iTrap w monitoringu szkodliwych motyli

pułapka iTrap w sadzie jabłoniowym
pułapka iTrap w sadzie jabłoniowym

Monitoring agrofagów jest ważnym elementem integrowanej ochrony roślin, ponieważ stanowi podstawowe źródło danych o  zagrożeniach dla roślin uprawnych ze strony agrofagów. Opiera się na powszechnych i systematycznych obserwacjach prowadzonych w sadach czy też innych uprawach. Monitoring m.in. szkodliwych motyli prowadzony jest głównie dla potrzeb sygnalizacji zabiegów ochrony roślin, oceny szkodliwości danych agrofagów oraz sygnalizacji przenikania na teren Polski nowych szkodników.

Rola monitoringu agrofagów

Głównym zadaniem monitoringu agrofagów jest systematyczne przeprowadzanie obserwacji polowych podczas sezonu wegetacyjnego, w celu poznania aktualnego zagrożenia dla roślin uprawnych. W sygnalizacji szkodników obecnie ważną funkcję pełnią pułapki feromonowe z substancjami semiochemicznymi w postaci fermonów, mających za zadanie zaburzenie procesu kopulacji owadów. Pułapki feromonowe są stosunkowo łatwe w użyciu, a przy tym przyjazne dla środowiska, tworzą idealne narzędzia dla programów IPM. Skuteczny system feromonowego odłowu, wymaga jednak sprawnych, efektywnych i wielozadaniowych pułapek. Takie rozwiązania techniczne i funkcjonalne  spełnia nowoczesna pułapka fermonowa iTrap.

iTrap Polska od sezonu 2014

Pułapka iTrap wyposażona jest w kamerę i baterię słoneczną
Pułapka iTrap wyposażona jest w kamerę i baterię słoneczną

iTrap Polska jest siecią nowoczesnych, zdalnych pułapek feromonowych rejestrujących przebieg lotów szkodliwych motyli: owocówki jabłkóweczki, zwójki siatkóweczki  i bukóweczki. Pułapki te wykorzystywane są w sadach towarowych Słowenii, Austrii w sygnalizacji pojawu szkodników. W Polsce po raz pierwszy uruchomiony został w sezonie 2014 ogólnopolski projekt monitoringu szkodliwych motyli, który jest realizowany we współpracy z firmą Syngenta. iTrap jest rozwiązaniem sprzętowym i programowym do zdalnego monitorowania różnych szkodliwych owadów. Pułapka feromonowa iTrap to urządzenie z pozoru przypominające proste pułapki typu delta z trójkątnym daszkiem, lepem i dyspenserem feromonu. iTrap wyróżnia zamontowana w środku kamera, która wykonuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości płytki z odłowionymi owadami. Obrazy są przesłane przez GPRS do platformy internetowej, a następnie analizowane przez automatyczny system wykrywania szkodników bazujący na wynikach widocznych na stronach internetowych lub urządzeniach mobilnych. Kontrola jest dokonywana w czasie rzeczywistym, a zebrane dane można wykorzystać do dalszego opracowania. W każdej z lokalizacji umieszczono 3 pułapki na 3 różne gatunki szkodników: owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka i zwójka bukóweczka. Użytkownicy, którzy zalogują się na stronie www.itrap-polska.pl uzyskują dostęp do bazy zdjęć i komentarzy opisujących nasilenie pojawu szkodliwych motyli każdego dnia.

W sezonie 2014 r. pułapki iTrap rozmieszczone były w następujących miejscowościach:

 • pułapki itrap 2014Błędów
 • Mogielnica
 • Wilga
 • Las Dębowy
 • Tęgoborze
 • Łowicz
 • Polubicze
 • Grudziądz
 • Białośliwie
 • Warka
 • Biała Rawska
 • Gołębiów
 • Sompolno

Przydatność pułapek iTrap w monitoringu szkodników

Uzyskane dane z pułapek iTrap, umożliwiły określenie istotnych terminów w cyklu rozwojowym szkodników, a tym samym wyznaczenie optymalnego terminu ich zwalczania.

