Kompleksowy Program Poprawy Jakości Owoców cz.II

W części pierwszej opisane zostały główne cele Kompleksowego Programu Jakości Owoców oraz czynniki kształtujące jakość owoców. W kolejnej części artykułu zamieszczono podsumowanie akcji z 2014 roku wzbogacone o komentarz eksperta i sadownika uczestniczącego w programie.

Podsumowanie Kompleksowego Programu Poprawy Jakości Owoców 2014

Kompleksowy Program Poprawy Jakości Owoców w swoim założeniu miał pomóc sadownikom uzyskać jabłka wysokiej jakości, zarówno przed okresem zbioru, jak i w jego trakcie oraz przede wszystkim zniwelować straty przechowalnicze. W tym celu pracownicy działu techniczno –naukowego służyli kompleksowym doradztwem przedzbiorczym. Dotyczyło to głównie zabiegów, które trzeba wykonać przed zbiorem owoców, oraz jak uzyskany plon przygotować do długiego okresu przechowywania. Jak wiadomo, postęp technologiczny w przechowalnictwie stwarza możliwość podaży zebranych owoców przez wiele miesięcy po zbiorze. W głównej mierze jest to z wiązane z dostępnymi technologiami przechowywania owoców oraz możliwością pozbiorczego traktowania jabłek Smart-Fresh. Doradcy Agrosimex dostarczali niezbędnych informacji dotyczących możliwości zastosowania tego preparatu, informowali o jego wpły wie na jakość jabłek. Uświadamiali sadowników o wymaganiach technicznych obiektów oraz cechach jakościowych zbieranych jabłek, które muszą być spełnione, aby można było zastosować preparat Smart Fresh.

Reasumując, na podstawie zrealizowanego projektu KPPJO 2013 i 2014 można stwierdzić, że sadownikom coraz bardziej zależy na tym, aby ich jabłka były wysokiej jakości oraz cieszyły się dużym zainteresowaniem. Okazuje się, że pomoc osób trzecich jest niezbędna w tej kwestii, ponieważ nie zawsze istnieje możliwość wykonywania podstawowych badań oraz otrzymania porady specjalisty.

Ocena akcji GPP przez sadownika

– „Po raz pierwszy w sezonie 2014 wziąłem udział w Kompleksowym Projekcie Poprawy Jakości Owoców organizowanym przez firmę Agrosimex. Miniony sezon można zaliczyć do specyficznych pod względem zarówno prowadzonej ochrony, jak i nawożenia. Dzięki wizycie doradcy Agrosimex mogłem na tym ostatnim etapie uprawy poprawić jakość swoich owoców. Odmiana Ligol co roku przysparza mi problemów pod względem występowania GPP. W ramach projektu określono ryzyko wystąpienia tej choroby w problematycznej kwaterze na poziomie 16%, a po zastosowaniu zalecanego preparatu Folanx Ca29 zostało ono zredukowane do 10%. Podobną sytuację odnotowano w przypadku odmiany Golden – z 11% zmniejszono ryzyko do 7%. Dodatkowo też niezwykle przydatne okazały się analizy wyznaczające optymalny termin zbioru. W trakcie przechowywania nie zaobserwowałem niepożądanych zmian właściwości owoców, w tym objawów korka. Sebastian Kacprzak (Dańków)

Kompleksowy Program Poprawy Jakości Owoców – wnioski

  • „„producenci zbyt późno decydują się na stosowanie pozakorzeniowego nawożenia wapniowego roślin, co w dużej mierze przyczynia się do występowania chorób fizjologicznych, głównie gorzkiej plamistości podskórnej;
  • porady specjalistów w kwestii nawożenia roślin opracowane na podstawie indywidualnych badań są niezbędne przy otrzymaniu plonu wysokiej jakości;
  • po wykonaniu analiz otrzymanych wyników producenci podejmowali odpowiednie działania zaradcze;
  • po zastosowaniu nawozów z serii Viflo Cal S oraz Folanx Ca29 obserwowano znaczną redukcję GPP, potwierdzoną tak że w przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych;
  • w sezonie wegetacyjnym 2014 obserwowano znacznie większy wzrost nasilenia GPP na analizowanych odmianach w porównaniu z sezonem pierwszym;
  • w sezonie 2014 niektórzy sadownicy zaniechali odpowiedniego nawożenia dolistnego wapniem, co wpłynęło na znaczne pogorszenie się parametrów jakościowych jabłek , zwłaszcza w przypadku odmian jesiennych.

Pamiętaj!

Przeznaczając jabłka do przechowywania, należy przestrzegać dwóch podstawowych zasad:

1. „„Owoce przeznaczone do przechowywania powinny być dobrze wykształcone, z określoną powierzchnią rumieńca oraz przede wszystkim bez uszkodzeń.

2. „„Po zbiorze owoce pozostają nadal organizmami żywymi, w których zachodzą procesy fizjologiczne. Długość przechowywania owoców nie zależy od indywidualnych potrzeb sadownika, lecz od odmiany, stopnia dojrzałości, jakości owoców i warunków przechowywania. Dlatego też w celu wyznaczenia terminu zbioru oraz kondycji pozbiorczej jabłek nie wolno posługiwać się tylko jednym wskaźnikiem, ponieważ ostatnie sezony pokazują bardzo dużą nieprzewidywalność dojrzewania (chociażby Szampion czy Gala) oraz kondycję jabłek w trakcie przechowywania.

Ekspert o akcji GPP

W sezonie wegetacyjnym 2014 sadownicy czekali ze zbiorami owoców na pojawienie się rumieńca, dlatego w niektórych sadach zbiór został opóźniony nawet o 10–14 dni. Owoce były zazwyczaj zbierane z wysokim indeksem skrobiowym i jędrnością owoców zdecydowanie niższą w porównaniu z optymalną. Poziom wskaźników od razu dyskwalifikował owoce do długiego przechowywania.

Utrzymanie wysokiej jakości podczas przechowywania owoców

Zastosowanie technologii Smart Fresh pozwoliło utrzymać odpowiednie parametry jakościowe w trakcie przechowywania, akceptowane przez konsumentów. W  lutym owoce odmiany Szampion bez Smart Fresh charakteryzowały się niską jędrnością, tj. w  granicach 4,2–4,5 kg. Natomiast po zastosowaniu SF owoce – zarówno po wyjęciu z komory, jak i po siedmiu dniach symulowanego obrotu – utrzymały jędrność na właściwym poziomie. Rozwiązanie to pozwoliło na dalszą dystrybucję owoców, zarówno na rynku, jak i  do sieci handlowych, bez utraty parametrów jakościowych oczekiwanych przez klienta.

Problemy na plantacji jabłoni w ostatnim sezonie wegetacyjnym

U odmiany Jonagold przebieg jesiennej pogody sprzyjał wystąpieniu oparzelizny powierzchniowej. Brak istotnych różnic temperatury między dniem a nocą pod koniec okresu przechowywania będzie się objawiał wystąpieniem oparzelizny powierzchniowej w komorach chłodniczych. Największą wrażliwością będą się charakteryzowały owoce z wczesnego zbioru. W ostatnim sezonie dużym problemem była szklistość miąższu. Choroba ta związana jest z przebiegiem warunków pogodowych w czasie sezonu wegetacyjnego, a także ze stopniem dojrzałości jabłek podczas zbioru.

Przyczyny szklistości miąższu

Przyczyn powstania szklistości miąższu należy się doszukiwać w zaawansowanej dojrzałości jabłek pozostających na drzewach w okresie dużych skoków temperatury bezpośrednio przed zbiorem. Odmianami szczególnie podatnymi na tę chorobę są Gloster i  Elise. Czynnikami sprzyjającymi jest także wysoka zawartość azotu, a zbyt niska wapnia w owocach. Próba przechowywania jabłek z  rozległymi szklistymi obszarami najczęściej kończy się rozpadem miąższu. Czynnikami istotnie zwiększającymi ryzyko rozpadów są szybkie schłodzenie owoców po zbiorze oraz przechowywanie w kontrolowanej atmosferze.

Możliwości technologii Smart Fresh

Dzięki technologii Smart Fresh istnieje możliwość wysyłki jabłek na dalekie rynki drogą morską. Wprowadzone przez Rosję embargo na polskie jabłka zmusiło rodzime firmy eksportowe do znalezienia odbiorców na owoce na innych kontynentach. Owoce przed dostarczeniem na rynek docelowy musiały być transportowane przez kilka tygodni w zamkniętych kontenerach, a wyjęte z chłodni zaczynają dojrzewać. Dlatego szansę na dostarczenie jabłek z prawidłowymi parametrami możemy zawdzięczać tylko produktowi Smart Fresh. Jabłka po wyjęciu z komór ULO mogą przebywać w zwykłej chłodni do tygodnia, a po zastosowaniu preparatu SmartFresh owoce te mogą przebywać w  zwykłej chłodni nawet do miesiąca. Otrzymaliśmy pozytywne opinie od klientów, którzy kupili owoce po SF i wysłali je do Egiptu czy Jordanii. Po długim transporcie w momencie dotarcia do celu zostały bardzo dobrze przyjęte na tamtejszych rynkach i zdobyły dużą rzeszę konsumentów. Nawet po 45 dniach transportu zachowały optymalne dla konsumenta walory smakowe. Bez innowacyjnej technologii SF nie udałoby się zaoferować krajowych jabłek na rynkach zagranicznych, gdyż nie wytrzymałyby one długiego transportu w zamkniętych kontenerach, zachowując jednocześnie odpowiednie parametry jakościowe i smakowe.

– Marcin Piesiewicz, ekspert AgroFresh

 

Karolina Felczak

Zobacz również : Kompleksowy Program Poprawy Jakości Owoców cz. I