Jak obniżyć koszty nawadniania i jednocześnie osiągnąć wyższe plony

Przede wszystkim należy postawić na precyzyjne nawadnianie, które odżywia roślinę. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność i wydajność prowadzenia upraw oraz pozwala lepiej wykorzystać najcenniejsze zasoby świata. Dzięki temu można osiągać coraz wyższe plony o każdej porze roku.

Katarzyna Byliniak

Fertikit – modułowy system dozowania nawozów/kwasów

Precyzyjne nawadnianie kroplowe i fertygacja to wiele korzyści, m.in. eliminowanie spływania i głębokiej perkolacji (proces przepływu wody przez stałe podłoże, który powoduje wymywanie lub strącanie substancji), zmniejszenie parowania wody, obniżenie kosztów pracy i sprzętu, oszczędność nawozów i ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych.

Oszczędności dzięki nawadnianiu kroplowemu

Nawadnianie za pomocą zraszaczy
Zraszacze nad borówką

Precyzyjne nawadnianie dostarcza wodę i składniki odżywcze prosto do korzeni każdej rośliny w odmierzonych dawkach, które utrzymują strefę korzeni na optymalnym poziomie wilgotności. Projektowanie tego rodzaju systemów odbywa się w zależności od zdolności gleby do wchłaniania wody i jej zużycia przez roślinę. Gwarantuje to pozostawanie wody w aktywnej strefie korzeni i jej wykorzystanie przez rośliny.
Eliminowanie spływania i głębokiej perkolacji. Ponieważ w przypadku precyzyjnego nawadniania kroplowego nie występuje nadmierne stosowanie wody, a natężenia przepływu są umiarkowane, rozwiązanie to eliminuje spływanie powierzchniowe i głęboką perkolację.
Zmniejszanie parowania. Dostarczanie wody za pomocą obrotowego lub innego dużego zraszacza powoduje olbrzymią utratę wody przez parowanie (15–30% wody wyparowuje i nigdy nie dociera do strefy korzeniowej). Dzięki zastosowaniu nawadniania kroplowego woda nie ma szans na odparowanie. Gwarantuje to jej optymalne wykorzystanie i korzyści z każdej kropli. Zasadniczo oznacza to, że można nawadniać do 30% więcej ziemi przy tej samej ilości wody.
Poprawa warunków glebowych – równowaga między powietrzem i wodą. Systemy nawadniające, takie jak obrotowe lub zalewowe, podają duże ilości wody w krótkim czasie i tworzą ekstremalne warunki nasycenia gleby. Powoduje to złe napowietrzenie i stwarza stresujące warunki dla korzeni roślin, które potrzebują równowagi między wodą i powietrzem. Nadmiar wody wypłukuje również korzystne składniki odżywcze roślin poniżej strefy aktywnego korzenia, co powoduje zmniejszenie ilości składników odżywczych dla upraw i zanieczyszczenie wód gruntowych. Precyzyjne nawadnianie pomaga w nawadnianiu w idealnych ilościach i czasie dostosowanym do rodzaju gleby i potrzeb upraw, dzięki czemu stosunek powietrza do wody w glebie jest idealny, a składniki odżywcze są przechowywane tam, gdzie są potrzebne.

Precyzyjna fertygacja pozwala oszczędzać nawozy

Stosowanie systemu kroplowego do podawania składników odżywczych zmniejsza koszty pracy i sprzętu związane z tradycyjnymi sposobami ich dostarczania. Pozwala zarządzać ryzykiem i zmniejszać straty spowodowane spadającymi cenami upraw, chorobami lub nieprzewidywalnymi warunkami pogodowymi.
Precyzyjna fertygacja pozwala oszczędzać nawozy, umożliwiając dostosowywanie dawek na żądanie w odpowiedzi na utrudnienia, takie jak wahania rynku i zmiany klimatyczne. Dzięki utrzymywaniu małych dawek w odpowiednim czasie chroni przed wymywaniem i zanieczyszczeniem wód gruntowych. Jest idealna do sadów i upraw polowych

