Już po 56. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych

56 Międzynarodowa Konferencja Ochrony Rośłin SadowniczychW tym roku konferencja zorganizowana została po raz kolejny w Ossie koło Białej Rawskiej (14-15 lutego), przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz firmę Bayer CropScience Polska. Tematem przewodnim konferencji była integrowana ochrona roślin, która jak powszechnie wiadomo od 1 stycznia przyszłego roku będzie standardem w przypadku wszystkich upraw w krajach Unii Europejskiej.

Zakres tematyczny konferencji w Ossie

Zakres tematyczny tegorocznej konferencji obejmował również aspekt odporności agrofagów na stosowane środki ochrony roślin. Zaprezentowane zostały nowo zarejestrowane produkty. Pojawił się także temat bezpieczeństwa żywności, rynku wewnętrznego oraz eksportu. Była też mowa o nowych zagrożeniach upraw. Prezentacjom towarzyszyła ciekawa sesja posterowa. W Auditorium Maximum zgromadzono ich ponad 20.  Dla chętnych istniała możliwość konsultacji ekspertów z IO w Skierniewicach. Wystawa towarzysząca konferencji zgromadziła wiele firm zaopatrujących sadownictwo. Agrosimex również uczestniczył w wydarzeniu prezentując swoją ofertę podczas obu dni trwania imprezy.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Franciszek Adamicki – dyrektor IO w Skierniewicach. W zastępstwie za Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi głos zabrał poseł Mirosław Maliszewski nawiązując do udanego minionego roku dla producentów owoców. Dyrektor Bayer CropScience Polska – Christophe Dumont w trakcie swojego wystąpienia zapowiedział, że w niedługim czasie zostanie poszerzone portfolio produktów firmy o produkty biologiczne.

Upowszechnianie IOR

Małgorzata Surawska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW – przedstawiła prowadzone i planowane działania w zakresie upowszechniania integrowanej ochrony roślin sadowniczych – omówiła ‘pakiet pestycydowy’ dotyczący ochrony roślin: trzy zasadnicze obszary działań.

Obszar pierwszy – upowszechnienie wiedzy poprzez publikacje tematyczne, obszar drugi – dostarczenie specjalistycznych narzędzi niezbędnych w ochronie roślin, czyli portale informacyjne i programy komputerowe. Trzeci obszar obejmujący szkolenia dotyczące ochrony roślin. Opracowane i udostępnione zostaną metodyki Integrowanej Ochrony Roślin, poradniki dobrej praktyki ochrony roślin. Zmieniony zostanie również system sygnalizacji, udostępnienie systemów wspomagania decyzji. Planowane jest wsparcie rozwoju profesjonalnego doradztwa w ochronie roślin – współpraca nauki z doradztwem i współpraca doradztwa z sadownikami.

Popularność konferencji w Ossie

Największą popularnością cieszyły się sesje konferencyjne 14 lutego w szczególności wystąpienia naukowców z IO dotyczące aktualnych problemów ochrony roślin sadowniczych przed chorobami i szkodnikami, zgromadziły one bardzo wielu zainteresowanych. Sala wykładowa podczas ich przebiegu była pełna uczestników.

Ponieważ obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin wchodzi już od 1 stycznia 2014 roku a konferencja jest już za nami, pozostaje nam tylko po wysłuchaniu tak wielu aktualnych tematów dobrze się przygotować do sezonu, kiedy jeszcze bardziej bezpieczna i rozsądna ochrona upraw stanie się faktem.