pędów maliny

Na odmianach owocujących na pędach tegorocznych, z uwagi na znaczne już zagęszczanie się rzędów, zabiegi ochronne przeciwko zamieraniu pędów maliny powinno się wykonywać co 10-14 dni.

Mszyce w uprawie malin

mszyce malinaJeśli na plantacjach, na młodych wierzchołkowych liściach obserwuję się nowe kolonie mszyc, należy szybko podjąć decyzje o ich zwalczaniu. Przypominam, że mszyce są wektorami chorób wirusowych, i podczas żerowania wraz ze śliną wprowadzają do rośliny enzymy, powodując deformacje roślin. Po przekroczeniu progu zagrożenia można wykonać zabieg ochronny preparatem Calypso 480 SC. Objawy zawirusowania roślin można zaobserwować głownie na odmianie ‘POLKA’.

 

Przeziernik malinowiec

galas przeziernik malinowiec
Galas powstały w wyniku żerowania przeziernika malinowca

Na plantacjach mogą pojawiać się już przezierniki. Wskazane jest rozwieszenie żółtych tablic lepowych do odłowu motyli. W okresie lotu motyli warto zastosować Calypso 480 SC, który w roślinie działa układowo, niszcząc przy tym larwy żerujące w pędach. Żerujące na szyjce korzeniowej larwy przeziernika powodują charakterystyczne galasy.

 

 

Drosophila suzukii w uprawach jagodowych

Szkodnik ten jest polifagiem, stwarza więc ogromne zagrożenie dla producentów upraw jagodowych szczególnie: borówki wysokiej, truskawki, maliny, jeżyny, porzeczki. Do stwierdzenia obecności muszki na naszej plantacji najlepiej wykorzystać pułapki ze specjalnym płynem wabiącym. Szczególną uwagę należy zwrócić na owoce ze zranieniami. Wokół zranienia tkanka zapada się – to efekt nakłucia przez samicę skórki owocu i złożenia jaja, dalszego niszczenia dokonują młode larwy, które żywią się jego miąższem. Na chwilę obecną, do walki z muszką plamoskrzydłą (nazwa potoczna), dopuszczony został preparat zawierający spinosad.

Fazy rozwojowe poszczególnych gatunków/odmian

Agrest 'Invicta' 30.06
Agrest 'Invicta’ 30.06
Borówka wysoka 'Bluecrop' 30.06
Borówka wysoka 'Bluecrop’ 30.06
Porzeczka czarna 'Tisel' 30.06
Porzeczka czarna 'Tisel’ 30.06

Pamiętajmy o zasadach dobrej praktyki rolniczej tj. bezpieczeństwie i higienie pracy podczas stosowania środków ochrony roślin, zasadach mieszania i łącznego stosowania agrochemikaliów. Aktualnie bardzo ważne jest czytanie etykiet stosowanych środków ochrony z podaną informacją ilości dni karencji (to okres czasu, jaki powinien upłynąć od dnia jego zastosowania do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji) oraz okresu prewencji.

Tomasz Gasparski – Bayer CropScience