Komunikat jagodowy BCS z dnia 08.05.2014 – choroby

W dniu 8.05.2014 został wydany komunikat dotyczący ochrony roślin jagodowych przed chorobami.

Porzeczka

Rośliny kończą właśnie okres kwitnienia. Kontynuujemy ochronę plantacji przed patogenami powodującymi rdzę wejmutkowo – porzeczkową, antraknozę (opadzinę liści) oraz białą plamistość liści. W tym celu wykonajmy zabieg preparatem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha. Pamiętajmy o rotacji preparatów.

Agrest

Na zawiązkach owoców pojawiają się pierwsze objawy amerykańskiego mączniaka agrestu. Zastosujmy ochronę środkiem Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha, lub w rotacji innym dostępnym to tego celu fungicydem.

Truskawka

Wczesne odmiany w uprawie konwencjonalnej (nie okrywane) weszły w fazę kwitnienia. Należy dokładnie zająć się tematem ochrony przed szara pleśnią.
Na Mazowszu ryzyko infekcji szarą pleśnią na chwilę obecną (7 maja) przedstawia się następująco:

W rejonach zagrożonych infekcją, zalecamy zabieg środkiem Pomarsol Forte 80 WG w dawce 4 Kg/ha.
Rozwój owoców na plantacjach pod osłonami jest już bardziej zaawansowany. W takim przypadku możliwy jest zabieg preparatem Teldor 500 SC w dawce 1,5 l/ha.
Pamiętajmy również o ochronie truskawek przed mączniakiem prawdziwym i białą plamistością liści. Jeżeli rośliny jeszcze nie zakwitły, wykonajmy zabieg preparatem Zato 50 WG w dawce 0,25 kg/ha. Malina: Należy rozpocząć ochronę młodych części roślin przed zamieraniem pędów malin. Stosując w tym celu zabieg preparatem Teldor 500 SC w dawce 1,5 l/ha, zabezpieczymy rośliny również przed białą plamistością liści malin, którą można już zaobserwować na niektórych plantacjach.
Kontynuujemy walkę z chwastami. Do tego celu pomocny jest herbicyd Basta 150 SL. Zalecana dawka to 6l/ha.