Klub Borówkowy – poprawić chłonność gleby

W uprawie borówki niezmiernie ważnym jest dostarczenie utrzymanie gleby w warunkach odpowiedniej wilgotności, a także podanie wraz z wodą składników pokarmowych pozwalających na utrzymanie roślin w dobrej kondycji. Nie zawsze jest to łatwe, szczególnie na plantacjach młodych gdzie wniesiona materia organiczna wciąż się rozkłada.