Groźne szkodniki w malinach jesiennych – komunikat jagodowy

Zapraszamy na komunikat jagodowy z 12 lipca o bieżących zaleceniach dla malin jesiennych.

Z filmu dowiesz się:

00:56 – warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi szkodników

01:08 – duża presja przędziorków w czasie kwitnienia

01:57 – ochrona przed kwieciakiem

02:58 – ochrona przed zwójkami

03:45 – ochrona przed chorobami: zamieraniem pędów, rdzą malin

04:18 – ochrona plantacji przed szarą pleśnią

05:15 – budowanie plonu i masy owoców – nawożenie

06:37 – nawadnianie i fertygacja plantacji malin

 

Produkty polecane w filmie:

Ortus 05 SC
Safran 018 EC
Koromite 10 EC
Limocide
Prolonger
Mospilan 20 SP
Kobe 20 SP
Flipper
Affirm 095 SG
Luna Experience 400 SC
Zato 50 WG
Scorpion 325 SC
Signum 33 WG
Pyrus 400 SC
Samar
Pastor 80 WG
Maral
Bolero
Metalosate Potassium
Metalosate Calcium
ASX Chelat wapnia
ASX Krzem plus
Aqualink
Ultrasol 20-20-20
Ultrasol 12 12 36
CaTS tiosiarczan wapnia
ASX Siarczan Magnezu

 

Transkrypcja

Witam serdecznie. Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na Komunikat Jagodowy dotyczący bieżących zaleceń w uprawie malin jesiennych.

Jesteśmy dzisiaj na plantacji malin jesiennych, z odmianą Mapema. Spotykam się z państwem, żeby przekazać te najważniejsze treści w tym momencie, czyli w momencie początku kwitnienia plantacji jesiennych. Wiem, że nastroje wśród plantatorów malin nie są najlepsze, co jest oczywiście spowodowane ceną malin letnich. Niemniej jednak na tym etapie produkcji, na którym jesteśmy obecnie, gdzie już ponieśliśmy duże koszty, duże nakłady z ochroną czy też nawożeniem, wypadałoby ten sezon dokończyć i liczyć, że koniunktura się zmieni i te ceny będą oczywiście na owoce dużo lepsze jesienią. Proszę państwa, jest bardzo ciepło, bardzo sucho, warunki sprzyjają rozwojowi szczególnie szkodników. Mamy bardzo wysoką presję różnych szkodników, począwszy od przędziorków. Widzimy, że przędziorków jest naprawdę dużo, są one w dolnych częściach roślin, są na liściach, dlatego to zwalczanie tutaj powinno być właśnie teraz w momencie początku kwitnienia, tuż przed kwitnieniem, powinniśmy te najmocniejsze zabiegi przeciwko przędziorkom wykonać. Jakie preparaty polecam teraz na przędziorki? Przede wszystkim Koromite, Ortus, może być również Limocide, Safran, ale nie podawajmy samych preparatów, podajmy te preparaty z odpowiednim adiuwantem, który poprawi wykorzystanie tych środków ochrony roślin, który zwiększy skuteczność, gdzie będziemy mieli oczywiście lepsze zwalczanie tych szkodników i ja rekomenduję do tych preparatów zastosować adiuwant Prolonger. Co oprócz przędziorka? Oczywiście w tym momencie kwieciak. Kwieciak, który również już uszkadza pąki kwiatowe. Te pąki są popodcinane. Widzimy, że na tej plantacji również troszeczkę jest tego kwieciaka. Tak że tutaj zabiegi regularne, bo wiemy doskonale, jaki był problem z kwieciakiem w przypadku truskawek, gdzie były masowe naloty, gdzie ta ochrona była bardzo trudna, nie zawsze szczelna, dlatego tutaj ten szczelny program powinniśmy zrobić i te zabiegi co siedem dni preparatami zawierającymi acetamipryd, czyli Kobe, Mospilan, łącznie z dobrym adiuwantem, jakim będzie Flipper w tym przypadku, wykonywać. Wykonujmy te zabiegi systematycznie, tak żeby kwieciak po prostu nie uszkadzał pąków kwiatowych i kwiatów. Kolejny szkodnik, który również wyrządza spore szkody na plantacjach malin, to są wszelkiego rodzaju zwójki. Dlatego zabiegi przeciwko zwójkom również powinniśmy w tej chwili wykonać przed samym okresem kwitnienia, wykorzystując preparat Afirm. Widzimy, że czasami są pozawijane stożki wzrostu, czasami pojedyncze liście, ale tak jak ja, prowadząc lustrację, obserwuję, że tych zwójek jest w tym momencie nawet dosyć sporo na plantacjach malin. Polecam Afirm. Wykonajmy ten zabieg, zwalczmy te zwójki, tak aby nie niszczyły naszych plonów.

