Jak przygotować glebę pod przyszłą plantację truskawek?

Rosahumus poprawia właściwości plonotwórcze gleby w uprawie truskawki

W celu przygotowania gleby pod przyszłą plantację truskawek oprócz zapewnienia odpowiedniego poziomu makro oraz mikro składników należy również zadbać o odpowiednią strukturę gleby co wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego poziomu stosunków powietrzno – wodnych. W tym celu dąży się różnymi metodami do prawidłowego przygotowania stanowiska do założenia plantacji z której będą osiągane plony najwyższej jakości. Stwarza to często dość spore problemy gdyż dostępność obornika, wyciągów roślinnych, bioproduktów roślinnych, kompostów jest często ograniczona a produkty te mają znaczący wpływ na poziom próchnicy oraz regulację stosunków powietrzno – wodnych na wybranych stanowiskach.

Rosahumus

Jednym z najlepiej przebadanych oraz sprawdzonych rozwiązań, które jest dostępne na polskim rynku jest produkt Rosahumus. Jest on nawozem organiczno – mineralnym, o krystalicznej postaci, przeznaczonym do sporządzania roztworów wodnych. Zawiera w swoim składzie 56% materii organicznej, w skład której wchodzi 85 % kwasów humusowych, około 12 % potasu w przeliczeniu na K2O oraz 0,6%  żelaza. Nawóz Rosahumus stosowany do przedwegetacyjnego nawożenia gleby w uprawie truskawki ma korzystny wpływ na plonowanie roślin. Równoczesne zastosowanie pełnego nawożenia mineralnego (NPK), dostosowanego do zasobności gleby i wymagań pokarmowych truskawki oraz dodatkowe przedwegetacyjne wprowadzenie do gleby nawozu Rosahumus w momencie przygotowania gleby pod założenie plantacji w dawce 6 kg/ha przyczynia się do istotnego wzrostu plonu ogólnego oraz  handlowego w porównaniu z nawożeniem wyłącznie mineralnym.

Jednocześnie należy zaznaczyć że nawożenie nawozem Rosahumus odgrywa kluczową rolę we wzroście oraz kształtowaniu pokroju roślin truskawki w produkcji sadzonek, co przedstawia tabela nr 1.

Kombinacja Średnia liczba sadzonek z 1 rośliny Średnia liczba sadzonek o średnicy >7mm Średnia wysokość rośliny w cm Średnia długość korzeni cm Średnia liczba liści na sadzonce
Kontrola 6,35 5,25 7,87 5,45 4,85
Rosahumus 3kg/ha 17,8 13,55 9,03 9,38 4,8
Rosahumus 6kg/ha 18,7 15,5 8,62 9,7 4,95

KONTROLA – po zastosowaniu ROSAHUMUS 6 kg/ha

Zastosowanie nawożenia nawozem Rosahumus w dawkach 3 kg/ha oraz 6 kg/ha we wszystkich wymienionych w tabeli 1 parametrach jakościowych sadzonek truskawki ma znaczący wzrost w stosunku do kontroli.

Rosahumus jest dostępny w naszym sklepie internetowym.

 

dr Sławomir Doniec