Fosforyny 
w ochronie upraw sadowniczych

Objawieniem na rynku fungicydów jest grupa środków, w skład której wchodzą fosfonian potasu i fosetyl glinu, potocznie zwanych fosforynami. Fosforyny aktywują mechanizmy obronne w roślinie, są wysoce mobilne, a przemieszczając się, chronią nowe przyrosty. Mają szerokie spektrum fungistatyczne i bakteriostatyczne.

Janusz Miecznik

Czym różnią się fosforyny od fosforanów

Fosforyny 
w ochronie upraw sadowniczychPodstawową cechą odróżniającą fosforyny od fosforanów, będących nawozami, jest to, że nie są źródłem fosforu dla roślin i nie mają właściwości żywieniowych. Stosowane zgodnie z dozwoloną dawką maksymalną i minimalną karencją, wynoszącą 35 dni, dają pozostałości niższe niż MRL obecnie obowiązujące w UE, a także niższe niż 33% MRL-i, które są wymagane przez niektóre sieci handlowe.

Termin stosowania fosforynów

Wczesne stosowanie fosforynów w sezonie (przed osiągnięciem przez owoce 10% ostatecznej wielkości, BBCH 71) minimalizuje pozostałości z powodu ich degradacji i rozcieńczenia w przyrastającej tkance owoców.
Istnieje ryzyko przenoszenia się pozostałości pomiędzy sezonami, w których Merplus 800 SC, Delan Pro, Luna Care 71,6 WG i Soriale są stosowane, jednak ilość ta jest bardzo mała i ma niewielki wpływ na ogólny poziom pozostałości fosforynów.

Merplus 800 SC Delan Pro Luna Care 71,6 WG

Soriale

SorialeJest fungicydem, pierwszy raz w tym sezonie będzie stosowany w uprawach towarowych.
Działanie Soriale można scharakteryzować w kilku punktach:

  • stymuluje odporność własną roślin w walce z chorobami,
  • utrzymuje czujność rośliny na infekcje i zapewnia naturalną odpowiedź immunologiczną,
  • jest szybko wchłaniany i rozprzestrzenia się systemicznie w całej roślinnie, tym samym chroni nowe przyrosty, 
korzystnie wpływa na utrzymanie zdrowotności pędów i pąków przez cały sezon,
  • ogranicza presję infekcyjną chorobami,
  • łatwo miesza się z innymi środkami ochrony roślin, np. zawierającymi kaptan,
  • zapewnia również bezpośredni efekt wyniszczania grzybów, spowalnia wzrost grzybni i hamuje powstawanie zarodników.

W uprawach jabłoni i gruszy Soriale należy aplikować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty, do początku dojrzewania (BBCH 53–81), w dawce 1,86 l/ha.
Przy małej presji infekcyjnej możliwe jest stosowanie Soriale solo, wraz z jej wzrostem zaleca się łączenie środka z innymi fungicydami.