Jak przechowywać oszczędnie? – część II

przechowywanie owocówNiezwykle ważne jest, aby przed zbiorem w odpowiedni sposób zabezpieczyć owoce przed chorobami przechowalniczymi. Nie można również zapomnieć o nawożeniu sadu, dzięki czemu uzyskamy wyższe plony o lepszej jakości. Szczególnie ważnym składnikiem jest tu wapń.

Zobacz również: Jak przechowywać oszczędnie? – część I

Przedzbiorcza ochrona owoców

choroby przechowalniczeOchrona jabłek w okresie przedzbiorczym nastawiona jest głównie na zapobieganie najgroźniejszej chorobie – gorzkiej zgniliźnie jabłek. W zależności od podatności odmiany, nasilenia choroby w poprzednim roku i warunków atmosferycznych przed zbiorem wykonuje się od 1 do 3 zabiegów, zaczynając na 6 tygodni przed spodziewanym terminem zbioru.

Następne zabiegi przeprowadza się w różnych odstępach czasu (co 10–14 dni), w zależności od potrzeb i panujących warunków pogodowych, pamiętając o zachowaniu okresu karencji preparatu.

Bardzo dobrymi środkami do ochrony przedzbiorczej są Bellis 38 WG i Switch 62,5 WG. Nadal można stosować Topsin M 500 SC i Zato 50 WG. Do ochrony owoców przed zbiorem należy używać przemiennie preparatów należących do różnych grup chemicznych.

Nawożenie dolistne

Jednym z elementów poprawy jakości owoców jest nawożenie dolistne roślin. Poprzez takie dokarmianie dostarczamy składniki pokarmowe, które rośliny są w stanie szybko pobrać i wykorzystać, uzupełniając niedobory niektórych pierwiastków.

Na zdolność przechowalniczą jabłek ma wpływ zawartość wapnia w owocach, a także azotu, potasu i magnezu, a przede wszystkim zależności między nimi.

Wapń

W procesie przechowywania owoców szczególne znaczenie ma wapń, który zapobiega powstawaniu chorób przechowalniczych, takich  jak gorzka plamistość podskórna czy rozpad mączysty.

Przy niskiej zawartości wapnia owoce intensywniej oddychają i szybciej tracą turgor. Wapń wpływa na jędrność owoców, gdyż jest składnikiem budulcowym komórek. Najbardziej wrażliwe na niedobory wapnia odmiany to: Szampion, Ligol, Jonagold, Golden Delicious, Elise czy Gala.

Nawożenie jabłoni tym składnikiem powinno się wykonywać systematycznie przez cały okres ich wzrostu, począwszy zaraz po
kwitnieniu. W zależności od warunków atmosferycznych, wieku drzew czy odmiany przeprowadza się od 3 do 8 zabiegów preparatami wapniowymi.

Większej liczby zabiegów nawozami wapniowymi wymagają odmiany charakteryzujące się genetycznie niską zawartością wapnia podatne na gorzką plamistość podskórną.

zapobieganie gorzkiej plamistości podskórnej

Stosunek potasu do wapnia

Na dobre przechowywanie owoców wpływ ma również stosunek potasu do wapnia. Optymalna proporcja K : Ca w czasie zbiorów powinna wynosić 25-30 : 1. Jeśli stosunek ten jest wyższy, dochodzi do szybkiego obniżenia jędrności owoców i w związku z tym gorszego ich przechowywania.

Zwiększone zapotrzebowanie na potas przypada po kwitnieniu drzew. Stosując nawozy potasowe w późniejszym terminie, uzyskujemy piękny rumieniec na owocach, przyspiesza to drewnienie pędów, przez co są bardziej odporne na mróz. Duże zapotrzebowanie na potas wykazuje Gala.

Dokarmiając jednak dolistnie potasem, musimy uważać, aby nie pogorszyć stosunku K do Ca. Dokarmianie jabłoni potasem i fosforem w drugiej połowie lata ma ogromny wpływ na poprawę jakości owoców.

W tym czasie najlepsze są nawozy wapniowo-fosforowe, potasowo-wapniowe oraz bezchlorkowe potasowe. Prawidłowo odżywione drzewa, mające zdrowe pędy i liście, są podstawą do produkcji dobrej jakości i pięknie wybarwionych owoców.

Zobacz również:
Jak przechowywać oszczędnie? – część III
Jak przechowywać oszczędnie? – część IV

 

 

Polecane artykuły: