Jak zwalczyć chwasty w truskawce?

Zwalczanie chwastów w truskawkach!

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawek jest zabiegiem koniecznym, ponieważ ci „nieproszeni goście” konkurują z roślinami uprawnymi o wodę, składniki pokarmowe i światło. Zbyt duże zachwaszczenie plantacji może znacząco obniżyć plon, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitego zagłuszenia uprawy.

Chwasty stanowią zagrożenie dla upraw nie tylko ze względu na konkurowanie z nimi o dostęp do wody, pokarmu i światła. To właśnie na nich często rozwijają się choroby i szkodniki, które przenoszą się na truskawki. Chwasty, czyli wszystkie niepożądane rośliny występujące na plantacji, można podzielić na jedno- i dwuliścienne. Zwalcza się je chemicznie lub mechanicznie, a najlepiej łączyć obie metody. Trzeba pamiętać, że nie można opierać się tylko na uprawkach mechanicznych, ponieważ wykonywane zbyt często, szczególnie na glebach lekkich, prowadzą do degradacji podłoża.

Rozpoczęcie oprysków na chwasty w truskawkach

Walkę z chwastami należy rozpocząć już przed założeniem plantacji. Trzeba odpowiednio przygotować stanowisko poprzez wyniszczenie chwastów wieloletnich, takich jak skrzyp polny, rzepicha leśna, ostrożeń polny. Wiosną na stanowisku, na którym będzie zakładana plantacja, można zastosować herbicydy zawierające glifosat, np. Roundup 360 Plus lub Agrosar 360 SL, aby wyeliminować wszystkie chwasty. Zabiegi preparatami zawierającymi glifosat można wykonywać od połowy maja do października – na chwasty o wysokości 10–15 cm. Glebę należy uprawiać nie wcześniej niż 3 tygodnie po zabiegu, a truskawki można bezpiecznie sadzić po upływie 4–5 tygodni od zastosowania glifosatu, przy średniej dobowej temperaturze 13–15oC. Następnym krokiem będzie zasianie przedplonu z roślin wydzielających substancje zaburzające rozwój chwastów, np. gorczycy, gryki lub facelii. Zastosowanie przedplonu wzbogaca glebę o substancje organiczne i ogranicza liczbę wschodzących chwastów, a niektóre przedplony wyhamowują także rozwój szkodników glebowych. Na redukcję szkodników glebowych dobrze wpływa mieszanina gorczycy i gryki (hamują rozwój pędraków). Uzupełnieniem będzie też kilkukrotna uprawa gleby w okresie maj–sierpień, która mechanicznie niszczy część populacji szkodników oraz wyrzuca je na powierzchnię, co przywabia liczne ptaki.

Herbicydy a młode truskawki

Zakładając plantację latem lub wczesną jesienią, trzeba często ją nawadniać, żeby rośliny dobrze się przyjęły. Ciepło i wysoki poziom wilgoci to warunki sprzyjające także intensywnemu kiełkowaniu chwastów. Na tak młodych plantacjach należy w pierwszej kolejności zastosować uprawki mechaniczne i odchwaszczanie ręczne. Młode rośliny truskawek, które nie wykształciły jeszcze dostatecznej ilości korzeni przybyszowych, są bardzo wrażliwe na działanie herbicydów, zwłaszcza doglebowych. Po 2–3 tygodniach od posadzenia i dobrym przyjęciu się roślin, gdy na plantacji nie ma jeszcze chwastów, można zastosować herbicyd doglebowy Stomp Aqua 455 CS w dawce 2,5–3,5 l/ha, nie mieszając go z glebą. Zwalcza on chwasty jedno- i dwuliścienne w okresie ich kiełkowania. Nie zaleca się stosowania go na glebach lekkich, piaszczystych i ubogich w próchnicę lub zalanych wodą. Kolejny herbicyd doglebowy, Devrinol 450 SC, na młodych plantacjach można zastosować nie wcześniej niż 4 miesiące od posadzenia truskawek, ponieważ może uszkodzić młode rośliny. Zalecana dawka to 4–6 l/ha. Devrinol 450 SC należy płytko wymieszać z glebą.

 

Na starszych plantacjach po zbiorach owoców, chwasty są zazwyczaj w zbyt zaawansowanej fazie rozwojowej, żeby można było zastosować jakiekolwiek herbicydy. Dlatego konieczne jest wykonanie uprawek mechanicznych, polegających na zastosowaniu różnego rodzaju pielników, a następnie odchwaszczanie ręczne w rzędach. W kolejnych tygodniach, gdy chwasty zaczynają kiełkować, można zastosować herbicydy, ale tylko te, które mają aktualne zezwolenie na stosowanie w uprawie truskawki. Wybór środków jest bardzo niewielki, a w dodatku istnieją ograniczenia dotyczące ilości zabiegów danym preparatem w ciągu sezonu wegetacyjnego. Dlatego trzeba pamiętać o rotacji środkami o różnym mechanizmie działania.

