Intensywne opady deszczu w lipcu – konsekwencje dla sadów

W okresie 1-25.07.2011 w regionie grójeckim spadło ponad 300 mm deszczu tj. ponad 50% średnich rocznych opadów jakie występowały w ostatnich latach. W wyniku tych opadów w wielu sadach stoi woda, co prowadzi do podduszenia systemu korzeniowego oraz zahamowania pobierania składników pokarmowych i wzrostu drzew i krzewów owocowych. Ponadto tak intensywne opady spowodowały bardzo duże straty azotu i potasu zastosowanych w nawozach mineralnych.

Wyniki analiz gleby

W dniu 12-15 lipca pobraliśmy z tych samych sadów co wiosną próbki gleb i wykonaliśmy analizy ogrodnicze na zawartość przyswajalnych form składników pokarmowych. Otrzymane wyniki analiz pokazują nam jak bardzo negatywny wpływ na zawartość składników pokarmowych w glebie, a co za tym idzie na odżywienie roślin mają ostatnie opady.

Ponieważ do zbiorów późnych odmian jabłek i grusz zostało nam jeszcze 2 miesiące, w których owoce intensywnie rosną istnieją poważne obawy czy tych składników, które są w glebie wystarczy. Ponadto w lipcu rozpoczął się proces wytwarzania pąków na przyszły sezon i niezmiernie istotne jest aby były one dobrze odżywione od samego początku rozwoju.

Wyniki analiz chemicznych gleby na zawartość NPKMg – Uleniec, IV i VII 2011

nawożenie doradztwo sadownicze sadownictwoWyniki analizy chemicznej gleby na zawartośc NPKMg – Byki, IV i VII 2011

nawozy sadownicze agroleaf scotts rosaleafWyniki analizy chemicznej gleby na zawartośc NPKMg – Jajkowice, IV i VII 2011

ekoplon maximus azot fosfor potasWyniki analizy chemicznej gleby na zawartośc NPKMg – Goliany, IV i VII 2011

nawozy algowe laminaria agrocean fertileader timac

W Golianach po analizach wykonanych w kwietniu zastosowano: nawozy bezchlorkowe ROSAFERT 12-12-17, Nitrabor oraz Saletra potasowo wapniowa Unika Calcium. W sumie dawki NPK wyniosły : 90-36-99 kg/ha. W pozostałych sadach dawki nawozów były trochę niższe. Mimo zastosowania wysokich dawek azotu we wszystkich badanych sadach spadła zdecydowanie zawartość azotu azotanowego, co świadczy o pobraniu tego składnika przez drzewa, ale także o bardzo dużych stratach azotu i wypłukaniu go w głąb gleby poza zasięg sytemu korzeniowego.

Analizy chemiczne liści

W tych samych sadach wykonane były analizy chemiczne liści a otrzymane wyniki wykazują dobre odżywienie drzew, ale ilości azotu zgromadzonego w roślinach są dużo niższe niż zastosowane nawożenie, co potwierdza, że azot jest najbardziej mobilnym składnikiem pokarmowym w glebie. We wszystkich badanych sadach niewielkie dawki fosforu wystarczyły do pokrycia potrzeb pokarmowych drzew oraz wzrostu koncentracji fosforu w glebie. W 3 badanych sadach mimo zastosowania wysokich dawek potasu jego koncentracja w glebie spadła, tylko w Golianach zawartość potasu w glebie wzrosła. Na taką sytuacje miał wpływ rodzaj gleby i zawartość próchnicy. W Golianach zawartość próchnicy w lipcu wynosiła 2,48%, w Bykach 1,74%, w Uleńcu 1,8% a w Jajkowicach 1,4%.

Co zrobić w takiej sytuacji?

Polecanie dzisiaj nawożenia azotem może wydawać się Państwu ryzykowne, ale bardziej ryzykowne dla jakości obecnych i przyszłorocznych plonów jest zaniechanie nawożenia azotem. Optymalny poziom azotu w glebie w lipcu powinien wynosić > 20 mg N-NO3/L gleby. Ponieważ te zawartości są zdecydowanie niższe azot należy koniecznie uzupełnić. Najlepiej by było, gdyby w każdym sadzie wykonać teraz analizy ogrodnicze gleby na zawartość przyswajalnych form składników pokarmowych. Ale analizy wymagają czasu (ok. 14 dni), a tego czasu dzisiaj jest niestety mało.

W obecnej sytuacji nie ma jednej prostej recepty na uzupełnienie niedoborów azotu i potasu dlatego też polecam do wyboru w zależności od kondycji plantacji, poziomu uwodnienia gleby w sadzie:

Fertygacja azotem

•    – zastosować 3 kg azotu/ha poprzez fertygację (niektórzy powiedzą, że to absurd, przy takiej ilości wody jeszcze puszczać wodę w sadzie, ale te 8-12 m3/ha wody z fertygacji przy 3000 m3/ha z opadów już na pewno nie zaszkodzi ) ponieważ jest to najszybszy sposób dostarczenia łatwo dostępnych składników pokarmowych .W tym przypadku stosujemy wysokie stężenie nawozu 2 – 2,5 kg/1000L wody. Na młodszych plantacjach najlepiej zastosować 20 kg ROSASOL 15-30-15 ponieważ szybko uzupełniamy niedobory azotu a łatwo dostępny fosfor dostarczy roślinom energii do transportu składników pokarmowych w roślinie oraz wzmocni system korzeniowy i młode pąki. Na glebach kwaśnych można zastosować 20 kg saletry wapniowej CALCINIT lub DUCANIT a na glebach ubogich w azot i potas 25 kg ROSASOL 12-3-43 lub saletry potasowej lub

Azot posypowo

•    Zastosować 9-12 kg azotu /ha, posypowo używając nawozów zawierających łatwo dostępny azot azotanowy. W tym przypadku najlepiej zastosować Nitrabor lub Tropicote w dawce 70-90 kg/ha . Na glebach ubogich w potas lepiej zastosować saletrę potasowo wapniową Unika Calcium w dawce 80-100 kg/ha

Nawożenie dolistne

•    Jako uzupełnienie nawożenia doglebowego zastosować 1-2 zabiegi dolistne nawozem AZOFOL w dawce 10L/ha + Mikrostar complex 0,5-1kg/ha+ siarczan magnezu 6-8kg/ha oraz 5-7 dni później Rosaleaf 4(15-10-31-2) lub Rosaleaf 6(10-5-40-2) w dawce 4kg/ha .

Nawozy z ekstraktem z alg morskich

•    W sadach w, których stosowano już kilka zabiegów siarczanem magnezu a występują niedobory tego składnika zamiast siarczanu magnezu lepiej wykonać 1-2 zabiegi nawozem Agrocean Mg w dawce 5L/ha. Nawóz ten zawiera 13% magnezu oraz 20% ekstraktu z alg morskich Laminaria Digitata, które aktywizują procesy życiowe w sytuacjach stresowych, a takie są obecnie w sadach.