Imidan 40 WG – nowość w zwalczaniu owocówki

Motyle z rodziny zwójkowatych, czyli zwójkówki liściowe, oraz owocówki: jabłkóweczka i śliwkóweczka, są stałym zagrożeniem naszych sadów. W ostatnich latach w wielu sadach obserwuje się zwiększoną presję ze strony tej grupy szkodników.

owocówka jabłkóweczka

Warunki sprzyjające występowaniu owocówki

Owocówkom i zwójkom sprzyjają długie okresy ociepleń z bardzo wysoką temperaturą jesienią – takie warunki pogodowe sprawiają, że owady dłużej żerują i tym samym zwiększa się szkodliwość ich letnich pokoleń. W zależności od rejonu, warunków pogodowych panujących w danym sezonie oraz od intensywności ochrony, gąsienice mogą uszkodzić nawet kilkadziesiąt procent owoców. Najwięcej trudności sprawia wyznaczenie optymalnego terminu zwalczania wiosną, kiedy to samice odławiają się w pułapkach, ale niekoniecznie składają jaja (dzieje się tak, kiedy po ich wylocie wiosną następuje załamanie pogody).

Wymaga to dokładnego i częstego monitoringu i jednoczesnego analizowania pogody. Ponadto w przypadku pierwszego pokolenia często obserwuje się najczęściej dwa, a czasami trzy piki lotów.

Wyznaczenie optymalnego terminu zwalczania łatwiejsze jest latem, gdyż w wyższej temperaturze faza czarnej główki występuje najczęściej 7–8 dni od piku motyli w pułapkach, czyli po odłowieniu 12–18 sztuk na pułapkę w ciągu tygodnia.

Imidan 40 WG – zastosowanie

Wobec powyższego, bardzo przydatny może się okazać nowy środek na owocówki, jaki został niedawno zarejestrowany. Jest to Imidan 40 WG – insektycyd w formie granulatu z nową na rynku europejskim substancją czynną fosmet, należącą do grupy insektycydów fosforoorganicznych. Rejestracja w Polsce obejmuje zwalczanie owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni i gruszy w dawce 1,25 kg/ha. Imidan 40 WG poszerza ofertę insektycydów polecanych do zwalczania owocówek, dobrze wpisując się ponadto w strategię antyodpornościową, której regułą jest przemienne stosowanie środków owadobójczych zawierających substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Ale co najważniejsze, wykazuje szerokie spektrum działania na wszystkie fazy rozwojowe owocówek: jaja, larwy, osobniki dorosłe. Najbardziej skuteczny jest w fazie rozwojowej, zwanej „czarną główką”. Mechanizm działania na roślinie polega na wchłanianiu się substancji aktywnej w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukiwaniem i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów. Optymalnym pH cieczy używanej do zabiegów jest 5,5 (stąd sugerowane jest zakwaszenie cieczy przed zastosowaniem). Można do tego użyć np. nawozu Rosafos. Według danych producenta Imidan 40 WG można stosować łącznie z fungicydami i nawozami (wyjątek stanowią mieszaniny z siarczanem miedzi).

tabela-imidan

Imidan 40 WG – skuteczność potwierdzona

Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C. Skuteczność Imidanu 40 WG w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki w uprawie jabłoni i gruszy oceniono jako wysoką. Na podstawie wyników oceny porażonych jabłek skuteczność Imidanu 40 WG w dawce 1,25 kg/ha wyniosła 95%. W czasie tej samej oceny skuteczność preparatu z chloropiryfosem metylowym stosowanym w dawce 2,7 l/ha wyniosła 91,4%. Wprowadzenie Imidanu 40 WG do programu ochrony jest wysoce efektywnym i oszczędnym rozwiązaniem. Na podstawie wyników oceny porażonych owoców w uprawie gruszy skuteczność Imidanu 40 WG w dawce 1,25 kg/ha wyniosła 100%. W czasie tej samej oceny skuteczność preparatu z benzoesanem emamektyny stosowanym w dawce 3 kg/ha wyniosła również 100%, natomiast w dawce 2,5 kg/ha – 87,5%. Imidan 40 WG nie jest uciążliwy dla środowiska, nie akumuluje się w glebie.

tabela-imidan-grusza

Barbara Błaszczyńska, Karolina Felczak, Janusz Miecznik