Info-Karta – nowe możliwości sygnalizacji

W dzisiejszych czasach ochrona roślin nie może być przypadkowa – musi być oparta na rzetelnych informacjach z systemu sygnalizacji. Dlatego warto korzystać z najnowszych rozwiązań, jakie daje nam rozwój techniki i wiedzy.

Monitoring dawniej i dziś

Historia stosowania elektronicznych stacji meteorologicznych do monitoringu parcha jabłoni w firmie Agrosimex sięga połowy lat 90. Wtedy została zakupiona pierwsza stacja typu Metos. Była ona połączona bezpośrednio z komputerem za pomocą bardzo długiego kabla biegnącego przez sad. Specjalny program z modelem chorobowym parcha jabłoni mozolnie analizował zebrane dane, na podstawie których mógł powstać „papierowy” komunikat. Z powodu coraz większej ilości danych uruchomienie programu z dnia na dzień zabierało coraz więcej czasu – nawet kilkanaście minut.

Od tamtej pory świat zmienił się nie do poznania. W sadach w całej Polsce rozmieszczone są stacje meteorologiczne nowej generacji, które przesyłają dane za pośrednictwem sieci komórkowej wprost na serwery. A komunikaty trafiają do sadowników w formie wiadomości SMS. Od samego początku usługa wysyłania komunikatów przez SMS-y, znana pod nazwą Info-Karta, cieszyła się dużym zainteresowaniem.

W roku 2006, kiedy została zaoferowana po raz pierwszy, sieć stacji meteorologicznych liczyła 6 punktów. W kolejnym roku Agrosimex dysponował już 18 stacjami. Obecnie system monitoringu oparty jest na około 90 stacjach rozmieszczonych we wszystkich ośrodkach sadownictwa w Polsce, dzięki czemu wszyscy abonenci otrzymują precyzyjnie dopasowane komunikaty.

info-karta schemat

Nie tylko parch

Dane zebrane ze stacji pogodowych są przetwarzane przez programy oparte o modele rozwojowe chorób, takich jak:

 • parch jabłoni,
 • zaraza ogniowa,
 • szara pleśń
 • i inne.

Na tej podstawie doradcy Agrosimex otrzymują informacje o ryzyku wystąpienia infekcji i jej nasileniu. Jednak model statystyczny to nie wszystko – w sytuacjach ekstremalnych (np. początek wegetacji, nietypowa pogoda) może on podawać błędne sygnały. Dlatego bardzo ważny jest monitoring rzeczywistego wysiewu zarodników i ocena przez ekspertów (wysiewy zarodników badane są za pomocą tzw. sporetrapów).

Użytkownicy Info-Karty otrzymują nie tylko komunikaty o chorobach, ale także o szkodnikach. Są one przygotowywane na podstawie regularnego monitoringu pułapek w różnych lokalizacjach. Uzupełnieniem informacji są lustracje sadów prowadzone przez zespół doradców sadowniczych. Aktualnie testowane są urządzenia automatycznie monitorujące występowanie szkodników (domki wyposażone w kamerę). Pierwsze doświadczenia są obiecujące, więc być może w najbliższych sezonach zostaną one wdrożone na szerszą skalę.

Urządzenia techniczne wykorzystywane w systemie Info-Karta:

 • Aparat Lanzoni (tzw. łapacz zarodników, sporetrap) – umożliwia określenie liczby zarodników workowych w określonym czasie na analizowanej powierzchni sadu.
 • Stacje meteorologiczne iMetos – rejestrowanie danych klimatycznych i ich monitorowanie.
 • Modele do prognozowania wysiewów zarodników workowych grzyba V. inaequalis.

Rola stacji meteorologicznych iMetos w monitoringu

Stacje meteorologiczne umożliwiają obecnie rejestrowanie danych klimatycznych, archiwizowanie ich oraz interpretowanie parametrów, wykorzystując przy tym specjalne programy.

Dzięki zastosowaniu w uprawach sadowniczych, warzywniczych lub rolniczych takich stacji można zaplanować optymalne nawadnianie oraz przewidzieć warunki sprzyjające infekcji dla określonego patogenu.

Stacje meteorologiczne dają możliwość m.in.:

 • pomiaru temperatury powietrza,
 • wilgotności względnej powietrza,
 • wielkości opadów,
 • czasu zwilżenia liści,
 • temperatury,
 •  wilgotności gleby,
 • a także możliwość obliczenia stopniodni i stopniogodzin oraz sumy temperatur aktywnych.

Jednak najważniejsze jest to, że elektroniczne stacje meteorologiczne są przydatne w analizowaniu i rejestrowaniu przebiegu warunków atmosferycznych sprzyjających infekcji parcha jabłoni oraz w sygnalizowaniu wystąpienia okresów krytycznych parcha jabłoni.

Raporty i komunikaty

Uzupełnieniem komunikatów ochrony są raporty dotyczące nawożenia. Zalecenia nawozowe dopasowane są do każdej fazy rozwojowej rośliny i panujących warunków pogodowych w oparciu o wykonywane obserwacje terenowe i prowadzone doświadczenia polowe.

Sadownicy otrzymują także informacje dotyczące nawozów zalecanych w przypadku problemów z niedoborami bądź osłabieniem roślin.

Kolejną nowością w systemie Info-Karta są komunikaty o zagrożeniu przymrozkami. Dzięki współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Ogrodnictwa opracowano narzędzie generujące komunikaty na podstawie matematycznej prognozy – to jedna z najdokładniejszych metod przewidywania pogody. Jeśli ryzyko wystąpienia przymrozku jest wysokie, sadownik otrzyma SMS z kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem. Szczęśliwie w sezonie 2013 nie wystąpiło zagrożenie przymrozkami, więc komunikat tego typu nie został wysłany.

info-karta schemat 1

Coraz więcej informacji

W wiadomości SMS można zmieścić zaledwie kilkadziesiąt słów. Bardziej pogłębione analizy sytuacji i rozszerzone zalecenia wysyłane są e-mailem. Taki komunikat zawiera komentarz doradcy o aktualnej sytuacji, dokładne zalecenia dotyczące stosowania wybranych preparatów oraz ilustracje, które niekiedy są warte więcej niż 1000 słów. Aby otrzymywać e-maile, wystarczy podać swój adres poczty elektronicznej podczas zakupu usługi.

Dlaczego warto?

Info-Karta pełni rolę osobistego doradcy w przewidywaniu zagrożeń ze strony czynników chorobotwórczych i szkodników, ale to nie wszystko. Info-Karta to przede wszystkim system rzetelnych i sprawdzonych informacji, poradnictwa oraz kompleksowego doradztwa dotyczącego ochrony, nawożenia i agrotechniki prowadzonych upraw.

Przyszłość komunikatów sadowniczych

Coraz nowsze telefony komórkowe oraz rozwój bezprzewodowego dostępu do internetu otwierają nowe możliwości przesyłania informacji. W przyszłości komunikaty będą przesyłane nie tylko w postaci SMS-ów i e-maili, lecz także na specjalne aplikacje na smartfony. Takie rozwiązanie pozwoli na połączenie zalet obu tych sposobów: szybkości dotarcia do odbiorcy oraz zapewni właściwie nieograniczoną przestrzeń dla tekstu, zdjęć i materiałów multimedialnych.

przykładowy komunikat sms