FOSMET – Potwierdzona skuteczność

Mimo że jest znany na świecie od lat 60. ubiegłego wieku, fosmet w Polsce ponownie pojawił się dopiero w 2016 roku. Czym charakteryzuje się ta substancja aktywna?

Fosmet jest związkiem z grupy insektycydów fosfoorganicznych należącym do grupy inhibitorów enzymu acetylocholinoesterazy. Ten dobrze znany kontaktowy insektycyd o szerokim spektrum działania, zwalczający m.in. larwy oraz osobniki dorosłe motyli, chrząszczy czy muchówek, jest szeroko stosowany w ponad 20 krajach w uprawach rolniczych, m.in. rzepaku, ziemniaków, szpinaku, w sadach: drzewa ziarnkowe, pestkowe, cytrusy, oliwki, a także w uprawach małoobszarowych, np. borówki amerykańskiej.

Inny niż wszystkie

Rodzina związków fosfoorganicznych zawiera wiele różnych znanych substancji czynnych, takich jak chloropiryfos, diazynon czy malation, Jednak fosmet jest szczególnym przypadkiem w jej obrębie – wyróżnia się m.in. brakiem jednego atomu chloru w strukturze, a tym samym posiada właściwości odmienne od pozostałych związków. Fosmet ma działanie kontaktowe oraz żołądkowe i jak każdy z przedstawicieli związków fosfoorganicznych charakteryzuje się wysoką skutecznością w zwalczaniu szkodników. Tak jak pozostałe fosfoorganiki nie posiada działania układowego, jednak dzięki dobremu wchłanianiu się w warstwę wosku na liściach roślin zapewnia dobre działanie oraz mniejsze spłukiwanie substancji, a co ważne – nie akumuluje się w glebie. Doskonale sprawdzi się w przypadku stwierdzenia odporności na pyretroidy i z powodzeniem może być stosowany w wysokich temperaturach. Przeprowadzone badania wykazały, że fosmet charakteryzuje się mniejszą szkodliwością na entomofaunę pożyteczną niż inne związki ze swojej grupy, jednak w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie powinno się stosować go na rośliny uprawne w czasie kwitnienia.

Skuteczny w ochronie

Rok 2016 był bardzo wymagający dla producentów ze względu na dużą presję szkodników. Zgodnie z wytycznymi zintegrowanej ochrony roślin zaleca się rotacyjne stosowanie  preparatów z różnych grup chemicznych o różnym sposobie działania. Imidan, który posiada obecnie rejestrację w jabłoni i gruszy przeciwko owocówce jabłkóweczce, doskonale wpisał się w strategię zapobiegania odporności. Osoby, które miały okazję zastosować go po raz pierwszy, nie zaobserwowały spadku jakości ochrony plantacji. użytkownicy liczą na szybkie rozszerzenie rejestracji w sadach. Dobra informacja jest taka, że obecnie prowadzone są działania mające na celu uzyskanie rejestracji w kolejnych uprawach, jak również poszerzenie spektrum zwalczanych szkodników w uprawach już zarejestrowanych.

 

Michał Czyczewski, GOWAN