Jak poprawić zdrowotność upraw jagodowych

16 lipca 2022 roku wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 2019/1009, które zastąpi rozporządzenie 2003/2003, dotyczące maksymalnego dopuszczalnego poziomu fosforynów w nawozach. Zgodnie z tymi przepisami będzie on wynosił 0,5%. W związku z bardzo szybkim tempem wycofywania substancji aktywnych środków ochrony roślin ochrona wielu upraw staje się coraz trudniejsza. Jak radzić sobie w takiej sytuacji?

Iwona Polewska-Jankowiak

ZynergyW 2016 roku został bardzo radykalnie obniżony dopuszczalny poziom fosforynów w owocach i warzywach, co ogranicza możliwości stosowania środków ochrony roślin. Warto zatem sięgnąć po inne rozwiązania, wspomagające ochronę upraw, takie jak nowatorski preparat odżywczy Zynergy®.

Preparat Zynergy poprawia zdrowotność upraw jagodowych

To produkt złożony z miedzi i cynku w technologii OMEX eba™, który w synergiczny sposób uzupełnia grzybobójcze i bakteriobójcze działanie środków ochrony roślin. Zynergy zapewnia szybko dostępną miedź i cynk dzięki aplikacjom dolistnym w niskich dawkach. Obydwa pierwiastki – miedź i cynk – są ważnymi składnikami odżywczymi dla poprawy zdrowotności upraw.

Tabela 1. Występowanie szarej pleśni na owocach maliny odmiany Polana w 2020 roku w Karczmiskach, woj. lubelskie

Kombinacja Data zbioru średnia
31.07 08.08 12.08 17.08 25.08 03.09 10.09
% owoców spleśniałych
Kontrola 3,7 7,1 2,5 0,2 55,0b 30,6 15,3 25,3c
Standard 1,6 3,1 0,6 0,0 35,4a 28,5 14,2 13,5a
Zynergy 2,1 4,0 1,3 0,3 47,7ab 27,6 13,8 19,7b

 

Tabela 2. Wpływ różnych programów na gnicie owoców truskawki odmiany Malling Allure w 2020 roku

 Kombinacja Data zbioru Porażenie owoców z okresu całych zbiorów (%) Skuteczność (%)
12.07 15.07 18.07 22.07 26.07 30.07 04.08
% gnijących owoców
Kontrola  2,6  22,3b  16,5  21,7b  18,6b  20,7b  26,1b  20,3b  0,0a
Standard  7,5  1,7a  2,4  4,6a  4,2a  6,2a  17,6ab  6,3a  69,0c
Zynergy  0,0  1,4a  10,4  6,1a  3,9a  12,1ab  11,7a  7,1a  65,2c
 % owoców z szarą pleśnią
Kontrola  1,3  17,6c  10,9ab  9,1cb  11,2b  6,6  12,0  9,8b  0,0a
Standard  2,9  1,7a  2,4a  2,4a  3,3a 1,2  10,0  3.3a  65,9b
Zynergy  0,0  1,4a  2,7ab  2,7ab  2,9a  8,2  10,0  5,0a  48,6b
 % owoców z antraknozą
 Kontrola  1,3  4,7  5,6  12,1b  7,3b  12,1  13,4a  9,9b  0,0
Standard  0,0  0,0  0,0  1,8a  0,9a  4,0  6,9ab  2,5a  75,1b
Zynergy  0,0  0,0  0,0  2,4a  1,1a  3,9  1,7a  1,8a  81,5b
 % owoców ze skórzastą zgnilizną
 Kontrola  0,0  0,0  0,0  0,0,  0,0  1,4  0,7  0,4  0,0a
Standard  0,0  0,0  0,0  0,2  0,0  0,0  0,7  0,2  62,7ab
Zynergy  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0,  0,0  0,0  0,0  100,0b

 

Tabela 3.Wpływ różnych programów na pleśnie owoców borówki odmiany Bluecrop w 2020 roku

Kombinacja Data zbioru
23.07 27.07 03.08 10.08  z 4 terminów 23.07 27.07 03.08 10.08  z 4 terminów
owoce z objawami szarej pleśni (%) Sukteczność (%)
Kontrola 3,4 5,3 8,7 13,2 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Standard 1,4 2,4 3,4 5,1 3,3 59,5 54,8 60,9 61,2 55,4
Zynergy 1,3 2,9 5,8 8,8 4,9 62,9 45,4 33,6 33,0 33,5

Miedź:

  • bierze udział w fotosyntezie i wiązaniu komórek wspierających strukturę rośliny, wpływając na siłę łodygi oraz rozwój nowej tkanki pędów i korzeni,
  • bierze udział w aktywacji wielu układów enzymatycznych związanych z metabolizmem białek, węglowodanów i azotu,
  • jest częścią związków fenolowych wykorzystywanych przez rośliny do tłumienia infekcji,\

Deficyt miedzi zmniejsza integralność strukturalną, wpływając na wytrzymałość łodygi, ekspansję liści i ruch białek, węglowodanów i rozpuszczalnych składników odżywczych. Powoduje to słaby wzrost łodygi i korzeni, co z kolei oddziałuje na kwitnienie oraz na zawiązywanie nasion i owoców.

Cynk:

  • bierze udział w tworzeniu i aktywacji hormonów regulujących rozwój korzeni, pobieranie wody, kwitnienie i zawiązywanie owoców,
  • odgrywa ważną rolę w budowie i funkcjonowaniu systemu powłok, wpływając na elastyczność skóry, gojenie się ran i hamowanie chorób.

Stres cynkowy ogranicza rozwój korzeni, regenerację składników odżywczych i pobieranie wody, co prowadzi do niskiego zawiązania nasion lub owoców i spowolnienia akumulacji węglowodanów. Niski poziom cynku jest często związany z wysokim poziomem fosforu, zwiększonym stresem wywołanym suszą, presją chorobową i jest gorszy na glebach zasadowych oraz w zimnych i mokrych warunkach wzrostu.

Żywienie mineralne 
a ochrona

Dobrze zbilansowane odżywianie pomaga uprawom radzić sobie z atakami patogenów. Zdrowe rośliny są bardziej odporne na infekcje i lepiej je tolerują. Dolistne składniki odżywcze, stosowane w połączeniu z ochroną upraw, mogą zapewnić solidniejszą ochronę, prowadząc do wyższych plonów lepszej jakości. Udowodniono, że żywienie mineralne wpływa na odporność i tolerancję roślin na choroby.
Zynergy zapewnia użyteczną synergię w programach IPM przeciwko wielu chorobom, m.in. rust, Phytophthora spp. i infekcjom bakteryjnym. Jest przydatny zwłaszcza wtedy, gdy okresy między zbiorami, problemy z pozostałościami i odporność na choroby pozostawiają luki w konwencjonalnych programach.
Preparat odżywczy Zynergy jest zatwierdzony do użytku w uprawach ekologicznych w wielu krajach.
Zalecane dawki to 0,5–1 l/ha.

Zynergy zapewnia szybko dostępną miedź i cynk dzięki aplikacjom dolistnym w niskich dawkach. Miedź i cynk są ważnymi składnikami odżywczymi dla poprawy zdrowotności upraw.