Kompleksowe doradztwo sadownicze – wideo

sadownicze grupy szkoleniowe doradztwoW ostatnich latach w sadownictwie dokonał się znaczący postęp na praktycznie każdym etapie produkcji. Zmieniły się również wymagania odbiorców i konsumentów owoców. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na profesjonalne usługi doradcze dla sadowników. W tym materiale podsumowujemy historię rozwoju usług doradztwa sadowniczego oraz omawiamy dostępne źródła cennych informacji i wiedzy.

Zapraszamy do obejrzenia wykładu doradcy sadowniczego Roberta Binkiewicza, który odbył się podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa 2012 pt.:

Rosnąca rola i znaczenie szybkiego dostępu do informacji w ochronie i nawożeniu sadów – systemy przekazu

Kompleksowe doradztwo sadownicze

Firma Agrosimex w 2011 roku obchodziła swoje 20 – lecie. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest sprzedaż środków ochrony roślin, nawozów oraz akcesoriów do produkcji sadowniczej. Jednak w miarę rozwoju firmy i poszczególnych działów, wynikła potrzeba utworzenia jednostki doradczej, która zajmowałaby się serwisem produkcyjnym dla sadowników – klientów Agrosimeksu.

W roku 2007 powstał Dział Techniczno – Naukowy. Doradcy każdego roku rozwijali system monitoringu i sygnalizacji pojawu chorób i szkodników INFO – KARTA, oraz poszerzali działalność o nowe formy doradztwa. Dziś doradztwo firmy Agrosimex to nie tylko komunikaty SMS, ale cała gama narzędzi pomagających sadownikom w ich pracy.

System komunikatów sadowniczych INFO – KARTA

System monitoringu i ostrzegania sadowników o zagrożeniach ze strony chorób i szkodników, oraz obejmujący zalecenia dotyczące nawożenia powstał w roku 2006. Komunikaty sadownicze wysyłane w formie SMS lub e-mail, tworzone są w oparciu o dane pochodzące ze stacji meteorologicznych, sporetrapów, pułapek feromonowych oraz lustracji w sadach.

W sezonie 2011 Agrosimex korzystał  z 50 stacji pogodowych iMetos, zlokalizowanych zarówno w rejonie Grójca i Warki, jak i w innych regionach sadowniczych w Polsce np: Sandomierz, Lubelszczyzna, Podlasie, Kujawy, Sochaczew, Łódź. W roku 2012 planowany jest rozwój sieci stacji meteo o kolejne 30 lokalizacji.

stacja pogodowa imetos komunikaty sadownicze agrosimex 2012

Sporetrapy włoskiej firmy Lanzoni, pozwalają w sposób realny stwierdzić czy doszło do wysiewu zarodników workowych sprawcy parcha jabłoni, o jakiej porze i w jakich natężeniu.

Pułapki feromonowe, na podstawie których można wyznaczyć optymalny termin zwalczania owocówki jabłkóweczki lub innych zwójkówek, znajdują się w kilku reprezentatywnych dla danego obszaru sadach. Wszystkie informacje, pochodzące z tych urządzeń, są analizowane i pozwalają wygenerować komunikat sadowniczy. W sezonie 2011, z systemu INFO – KARTA korzystało 5000 abonentów.

sporetrap monitoring parcha kounikaty sadownicze agrosimex

Dzień z doradztwem w sklepie Agrosimex

Już od trzech lat organizowane są cyklicznie warsztaty szkoleniowe w sklepach Agrosimex. Na każdym spotkaniu omawiane są bieżące zalecenia dotyczące ochrony, nawożenia oraz pozostałych zabiegów agrotechnicznych. Jeśli jest taka możliwość, to część szkolenia odbywa się w formie lustracji w sadzie. Uczestnicy szkoleń przynoszą ze sobą liście, pędy, owoce, w celu lustracji pod kątem chorób i szkodników lub rozwiązania problemu. Spotkania cieszą się dużą popularnością wśród sadowników i zazwyczaj zaplanowane dwie godziny nie wystarczają do tego, aby wyczerpać tematykę…

doradztwo sadownicze agrosimex komunikaty sadownicze 2012

 

Spotkania w gospodarstwach sadowniczych

Dla potrzeb szkoleniowych, zorganizowane zostały „Gospodarstwa Pokazowe Agrosimex”, w których przeprowadzane są otwarte spotkania sadownicze z częścią wykładową i praktyczną. Wiosną poruszana jest tematyka ochrony i nawożenia w nadchodzącym sezonie, jesienią są to tzw. spotkania przedzbiorcze, na których polecane są zabiegi przed i pozbiorcze, oraz omawiana jest tematyka związana z optymalnym terminem zbioru i przechowywania owoców.

Tematyczne grupy szkoleniowe

Od sezonu 2009 Agrosimex współpracuje z belgijskim doradcą Bartem Liesenborghsem. Stworzone zostały dwie tematyczne grupy szkoleniowe – czereśniowa i ziarnkowa. W ramach grup, 5 razy w sezonie odbywają się robocze spotkania w sadach, na których specjalista z Belgii przekazuje cenne zalecenia dotyczące cięcia, ochrony, nawożenia, przerzedzania, stosowania hormonów itp.

Dużym zainteresowaniem cieszy się grupa czereśniowa. Każdego roku należy do niej ok. 30 producentów czereśni z całego kraju i uczestników wciąż przybywa. Związane to jest z pewnością z tym, że w ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele intensywnych, założonych z nowych odmian sadów czereśniowych, ale również z samą osobą Barta Liesenborghsa. Sam posiada 3 ha intensywnych sadów czereśniowych. Propaguje stosowanie podkładki skarlającej dla czereśni Gisela 5, oraz metodę prowadzenia drzew, polegającą na wyrywaniu gałęzi.

sadownicze grupy szkoleniowe doradztwo

Portal sadowniczy www.DoradztwoSadownicze.pl i magazyn „Doradca Sadowniczy”

Doradca Sadowniczy magazyn sadownictwoPortal internetowy dla sadowników funkcjonuje od stycznia 2011 r. Założeniem doradców było dotarcie z informacjami do jak największej liczby sadowników w całym kraju, przez co doradztwo stałoby się ogólnie i łatwo dostępne. Na stronie dostępne są aktualne zalecenia agrotechniczne, komunikaty sadownicze, prognoza pogody, leksykon sadowniczy. Nowością jest uzupełnianie artykułów i zaleceń w formie pisemnej, nagraniami video z sadu.

Kolejnym projektem jest magazyn informacyjny „Doradca Sadowniczy”. Na  łamach tego wydawnictwa prezentowane są porady, zalecenia i najnowsze rozwiązania.

Kwadrans ogrodniczy z Radiem Mazowsze

To również nowa forma przekazywania informacji sadownikom, za pośrednictwem lokalnej stacji radiowej w Grójcu. Codziennie, o godz. 12:45, na falach 106,4 FM (a także przez Internet) nadawana jest audycja „Kwadrans ogrodniczy z Radiem Mazowsze”, gdzie zarówno profesjonaliści jak i amatorzy mogą usłyszeć ciekawostki, nowości i konkretne zalecenia ogrodnicze.

Dzięki tym i innym działaniom jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z sadownikami. Wiemy jakie problemy występują w sadach, co może się wydarzyć w nadchodzącym czasie i jak temu zapobiec.

Coraz częściej spotykamy się z opinią, że bez tak profesjonalnego doradztwa produkcyjnego, nie da się prowadzić efektywnej działalności sadowniczej w tak trudnych czasach.

Robert Binkiewicz, Agrosimex