Jak działa CaTs Tiosiarczan Wapnia?

Prawidłowe zaopatrzenie roślin uprawnych we wszystkie składniki pokarmowe ma decydujący wpływ na ich wzrost oraz na wysokość i jakość plonu. CaTs Tiosiarczan wapnia dostarcza uprawom nie tylko wapń i siarkę, ale także wpływa korzystnie na poprawę dostępności i uruchomienie z kompleksu sorpcyjnego potasu, magnezu, fosforu, żelaza i manganu.


Nawóz ten zawiera 9% CaO, czyli 112 g w 1 litrze, i 25% SO3, czyli 312 g/litr w postaci tiosiarczanu wapnia. Od kilku lat jest wykorzystywany do nawożenia sadów głównie poprzez fertygację, ale także do nawożenia w formie oprysku doglebowego, najlepiej razem z roztworem saletrzano-mocznikowym, oraz do zabiegów dolistnych. CaTs swoją popularność zawdzięcza wyjątkowym właściwościom chemicznym oraz wpływowi na właściwości gleby, dostępność składników pokarmowych i odżywianie roślin.

Zalety nawozu CaTs Tiosiarczan wapnia

 – Poprawa struktury gleby – zawarty w nawozie wapń wpływa korzystnie na strukturę gleby, jej właściwości fizykochemiczne, poprawia stosunki wodno-powietrzne oraz zdolność do gromadzenia wody i jej dostępność dla roślin w dłuższym okresie czasu po opadach.
 – Źródło składników pokarmowych- CaTs Tiosiarczan wapnia jest źródłem dwóch bardzo ważnych składników pokarmowych wapnia i siarki w łatwo dostępnej dla roślin formie. Siarka z tiosiarczanu wapnia jest najłatwiej pobierana przez rośliny ze wszystkich związków siarki, dzięki czemu roślina zużywa mniej energii na pobieranie siarki i wapnia. Zaoszczędzoną energię może zużyć na inne procesy życiowe. Należy pamiętać, że wapń jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych, a drzewa owocowe pobierają go nawet do 200 kg na hektar.
 – Zdolność do zmniejszenia strat azotu i poprawy efektywności nawożenia azotem – CaTs Tiosiarczan wapnia jest opatentowanym w USA stabilizatorem azotu i inhibitorem ureazy. Jego stosowanie hamuje straty związane z ulatnianiem się azotu (amoniaku) oraz optymalizuje proces nitryfikacji, dzięki czemu zmniejsza straty azotu spowodowane wymywaniem azotu azotanowego. Poprawa wykorzystania azotu z nawozów mineralnych nabiera nowego znaczenie w związku z wejściem w życie przepisów dyrektywy azotanowej. Stosowanie CaTs obniża poziom szkodliwych azotanów w roślinach.
 – Zapobieganie powstawaniu osadów w instalacjach nawodnieniowych – nowo odkryta zaleta nawozu. W gospodarstwach, w których do nawadniania i fertygacji jest używana woda twarda, o wysokiej zawartości jonów CaCO3 i żelaza, rekomendowany jest CaTs Tiosiarczan wapnia. Umiejętnie stosowany jest idealnym sposobem na rozpuszczenie powstałych osadów i przedłużenie żywotności instalacji nawodnieniowej.

Bardzo wysoka skuteczność CaTs Tiosiarczan wapnia w likwidacji niedoborów wapnia i siarki oraz wpływ na poprawę efektywności zastosowanych nawozów, wysokości i jakości plonu, a także zmniejszenie strat azotu zostały potwierdzone licznymi badaniami.

Wpływa fertygacji CaTs na plonowanie maliny odmiany Glean Ample (plon w t/ha), Instytut Agronomiczny Fertico, 2018rok

15.06.2018r. 25.06.2018r. 03.07.2018r. Suma
Kontrola 1,75 3,83 1,68 7,26
CaTs Tiosiarczan wapnia 5 X 15l/ha 2,1 4,67 1,8 8,65

Iwona Polewska, Krzysztof Zachaj