Jak chronić oszczędnie? – cz. 3 – monitoring w sadzie

stacja pogodowa imetos komunikaty sadownicze agrosimex 2012Monitoring zagrożenia i pojawu chorób i szkodników w ostatnim czasie nabrał szczególnego znaczenia w ochronie roślin, m.in. ze względu na możliwości dostępu do sprzętu, danych oraz firm doradczych prowadzących aktywną działalność w tym zakresie.

Kliknij tutaj aby przeczytać część I artykułu

Jak działa nowoczesny monitoring?

Do monitoringu można zaliczyć następujące działania: lustracje sadów, korzystanie z sygnalizatorów/ stacji meteo oraz spore-trapów określających zagrożenie ze strony parcha, korzystanie z różnego rodzaju pułapek feromonowych do określenia zagrożenia ze strony gąsienic szkodliwych motyli, obserwacje prognoz pogody. Obecnie nie da się skutecznie, a zarazem oszczędnie chronić bez uprzednich regularnych lustracji sadu. Tylko bieżące, profesjonalne obserwacje roślin pod kątem tempa przyrostu, zasiedlenia przez szkodniki, objawów chorób oraz zaburzeń fizjologicznych dają możliwość wcześniejszej reakcji, a tym samym niedopuszczenia do strat.

Monitorowanie szkodników oraz infekcji parcha

Ma to olbrzymie  znaczenie szczególnie w przypadku szkodników, gdzie podstawą do podjęcia decyzji o zabiegu jest stwierdzenie na roślinach pierwszych larw grożących błyskawicznym rozwojem populacji. W przeciwnym razie zabiegi interwencyjne są droższe i mniej skuteczne. Stacje meteorologiczne oraz sygnalizatory informują o wystąpieniu infekcji parcha oraz jej sile, natomiast urządzeniami niezbędnymi do precyzyjnego monitoringu wysiewów zarodników workowych parcha są spore-trapy, z których korzystają niektóre jednostki doradcze. Precyzyjne informacje z tych urządzeń określają realne zagrożenie i wskazują na konkretne terminy zabiegów, dzięki czemu ochrona przed parchem nie odbywa się „w ciemno”.

monitorowanie i ochrona jabłoni przed parchem

Zwójkówki, owocówki – ważny precyzyjny monitoring

Szkodnikami wymagającymi szczególnie precyzyjnego monitoringu są gąsienice motyli (zwójkówki, owocówki). W ich przypadku do określenia optymalnych terminów zabiegów niezbędne jest korzystanie z pułapek feromonowych. Ze względu na dużą różnorodność gatunkową tych szkodników w obrębie danego gospodarstwa oraz wielkość populacji jedyną drogą do skutecznej, a zarazem oszczędnej ochrony jest wspomniany monitoring. Niestety, wciąż spotyka się wiele przypadków ochrony interwencyjnej po fakcie, kiedy wystąpiły już problemy, np. wyniszczanie plam parcha lub zwalczanie dużej populacji przędziorków latem. Świadczy to o tym, że zaniechana została profilaktyka. Ochrona taka jest dużo droższa i mniej efektywna.

Prognozy pogody a monitoring

pogoda - agrosimex

Nie mniej istotnym elementem monitoringu w ochronie jest korzystanie z prognoz pogody. Ma ona decydujący wpływ na skuteczność zabiegu, a opady deszczu tuż po zaaplikowaniu środków powodują zmycie preparatu, a w konsekwencji jeszcze droższą ochronę. Dostępnych jest wiele modeli prognozowania pogody mających wysoką sprawdzalność, jak np.  prognoza numeryczna przygotowywana przez Uniwersytet Warszawski dostępna pod adresem: pogoda.agrosimex.pl/

Polecane artykuły:

magazyn doradca sadowniczy