Klub Truskawkowy – Pobieranie prób gleby

Racjonalne i zbilansowane nawożenie powinno być podstawą w intensywnej produkcji truskawek. Jednakże by prawidłowo ułożyć program nawożenia konieczne jest wcześniejsze zbadanie zasobności gleby w składniki pokarmowe, tak by móc oprzeć się na aktualnych wynikach. Zobacz w jaki sposób pobrać próby gleby, aby uzyskać prawidłowe wyniki badań.