Imidan 40 WG – brak pozostałości w owocach

Przed szkodliwymi owadami sady towarowe w latach 90 ubiegłego wieku najczęściej chronione były insektycydami fosforoorganicznymi jak np. Diazol, Basudin, Owadofos, Sumithion. Ta grupa insektycydów o działaniu systemicznym przy swojej wysokiej skuteczności wyróżniała się również brakiem tolerancji w odniesieniu do entomofauny pożytecznej.

Weryfikacja substancji czynnych środków ochrony roślin prowadzona przez Komisję Europejską bardzo mocno zredukowała grupę związków fosforoorganicznych i w ostatnich latach tylko jedną, nową substancję z tej grupy – FOSMET, dopuściła do stosowania w ochronie roślin.

uszkodzenia owocu przed larwy owocówki jabłkóweczki

Czym fosmet (IMIDAN 40 WG) zdobył przychylność Komisji Europejskiej?

Właśnie tym, że:

  • Imidan 40 WG nie jest uciążliwy dla środowiska,
  • Imidan 40  WG nie akumuluje się w glebie,
  • Imidan 40 WG kontroluje ważne gospodarczo szkodniki i dobrze wpisuje się w strategię antyoodpornościową.
  • Fosmet w odróżnieniu od pozostałych substancji z tej grupy nie działa w roślinie układowo tylko powierzchniowo.

Zasady Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski ustanowił ogólne zasady regulujące sprawy żywności i pasz, w szczególności ich bezpieczeństwo. W ramach sytemu kontroli dokonywana jest ocena stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przeprowadzane kontrole pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych mają na celu stwierdzenie prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ocenę uzyskanych wyników prowadzi się w oparciu o wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości NDP (z ang. MRLs Maximum residue levels) środków ochrony roślin ustalanych na podstawie badań laboratoryjnych.
Obecny poziom maksymalnych pozostałości dla fosmetu w uprawie jabłoni i gruszy wynosi 0,5 ppm.
By spełnić rygorystyczne wymagania w stosunku dla zdrowia konsumenta przeprowadza się również badania, mające na celu określenie wartość granicy wykrywalności substancji (z ang. LoD Limit of Detection) – najmniejszego stężenia substancji możliwego do wykrycia za pomocą techniki analitycznej z określonym prawdopodobieństwem.

Granica wykrywalności fosmet

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że granica wykrywalności fosmetu w jabłoni i gruszy wynosi 40 dni. Po tym okresie w badanych próbkach owoców nie wykrywa się pozostałości tejże substancji (Tabela poniżej). Jest to informacja bardzo przydatna, bo pamiętać należy, że przy podejmowaniu decyzji jaki środek ochrony roślin wybrać do walki z patogenem przydatna jest znajomość czasu, jaki jest potrzebny do rozpadu substancji aktywnych do poziomu poniżej najwyższej dopuszczalnej normy, oraz do poziomu, który nie pozwala na wykrycie ich w chronionej uprawie.

Jak stosować Imidan 40 WG?

Zwalczając owocówkę zaleca się stosować Imidan 40 WG przede wszystkim w okresie rozwoju jaj, w fazie zwanej „czarną główką” choć jego spektrum działania odnosi się również do larw i osobników dorosłych. Granule Imidan-u 40 WG łatwo rozpuszczają się w wodzie, ale optymalne pH wody przy stosowaniu tego środka powinno być na poziomie 5,0-5,5, gdyż wówczas substancja jest bardziej trwała i jej działanie jest lepsze. Do zwalczania owocówki jabłkóweczki na jabłoni i gruszy zaleca się stosować Imidan 40 WG w dawce 1,25 kg/ha w temperaturze powyżej 15C, przy użyciu opryskiwania średniokroplistego, pokrywając dokładnie chronioną powierzchnię drzew. Zgodnie z etykietą może być on zastosowany nie częściej niż 2 razy w sezonie. Warto jednak zwrócić uwagę, że w sadach prowadzonych w systemie Integrowanej Produkcji zalecany jest z ograniczeniami, czyli może być stosowany głównie do zwalczania pierwszego pokolenia owocówki.

Imidan 40 WG bezpieczny dla fauny pożytecznej

Literatura i dwuletnia praktyka stosowania w sadach określa Imidan 40 WG jako dość bezpieczny dla roztoczy drapieżnych, ale należy unikać opryskiwań w drugiej połowie lata, kiedy fauna pożyteczna jest bardziej liczna.
Imidan 40 WG nie powinien być stosowany w sadach, w których kwitną chwasty gdyż jest środkiem szkodliwym dla pszczół i innych owadów zapylających.

Badania pozostałości fosmet w owocach

W październiku 2017r przeprowadzono badania jabłek z kwater chronionych Imidanem na obecność fosmetu. Wyniki analiz nie potwierdziły jakiejkolwiek obecności fosmetu w owocach nawet przy dwukrotnym zastosowaniu Imidanu w terminach 11.06 i 30.07.2017 r.
To czyni go wyjątkowym wśród insektycydów stosowanych przez użytkowników profesjonalnych.

Tabela – Termin oprysku, a oczekiwany poziom pozostałości fosmetu w owocach (badania na zlecenie Gowan). Okres karencji to 28 dni,  MRL(Najwyższe dopuszczalne stężenie pozostałości) = 0,5 ppm

Termin dojrzewania odmian / zbiór MRL - najwyższe dopuszczalne stężenie pozostałości (<0,5 ppm) poniżej 30% MRL (<0,15 ppm) poniżej poziomu wykrywalności
Gala - zbiór w sierpniu - 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1 zabieg na 2 pokolenie (lipiec) z zachowaniem 28 dni karencji
- 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1 zabieg na 2 pokolenie (początek lipca) z zachowaniem 28 dni karencji
- 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1 zabieg na 2 pokolenie (początek lipca) z zachowaniem 40 dni karencji
Golden Delicious - zbiór we wrześniu 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1 zabieg na 2 pokolenie (lipiec)
- 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1 zabieg na 2 pokolenie (początek lipca) z zachowaniem 28 dni karencji
- 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1 zabieg na 2 pokolenie (początek lipca) z zachowaniem 40 dni karencji
Fuji, Pink Lady - zbiór w październiku - 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1-2 zabiegi na 1 pok. (lipiec)
- 1 zabiegi na 3* pok. (wrzesień)
- 1-2 zabiegi na 1 pokolenie (maj)
- 1-2 zabiegi na 2 pokolenie (lipiec)
- 1 zabieg na 1 pokolenie (maj)
- 1 zabieg na 2 pokolenie (lipiec)

(*) – trzecie pokolenie owocówki nie występuje w warunkach Polski

Janusz Miecznik – Agrosimex
Michał Czyczewski – Gowan