Klub Fertygacyjny – jakość wody w nawadnianiu

W ostatnich latach coraz więcej sadowników decyduje się na zakładanie instalacji nawodnieniowej lub renowacje już istniejącej. Działania te mają na celu nie tylko dostarczenie roślinom wody, ale również dążą do tego by zrobić to jak najmniejszym kosztem i możliwie jak najrównomierniej.Wszystko to sprawia, że do budowy instalacji używane są materiały wysokiej jakości, tak by zapewnić maksymalną ich trwałość, a także precyzję aplikacji. Jednak nawet najlepsze urządzenie nie będą mogły funkcjonować w momencie, gdy woda użyta do podlewanie będzie nieodpowiedniej jakości. W najgorszym przypadku może dojść nawet do uszkodzenia poszczególnych elementów instalacji. Dowiedz się jak zadbać o jakość wody użytej do nawodnienia upraw.