Komory chłodnicze

Przygotowanie komór chłodniczych jest ważnym elementem sprawnego funkcjonowania obiektu przechowalniczego. W tym artykule podpowiadamy jak zbadać sprawność wyposażenia i urządzeń w chłodni oraz jak wykonać test szczelności komory. Doradzamy także jak należy myć ściany w komorach. Zapraszamy do lektury!

Zalety komór chłodniczych

Ich dobre funkcjonowanie może oszczędzić problemów z uzyskaniem odpowiednich parametrów w trakcje przechowywania, takich jak np.: temperatura, skład atmosfery czy wilgotność. Wynikiem złego funkcjonowania obiektu przechowalniczego może być obniżenie jakości przechowywanych owoców, konieczność skrócenia okresu przechowywania, a w najgorszym wypadku powstanie uszkodzeń, tj. uszkodzenia wysokim poziomem dwutlenku węgla, niskim poziomem tlenu, więdnięcie owoców oraz uszkodzenia zbyt niską temperaturą.

Mycie ścian w komorach

Po sezonie przechowalniczym powinniśmy umyć ściany, aby zlikwidować ogniska chorób grzybowych. Do tego celu możemy stosować detergenty wykorzystywane do czyszczenia powierzchni w przemyśle spożywczym. Ściany wyłożone panelami lub blachą można myć myjką wysokociśnieniową, a z komór, w których wykorzystana jest pianka poliuretanowa, zabrudzenia musimy usuwać delikatnie, aby nie uszkodzić powłoki zapewniającej izolację oraz gazoszczelność.

Sprawność urządzeń chłodniczych

Sprężarka. Należy sprawdzić, czy w sprężarce jest dostateczna ilość oleju oraz freonu. Jeżeli freonu jest mało, powinniśmy poszukać nieszczelności w instalacji oraz uzupełnić go.

Skraplacz. Jeśli skraplacz jest zainstalowany na zewnątrz budynku, często wentylatory zasysają np. liście, kurz, obniżając sprawność skraplacza. Należy go wyczyścić, np. za pomocą sprężonego powietrza, wydmuchując zanieczyszczenia.

Termometr. Dobrze jest porównać odczyt z wyświetlacza z termometrem rtęciowym zbliżonym do czujki w komorze. Należy sprawdzić także sprawność lampek kontrolnych, które informują o ewentualnych usterkach.

Płuczki i generator azotu. Ocena ich sprawności oparta jest na wizualnej ocenie stanu technicznego urządzenia, sprawdzeniu szczelności wszystkich rurociągów doprowadzających atmosferę z komory do płuczki oraz stanu zaworów przełączających. Ocenie podlega także rurociąg wraz z filtrem, doprowadzający do płuczki powietrze z zewnątrz, które używane jest do regeneracji złoża węgla aktywnego w cyklu czyszczenia. W przypadku stwierdzenia usterki lub przekroczeniu czasu pracy urządzenia należy przeprowadzić serwis specjalistyczny.

Pomiar CO₂ i O w komorze chłodniczej

Urządzenia pomiarowe zarówno zamontowane w płuczkach, jak i ręcznych miernikach CO₂ i O₂ powinny przejść kalibracje na gazach wzorcowych przed każdym nowym sezonem przechowalniczym.

Sprawdzanie komór przechowalniczych

Należy sprawdzić stan drzwi, elementów ramowych, ościeżnicy oraz mechanizmu jezdnego drzwi przesuwnych. Szczególnie starannie należy sprawdzić kondycję uszczelek gumowych oraz ich przyleganie do powierzchni ościeżnic oraz do progu.

Sprawdzeniu podlegają również mimośrodowe mechanizmy docisku drzwi do ościeżnicy. Dodatkowo trzeba sprawdzić stan okien inspekcyjnych wraz z uszczelkami i przylgami oraz zawiasy i zamek okna. Sprawdzić należy również stan zaworów kulowych, oświetlenia, a w komorach KA także zawór bezpieczeństwa (syfon) i worek kompensacyjny.

Test szczelności komory KA/ULO

Należy zamknąć drzwi i okienko. Zawór bezpieczeństwa powinien pracować (być zalany lub włączony). W komorze trzeba osiągnąć nadciśnienie rzędu20 mm słupa wody (przez zawór w drzwiach wprowadza się powietrze do wnętrza komory z wylotu odkurzacza starego typu). Jeżeli spadek ciśnienia z 20 mm do 10 mm nastąpi w czasie nie krótszym niż 30 minut, jest to wynik tolerowany dla komór typu ULO. Jeżeli spadek ciśnienia 20  mm do 10 mm nastąpi w czasie do 20 minut, to komora taka może pracować w systemie KA.

Pomiar różnic ciśnienia

Pomiar różnic ciśnienia można wykonać domowej roboty miernikiem z przezroczystego przewodu przymocowanego z jednej strony do zaworu w drzwiach, a z drugiej przyklejonego do drzwi za pomocą taśmy klejącej. Z przewodu robi się U-rurkę i zalewa wodą. Na długości U-rurki należy przymocować do drzwi miarkę z podziałką milimetrową, która wyznaczy wysokość, do jakiej powinno się stworzyć nadciśnienie, (20 mm) oraz pozwala zanotować czas, w którym ciśnienie spadnie do 10 mm.

Podczas wykonywania tego testu należy być bardzo ostrożnym – nie można przekroczyć 20 mm nadciśnienia, gdyż może okazać się to niebezpieczne dla konstrukcji komory.

Polecane artykuły: