Guzowatość korzeni maliny – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Sprawcą choroby jest bakteria Agrobacterium tumefaciens. Zaliczana do rodziny Rhizobiaceae w klasie Bacteria.
 • Komórki bakterii mają kształt pałeczki, z jedną do czterech rzęsek. Bakterie są gramujemne.
 • Patogen znajduje się w zewnętrznej części narośli pomiędzy komórkami epidermy.
 • Na podłożach sztucznych tworzy okrągłe, wypukłe szarobiałe kolonie.

Objawy

 • Na szyjce korzeniowej, na korzeniach głównych, bocznych i pędach wyrastają różnej wielkości guzowate narośla.
 • Zależnie od miejsca powstania ich wymiary wynoszą od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów.
 • W początkowej fazie rozwoju choroby guzy są jasne i miękkie. Rosną szybko stają się chropowate, twardnieją i przybierają brunatną barwę.

Cykl rozwojowy

 • Bakterie mogą żyć kilka lat w glebie jako saprofity, zachowując przy tym zdolność infekcyjną. Są one wrażliwe na przesuszenie gleby i promienie słoneczne, najlepiej rozwijają się w glebach wilgotnych.
 • Bakterie wnikają do roślin przez zranienia. Początkowo rozwijają się w przestrzeniach międzykomórkowych i stymulują otaczające komórki do podziałów i nadmiernego wzrostu.
 • Po 10 – 14 dniach od infekcji pojawiają się nabrzmienia tkanki, które są zaczątkiem guza.
 • Oprócz guzów pierwotnych na roślinach mogą powstawać guzy wtórne, będące często wynikiem działania w roślinie DNA bakterii a nie samych bakterii.
 • A. tumefaciens ma liczne szcepy wykazujące różną potogeniczność dla poszczególnych gatunków roślin.