Zakładając plantację latem lub wczesną jesienią, trzeba często ją nawadniać, żeby rośliny dobrze się przyjęły. Ciepło i wysoki poziom wilgoci to warunki sprzyjające także intensywnemu kiełkowaniu chwastów.

Na chwasty dwuliścienne pojawiające się na plantacji, po osiągnięciu przez nie fazy liścieni, można zastosować herbicyd Beetup Trio 180 SC, metodą dawek dzielonych – 3 zabiegi w dawce 1,5 l/ha, w odstępach 7–14 dni. Natomiast na chwasty jednoliścienne można sięgnąć po jeden z zarejestrowanych graminicydów, np. Select Super 120 EC. Herbicyd ten stosuje się na chwasty jednoroczne w dawce 0,8 l/ha, a do zwalczania perzu, w fazie 4–6 liści właściwych, w dawce 2 l/ha. Kolejnym zabiegiem, jaki można wykonać na chwasty, jest zastosowanie herbicydu doglebowego Devrinol 450 SC lub Stomp Aqua 455 CS. Oba preparaty można aplikować tylko wtedy, gdy gleba jest wilgotna i wolna od chwastów. Do poprawy działania herbicydów doglebowych należy zastosować adiuwant Remix, który poprawi osadzanie i przyleganie cieczy użytkowej do powierzchni gleby, zapobiegnie przemieszczaniu się herbicydu w głąb profilu glebowego oraz zmniejszy ryzyko powstania fitotoksyczności na roślinach.

Chwasty w truskawce- zwalczanie
Odchwaszczanie ręczne w rzędach

Kiedy stosować opryski na truskawki przeciw chwastom?

Wiosną zarówno na młodych, jak i starszych plantacjach, ciepłe dni i wilgoć w glebie, mogą powodować kiełkowanie chwastów. Mogą one występować na plantacjach truskawek, na których do tej pory nie przeprowadzono zabiegów ograniczających zachwaszczenie, ale również na tych, na których zastosowano wcześniej herbicydy doglebowe. Po jesiennych herbicydach, wschody chwastów będą ograniczone, niemniej mogą kiełkować gatunki chwastów niezwalczane lub słabo zwalczane przez dany herbicyd. Jeżeli jesienią nie zastosowano herbicydów doglebowych, można je zaaplikować wczesną wiosną lub zastosować rotację w preparatach, wybierając środek z inną substancją czynną, niż podana jesienią.

W sytuacji gdy chwasty wczesną wiosną są zaawansowane w rozwoju – mają 4 i więcej liści właściwych – herbicydy dolistne nie będą działały wystarczająco skutecznie. Konieczne jest wówczas odchwaszczanie mechaniczne w międzyrzędziach, a w rzędach pielenie ręczne. Dopiero potem można zaplanować zastosowanie herbicydów doglebowych lub tych pobieranych przez liście i korzenie chwastów. Jednym z rekomendowanych herbicydów do zwalczania chwastów wiosną jest Goltix Compact 90 WG. Preparat pobierany jest przez korzenie i liście. Należy go stosować tuż przed wschodami lub na wschodzące chwasty w fazie 2–3 liścieni. Zalecana jest dwukrotna aplikacja, po 0,8 kg/ha, w odstępie 10 dni. Pozwoli to na dłuższe zabezpieczenie plantacji przed wschodami chwastów. Na plantacjach, na których występuje problem z chwastami jednoliściennymi, można wiosną zastosować jeden z graminicydów.

Odmiany truskawek wrażliwe na działanie herbicydów:

Elsanta, Kent, Elkat, Flair to odmiany truskawek wrażliwe na stosowanie herbicydów opartych na metamitronie. Natomiast Albion, Capitola, Darselect, Marmolada są wrażliwe na herbicydy zawierające mieszaninę substancji: fenmedifamu, desmedifamu i etofumesatu. W przypadku tych odmian trzeba uważać przy doborze środków do zwalczania chwastów. Każdy producent powinien indywidualnie układać program zwalczania chwastów na swojej plantacji, uwzględniając i odmiany owoców, i rodzaje chwastów. Warto pamiętać, że występowanie chwastów można ograniczać także poprzez stosowanie różnego rodzaju ściółek.

Tomasz Domański