Imidan 40WG- groźny dla szkodników bezpieczny dla środowiska

W latach 90. ubiegłego wieku do ochrony sadów towarowych przed szkodliwymi owadami najczęściej wykorzystywano insektycydy fosforoorganiczne o działaniu systemicznym, np. Diazol, Basudin, Owadofos, Sumithion. Poza wysoką skutecznością charakteryzowały się one także brakiem tolerancji w odniesieniu do entomofauny pożytecznej. Między innymi dlatego ich użycie zostało ograniczone odpowiednimi regulacjami.

Imidan 40 WG

Komisja Europejska prowadząca weryfikację substancji czynnych środków ochrony roślin bardzo mocno zredukowała grupę związków fosforoorganicznych. W ostatnich latach tylko jedna nowa substancja z tej grupy – fosmet – została dopuszczona do stosowania.

Fosmet (Imidan 40 WG)

Fosmet zdobył przychylność Komisji Europejskiej tym, że nie jest uciążliwy dla środowiska, nie akumuluje się w glebie, kontroluje ważne gospodarczo szkodniki i dobrze wpisuje się w strategię antyoodpornościową. W odróżnieniu od pozostałych substancji z grupy związków fosforoorganicznych nie działa w roślinie układowo, tylko powierzchniowo.

Ochrona pod kontrolą

Parlament Europejski ustanowił ogólne zasady regulujące kwestie żywności i pasz, w szczególności ich bezpieczeństwo. W ramach sytemu kontroli dokonywana jest ocena stopnia zagrożenia produktów dla zdrowia konsumentów.

Weryfikowanie pozostałości środków ochrony w produktach roślinnych ma na celu :

  • stwierdzenie prawidłowości stosowania tych preparatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Ocenę wyników prowadzi się w oparciu o wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP; z ang. MRL – Maximum Residue Level) środków ochrony roślin ustalanych na podstawie badań laboratoryjnych.

Aktualnie maksymalny dopuszczalny poziom pozostałości dla fosmetu w uprawie jabłoni i gruszy wynosi 0,5 ppm.

Granica wykrywalności

Spełnieniu rygorystycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów dla zdrowia konsumentów służą również badania mające na celu określenie wartości granicy wykrywalności substancji (z ang. LoD – Limit of Detection), czyli najmniejszego jej stężenia możliwego do wykrycia za pomocą techniki analitycznej z określonym prawdopodobieństwem.

Czas rozpadu substancji aktywnych

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że granica wykrywalności fosmetu w jabłoni i gruszy wynosi 40 dni. Po upływie tego czasu w badanych próbkach owoców nie znajduje się już pozostałości tej substancji czynnej. Ta wiedza jest szczególnie przydatna przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru środka ochrony roślin do walki z patogenem. Warto wówczas wiedzieć, jaki czas jest potrzebny do rozpadu substancji aktywnych do poziomu poniżej najwyższej dopuszczalnej normy oraz do poziomu, który nie pozwala na wykrycie ich w chronionej uprawie.

Zwójka bez szans

W zwalczaniu owocówki jabłkóweczki zaleca się stosowanie Imidanu 40 WG przede wszystkim w okresie rozwoju jaj zwójki, w fazie zwanej „czarną główką”, choć spektrum działania preparatu obejmuje także larwy i osobniki dorosłe. Granule Imidanu 40 WG łatwo rozpuszczają się w wodzie – trzeba jednak pamiętać, że jej optymalne pH przy stosowaniu tego środka powinno być na poziomie 5–5,5, ponieważ wtedy substancja czynna jest bardziej trwała i ma lepsze działanie.

Zalecana dawka

Dawka preparatu zalecana w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni i gruszy to 1,25 kg/ha. Skuteczność zabiegu podnosi wykonywanie go w temperaturze powyżej +150C, przy użyciu opryskiwania średniokroplistego i dokładnym pokryciu chronionej powierzchni drzew. Zgodnie z etykietą Imidan 40 WG może być stosowany nie częściej niż 2 razy w sezonie. 

Jabłka uszkodzone przez owocówkę jabłkóweczkę

Po pierwsze: nie szkodzić

Warto zwrócić uwagę, że Imidan 40 WG w sadach prowadzonych w systemie integrowanej produkcji zalecany jest z ograniczeniami, czyli może być stosowany głównie do zwalczania pierwszego pokolenia owocówki jabłkóweczki. Literatura i dwuletnia praktyka stosowania w sadach określają preparat jako dość bezpieczny dla roztoczy drapieżnych.

  • Należy jednak unikać opryskiwań w drugiej połowie lata, kiedy fauna pożyteczna jest bardziej liczna.
  • Imidan 40 WG nie powinien być stosowany w sadach, w których kwitną chwasty, ponieważ jest szkodliwy dla pszczół i innych owadów zapylających.

Janusz Miecznik/Agrosimex, Michał Czyczewski/Gowan