Jak wybrać najlepszy system nawadniania

Linia kroplująca Netafim

Równomierne nawadnianie, ochrona przed mrozem, chłodzenie, nawilżanie – system nawadniający musi sprostać różnym wyzwaniom. Plantacje jagodników i sady owocowe w kwestii nawadniania i fertygacji wymagają indywidualnego i rozważnego przeanalizowania wymagań, oczekiwań i rozwiązań. Aby wybrać odpowiedni produkt z gamy linii kroplujących, należy wziąć pod uwagę różne zmienne – przede wszystkim uprawę, do której jest przeznaczony, a także dodatkowe funkcje kroplownika, takie jak kompensacja ciśnienia czy zawór zwrotny. Oczywiście nie można zapominać o warunkach technicznych instalacji, czyli nominalnym przepływie i ciśnieniu roboczym.
W sadach mikrozraszacze i zraszacze mają wiele zastosowań, takich jak nawadnianie pod drzewami, łagodzenie mrozu, ochrona przed ciepłem, nawilżanie sadów i liści, a nawet czyszczenie z pyłu. Aby osiągnąć najwyższą wydajność i optymalny projekt, należy starannie dobrać produkt do planowanych funkcji. W zastosowaniach polowych, które wymagają nakładania się zraszaczy, ważne jest sprawdzenie, czy naniesiona woda jest równomiernie rozprowadzana na nawadnianym obszarze.

Stosowanie systemu kroplowego do podawania składników odżywczych zmniejsza koszty pracy i sprzętu związane z tradycyjnymi sposobami ich dostarczania.

Zraszacz dobiera się w zależności od:

  • potrzeb uprawy,
  • gleby,
  • celów uprawy.

Ważny jest rozkład porów w glebie. W glebach piaszczystych porowatość jest trwała i ustabilizowana. W glebach ciężkich zmienia się w zależności od zmian wilgotności gleby. Gleby o dobrej strukturze mają więcej porów i zatrzymują więcej wody niż gleby zwarte.

Modernizacja 
przestarzałych instalacji nawodnieniowych

Od czasu zainstalowania pierwszego systemu nawadniającego wiele się zmieniło. Produkty uważane za wiodące w swojej klasie stały się przestarzałe. Obecnie dostępne są nowsze, wydajniejsze i lepsze rozwiązania. W miarę możliwości należy unowocześniać istniejące systemy nawodnieniowe, by zwiększać ich wydajność i obniżać koszty eksploatacji.

Kontrola wilgotności gleby

Aby zapewnić uprawie odpowiednią wilgotność gleby w okresie gorącym, należy rozpocząć jej monitorowanie na długo przed rozpoczęciem lata. Czerpiąc zyski ze wzrostu plonów, producenci owoców doceniają czas, jaki poświęcili w trakcie sezonu na planowanie i śledzeniu głębokiej wilgotności gleby. Minimalizacja stresu roślin związanego z niedostateczną lub nadmierną wilgocią jest niezwykle ważna. Głównie latem trzeba dbać o ograniczanie wszelkich stresów roślin związanych z wilgocią i upewnić się, czy głęboka wilgotność profilu gleby jest odpowiednia. To właśnie przenosi plony z jednego etapu dojrzewania do drugiego, dlatego ważne jest, aby chronić tę głęboką wilgoć.
Rośliny mogą również być zestresowane i negatywnie reagować w sytuacji niedoborów składników odżywczych, które utrudniają wzrost.

Nasza rada odnośnie nawadniania

Oblicz dzienną dawkę wody, która musi być dostarczona uprawom, śledząc codzienne opady i straty wody przez ich bilansowanie. Straty są spowodowane zużyciem wody przez uprawę i wymywaniem (przesączaniem). Dodatki wynikają z nawadniania i opadów.