Wyloty pierwszych motyli owocówki jabłkóweczki odnotowano po 20.05.2014r. we wszystkich lokalizacjach. Dynamika wylotu owocówki jabłkóweczki była bardzo zróżnicowana, obserwowano kilka okresów wzmożonych wylotów. Odnotowano duże zróżnicowanie liczebności owocówki w sadach w zależności od lokalizacji. Okres lotu tego gatunku był dość długi, ostatnie osobniki odłowione zostały na pułapkach na przełomie września/października.

Dynamika lotu owocówki jabłkóweczki - Wilga
Dynamika lotu owocówki jabłkóweczki – Wilga

Natomiast w przypadku zwójki siatkóweczki pierwsze wyloty obserwowano w połowie maja, a ostatnie pod koniec października. Przebieg lotu tego szkodnika był zróżnicowany w zależności od sadu i lokalizacji.

Dynamika lotu zwójki siatkóweczki - Biała Rawska
Dynamika lotu zwójki siatkóweczki – Biała Rawska

Analizując lot zwójki bukóweczki odnotowano, że pierwsze wyloty tego szkodnika miały miejsce w połowie maja, zaś koniec aktywności okresu lotu tego szkodnika zarejestrowano w połowie października. Systematyczna analiza lotów tych szkodników za pomocą pułapek feromonowych umożliwiła określenie zagrożenia ze strony szkodników w danej lokalizacji oraz szybkiego reagowania.

dynamika lotu zwójki bukóweczki - Błędów
Dynamika lotu zwójki bukóweczki – Błędów

iTrap – Wnioski z sezonu 2014 r.

 • System iTrap okazał się łatwym w obsłudze i doskonałym urządzeniem wpierającym pracę doradców i sadowników w sygnalizacji  wylotu szkodliwych motyli.
 • iTrap udostępnił platformę internetową, za pomocą której możliwe było porównywanie połowów w różnych dniach, aktywności pułapek, dostęp do lepszego wykorzystania informacji, podejmowanie lepszych, trafnych decyzji w procesie ochrony przed szkodnikami.
 • Dane uzyskane z pułapek feromonowych iTrap usprawniły proces podejmowania decyzji dotyczącej optymalnego terminu wykonania zabiegu chemicznego. Przede wszystkim pozwoliły na określenie istotnych terminów w cyklu rozwojowym szkodnika.
 • Szybka identyfikacja szkodników oraz wybranie preparatów odpowiednich do ochrony sadów w konkretnej fazie rozwojowej szkodnika, umożliwiły przeprowadzenie skutecznej ochrony.
 • Zaobserwowano zróżnicowane występowanie szkodników w tym samym czasie, w zależności od lokalizacji pułapki.

iTRAP to techniczna przyszłość w prowadzonej sygnalizacji szkodliwych motyli w sadach za sprawą

 • automatycznie prowadzonej bazy informacyjnej,
 • łatwego sposobu korzystania ze zgromadzonych danych na serwerze,
 • redukcji wizyt sadowników na plantacjach w okresie wzmożonej pracy.

Jak uzyskać dane z platformy iTrap?

Każdy z sadowników po zalogowaniu się na stronie www.itrap-polska.pl uzyskuje bezpłatny dostęp do zdjęć i komentarzy, a także może skorzystać ze sporządzonych zaleceń dotyczących ochrony przed monitorowanym szkodnikiem. Dodatkowo zarejestrowani użytkownicy InfoKarty poprzez system iTrap otrzymywali powiadomienia o zagrożeniach i aktualnych zaleceniach za pomocą wiadomości sms, email.

Zalety systemu iTrap dla użytkownika

 • Łatwy dostęp w każdej chwili do bieżącej informacji nt. aktywności szkodników
 • Dostęp za pomocą różnych urządzeń: komputer, tablet, aplikacja smartfony
 • Zdalne zarządzanie danymi z wielu lokalizacji (oszczędność czasu)
 • Dostęp do archiwalnych danych
 • Możliwość analizy dynamiki lotów motyli (zdjęcia, wykresy)
 • Najważniejsze informacje dotyczące pojawu najgroźniejszych gatunków: zwójka siatkóweczka; zwójka bukóweczka; owocówka jabłkóweczka.

Karolina Felczak