Jak wygląda aplikacja SmartFresh™?

smartfresh cena aplikacjeAplikacja SmartFresh to tylko jeden 24-godzinny zabieg w komorze wypełnionej owocami bezpośrednio po zbiorach. Jednak przed aplikacją, należy wykonać kilka pomiarów: kubatury komory, szczelności, parametrów jakościowych jabłek. Owoce badane są również po zakończeniu aplikacji, a wynik pomiarów otrzymuje klient.

Sposób stosowania SmartFresh

Aplikację (dozowanie) wykonuje się bezpośrednio po zbiorze owoców. Warunkiem wykonania skutecznego zabiegu jest odpowiednia faza dojrzałości owoców (sprawdzana testem skrobiowym), gazoszczelność obiektu (tylko na czas aplikacji) oraz krótki czas od zbioru do pełnego napełnienia komory.

W wypełnionej owocami komorze wykonuje się jeden 24-godzinny zabieg (gazoszczelność jest wymagana tylko na okres aplikacji). SmartFresh można stosować w zwykłej chłodni jak i w obiektach z modyfikowaną atmosferą typu KA/ULO (nie można stosować SF w przechowalniach). Po aplikacji można rozpocząć przechowywanie w wybranym przez siebie reżimie przechowalniczym (owoce można przenieść też do innego obiektu).*
* poza odmianą Szampion, Fiesta, Rubinette i Topaz patrz szczegółowe zalecenia dla tej odmiany

Pobranie próbek owoców
Zarówno przed jak i po zabiegu pobierane są próbki owoców i sprawdzane są kluczowe parametry owoców (jędrność, cukier, poziom etylenu). Aplikacje wykonywane są przez zespoły przeszkolone przez AgroFresh oraz w oparciu o zalecenia AgroFresh.

Opis usług wchodzących w skład Systemu Jakości SmartFresh:

 • Określenie indywidualnych potrzeb klienta
 • Pomiar wielkości (kubatury) komory
 • Wykonanie testu szczelności komory (w przypadku zwykłych chłodni)
 • Dostarczenie zaleceń
 • Wykonanie aplikacji SmartFresh (jeżeli wszystkie parametry owoców są zgodne z zaleceniami)
 • Pobranie próbek owoców
 • Wykonanie niezbędnych pomiarów
  • Po aplikacji
  • Po zakończeniu okresu przechowywania (otwarcie komory)
 • Dostarczenie wyników pomiarów do klienta

Czynności wykonywane przed zapełnieniem komory

Pomiar wielkości komory chłodniczej (m3)
Ilość preparatu SmartFresh 03VP uzależniona jest od kubatury komory przechowalniczej gdzie planowana jest aplikacja. W związku z tym konieczny jest pomiar wielkości (kubatury) komory (wyrażony w m3). Taki pomiar należy wykonać przed sezonem, gdy komora jest pusta.

Zapraszamy do kontaktu z AgroFresh by umówić się na bezpłatne wykonanie pomiaru chłodni. Dzięki wykorzystaniu dalmierza laserowego pomiar jest bardzo precyzyjny a jego wykonanie zajmuje tylko kilka minut.

Szczelność komory
SmartFresh może być stosowany zarówno w tradycyjnych chłodniach jak i w obiektach z kontrolowaną atmosferą. Ze względu na specyfikę działania produktu wymagane jest, by na czas aplikacji (24 godziny), komora była szczelna.

Zwykła chłodnia
AgroFresh proponuje wykonanie bezpłatnego testu, którego wynik określa przydatność zwykłej chłodni do zastosowania SmartFresh. W przypadku, gdy wynik jest negatywny możliwe jest, przy bardzo niskich nakładach, podniesienie szczelności komory do poziomu wymaganego w przypadku stosowania naszego preparatu. Do wykonania testu konieczna jest pusta komora. W przypadku, gdy taki test nie był wykonywany – aplikacja odbywa się na odpowiedzialność klienta.

Kontrolowana atmosfera
W większości obiektów tego typu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej kontroli szczelności, poza rutynowo wykonywaną przez sadowników przed sezonem przechowalniczym.

Jakie warunki muszą spełniać owoce by można było na nich zastosować SmartFresh?
Aby zastosowanie SmartFresh przyniosło oczekiwane efekty preparat musi być zastosowany na owoce dobrej jakości zebranie w odpowiedniej fazie dojrzałości zbiorczej, która pozwoli na ich długie przechowywanie.

Inne publikacje o Systemie Jakości SmartFresh:

Agrosimex partnerem SmartFresh™

SmartFresh™ – jak to działa?

Jak wygląda aplikacja SmartFresh™?

Przygotowanie komór chłodniczych do sezonu przechowalniczego

Wyznaczanie terminu zbioru owoców

Więcej informacji o Systemie Jakości SmartFresh

Kliknij, aby pobrać broszury informacyjne:

Przewodnik użytkownika SmartFresh
SmartFresh Odmiany SzampionPytania i odpowiedzi

Pełną informację na temat korzyści z wykorzystania technologii SmartFresh w gospodarstwie można otrzymać kontaktując się z przedstawicielami firmy AgroFresh:smartfresh cena aplikacje

Marcin Piesiewicz: 697 884 205, Mpiesiewicz@agrofresh.com

Przemysław Badowski: 697 884 235, Pbadowski@agrofresh.com

Adam Paradowski: 602 319 671, Aparadowski@agrofresh.com

www.SmartFresh.com

smartfresh agrofresh