Jabłko z rumieńcem

Dobre wybarwienie jabłek jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o opłacalności uprawy i możliwościach zbytu owoców deserowych. Warto wiec już wiosną zastanowić się nad działaniami, które pozwolą uzyskać maksymalnie duży rumieniec.

Najważniejszym czynnikiem ograniczającym powstawanie rumieńca jest zbyt obfite nawożenie azotem, szczególnie w drugiej części sezonu wegetacyjnego. Prawidłowe wybarwienie jabłek zależy od wielu czynników, m.in. od: cech genetycznych danej odmiany, zawartości antocyjanów w liściach i owocach czy zasobności składników pokarmowych
w glebie. Nie mniej istotna jest także zawartości cukrów w owocach – im wyższa zawartość cukrów, tym wybarwienie
owoców jest lepsze (na gromadzenie cukrów w owocach mają wpływ potas, bor i mangan). Ważna jest również pogoda w okresie dojrzewania owoców. Wahania temperatury pomiędzy dniem a nocą sprzyjają wybarwianiu owoców, a wysokie temperatury i mała ich amplituda w ciągu doby hamują proces wybarwiania. Lepiej wybarwione są również owoce na wierzchołkach drzew niż w głębi korony, gdzie dostęp światła jest ograniczony.

Konieczne działania

Pierwszy krok do prawidłowego wybarwienia owoców ma miejsce już w momencie sadzenia sadu. By zapewnić prawidłowe doświetlenie owoców, rzędy drzew powinny być usytuowane w kierunku północ–południe.
Niebagatelne znaczenie ma również dobór podkładki zapewniającej harmonijny wzrost drzewa i zabezpieczający przed produkcją dużej ilości silnych pędów (tak zwanych wilków). W sadach starszych korzystne będzie zastosowanie preparatów ograniczających wzrost drzew, np. Corto 10 WG.

Prawidłowe nawożenie

Głównie to potas jest pierwiastkiem, który w szybkim tempie wspomaga tworzenie rumieńca. Nie można go jednak stosować w zbyt dużych ilościach, ponieważ antagonizm między nim a wapniem może doprowadzić do powstawania chorób przechowalniczych, m.in. gorzkiej plamistości podskórnej. Dlatego też dolistne nawozy potasowe należy podawać nie później niż na cztery tygodnie przed zbiorem. Polecamy Metalosate Potassium, w którym potas skompleksowany jest aminokwasami roślinnymi lub Rosleaf nr 6 zawierający aż 40% potasu. Do zabiegów wykonywanych tuż przed zbiorami można wykorzystać nawozy o podwyższonej zawartości fosforu, który przyspiesza budowanie rumieńca, bez negatywnego wpływu na zdolności przechowalnicze. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozów będących połączeniem wapnia i fosforu, np. Rosafos.

Może jednak zielone?

Nie można zapominać o odmianach o zielonej barwie skórki, takich jak Golden Delicious czy Mutsu. W tych odmianach nawet najmniejszy rumieniec jest przyjmowany przez odbiorców z dezaprobatą. W celu uzyskania zielonej skórki podstawowej owoców należy zapewnić dobre zaopatrzenie drzew w mangan, magnez i żelazo, szczególnie w okresie od ruszenia wegetacji do końca lipca.

Michał Malicki, Doradca Sadowniczy Agrosimex