To są te najgroźniejsze szkodniki, z którymi teraz powinniśmy podjąć odpowiednią walkę. Okres jest bardzo ważny, ponieważ one, te szkodniki będą nam tutaj wpływały znacząco na obniżenie plonu, obniżenie jakości tego plonu, a wiemy doskonale, że jeżeli wyprodukujemy malinę bardzo ładnej jakości, będziemy mogli ją sprzedać nie tylko przemysłowo, ale również w detalu. Proszę państwa, jeżeli chodzi o choroby. Oczywiście cały czas regularnie zabezpieczajmy rośliny przeciwko zamieraniu pędów czy też rdzy malin, wykorzystując przemiennie takie preparaty jak Luna Experience, Zato czy też Scorpion. Niemniej ta pogoda nie jest pogodą, która powoduje duże porażenie roślin przez patogeny wywołujące te choroby, ale podając wodę, nawadniając cały czas te plantacje, my zapewniamy im wilgoć i na pewno te choroby będą się rozwijały. Szara pleśń potrzebuje dużego zwilżenia, żeby porazić kwiaty. W tej chwili, kiedy mamy takie upały, nie ma w ogóle żadnych opadów deszczu, ta ochrona nie musi być aż tak bardzo szczelna, niemniej jednak w przypadku, kiedy będą zapowiadali opady deszczu, kiedy są zapowiadane opady burzowe, należy wykonać zabieg zabezpieczający plantację przed porażeniem właśnie kwiatów przez sprawcę szarej pleśni. Proszę państwa, ponieważ ten okres, okres kwitnienia, początku kwitnienia to jest bardzo ważny okres właśnie na walkę z szarą pleśnią. Jakie preparaty w tej chwili? Samar, Signum, Pastor, może być Pastor łącznie z Pyrusem. Takie rozwiązania będą jak najbardziej adekwatne. Zabezpieczajmy, kiedy będą nadawane opady deszczu, należy wykonać taki zabieg zabezpieczający.

To najważniejsze zabiegi ochrony. Ale oprócz ochrony, proszę państwa, nie zapominajmy o nawożeniu, o budowaniu tej jakości, o budowaniu masy, budowaniu plony. W tej chwili rekomenduję na podawanie przede wszystkim preparatu Maral. Maral, który będzie zwiększał masę owoców, który będzie poprawiał zawiązanie tych owoców. Oprócz Maralu, Bolero. Podajmy ten bor, który również wpływa na lepsze zawiązanie owoców. Co jeszcze? Myślę, że warto podać jeszcze nawozy z przewagą potasu, tak aby zwiększać masę tych owoców, czyli mam na myśli tutaj Metalosate Potasium, ale powoli już od momentu kwitnienia będziemy wchodzili z nawożeniem wapniowym, czyi Metalosate Calcium, ASX Chelat Wapnia i te nawozy możemy łączyć z nawozem ASX Krzem Plus, tak aby budować tę jędrność tych owoców, żeby one były trwałe w obrocie handlowym. Jeżeli będziemy decydowali się na uprawę przemysłową, ta trwałość nie jest aż tak ważna. Ale jeżeli owoce będziemy chcieli sprzedawać na rynek świeży, na rynek deserowy, tutaj ta najwyższa jakość jest jak najbardziej pożądana, wymagana wręcz, dlatego na zabiegi wapniem i krzemem należy regularnie wykonywać od momentu kwitnienia co siedem dni.

I myślę, że ostatni element, najważniejszy w tym komunikacie, czyli nawadnianie. Proszę państwa, nie możemy zapominać o podawaniu wody. Jest susza, mamy bardzo duże deficyty wody na plantacjach, dlatego cały czas systematycznie musimy nawadniać plantację. Możemy podawać preparat Aqualink, który poprawi wykorzystanie tej wody, ograniczy nam straty tej wody. Woda nie będzie aż tak mocno odparowywała, jak również nie będzie się przemieszczała w głębsze warstwy profilu glebowego. Dlatego ten Aqualink myślę, że też w tej chwili jest bardzo uzasadnione stosowanie tego adiuwantu, właśnie łącznie z fertygacją, ale oprócz właśnie Aqualinku, podajmy nawozy. Nawozy takie jak Ultrasol 20-20-20, czyli ten zrównoważony, ale też Ultrasole z przewagą potasu. Ultrasol 12-12-36 czy też Ultrasol 8-16-42, tak żeby też zwiększać masę owoców. Oprócz tego również podajmy CaTs, tiosiarczan wapnia. Wapń, który będzie nam tutaj determinował, będzie wpływał na tę jędrność owoców, ale nie możemy też zapominać o magnezie. Proszę państwa, jeżeli będziemy podawali tylko potas, my zablokujemy całkowicie pobieranie magnezu przez rośliny. Dlatego podając do fertygacji potas, musimy również podawać małe ilości magnezu. Ja ze swojej strony rekomenduję oczywiście na podawanie w linie kroplujące siarczanu magnezu.

Proszę państwa, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy komunikat. Zachęcam państwa do regularnego nawadniania plantacji, często podawajmy mmniejsze ilości wody, ale w zasadzie przy takich silnych operacjach słonecznych, przy wysokich temperaturach, plantacje powinny być nawadniane codziennie.

Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia naszych kolejnych komunikatów.